Tieteellinen viestintä, kevät 2016

(warning)  Matematiikan pääaineopiskelija: siirry sivulle Tieteellinen viestintä matemaatikoille.  Tämä sivu on tilastotieteen opiskelijoille. Molempien pääaineiden opiskelijoille kyllä kuuluvat luennot ja LaTeX-ohjaus (jotka on esitetty sekä tällä sivulla että sivulla Tieteellinen viestintä matémaatikoille), mutta esimerkiksi luentojen status on erilainen; matemamatiikan opiskelijalle tämä sivu jolla nyt olet ei anna tarpeellista tietoa.

 

Vastuuopettaja:  Sirkka-Liisa Varvio 

Laajuus, tyyppi ja kohderyhmät:   57782 Tieteellisen viestintä, 2 op  

  • Tilastotieteen pääaineopiskelijoille 57782 Tieteellinen viestintä on pakollinen aineopintojen opintojakso ja 57593 Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa, 3 op suoritetaan kuten täällä on selitetty.
  • Matematiikan pääaineopiskelijat, joilla on jo suoritettuna 57593 Äidinkielen opinnot ja 57018 Analyysin harjoitustyö voivat suorittaa Tieteellisen viestinnän luennot, ja saada niistä  (ei-pakollisiin kuuluvan) suorituksen 57782 Tieteellinen viestintä, 2 op. Jos 57593 ja/tai 57018 ovat suuorittamatta, seuraat ohjeita jotka löytyvät sivulta Tieteellinen viestintä matemaatikoille.

Suoritus:  Oppimispäiväkirja, joka palautetaan kurssin lopussa Moodleen (Moodle on täällä, ja tämä Moodle on tilastotieteen opiskelijoille; matematiikan opiskelijoiden Moodle löytyy sivulta Tieteellinen viestintä matemaatikoille ). Suoritukseen vaaditaan oppimispäiväkirja viidestä luennosta. Joillakin luennoilla voi olla oppimispäiväkirjan lisäksi muunlaista tehtävänantoa.

Sisältö: Useita luennoitsijoita. Käsiteltäviä aiheita ovat matemaattisen tekstin kirjoittaminen, tieteellisen julkaisemisen käytännöt, tiedonhaku, viittauskäytännöt tieteellisessä julkaisemisessa, suullinen esitystaito, visuailisointi, tietokirjat tiedon välittäjinä

Esitietovaatimukset: Noin 30 op matematiikan tai tilastotieteen opintoja.

Luentojen ohjelma


Luennot pidetään III opetusperiodissa auditoriossa B123, maanantaisin 14-16. Kaksi viimeistä luentoa on siirretty IV-periodin alkuun. Auditorio on CK112.

18.1

Luento-ohjelman esittely: Sirkka-Liisa Varvio
Luento 1: yliopistonlehtori Erik Elfving, Miten kirjoitetaan matemaattista tekstiä (huom. tämä ei tarkoita LaTeXin käyttöä). Tieteellinen viestintä matematiikassa -kokonaisuuden esittely: Erik Elfving ja Sini Karppinen

 
25.1

Luento 2: matematiikan professori, laitoksen esimies Mats Gyllenberg, Matematiiikan julkaisukulttuurista ja eettisistä kysymyksistä

 
 1.2Luento 3: kirjastonhoitaja Jari Friman, Tiedonhankintaa matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille 
 8.2Luento 4: tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa, Tietokirjat laadukkaan tiedon välittäjinä, Gutenbergista Googleen, Matematiikka ja tietokirjat
 
15.2

Luento 5: teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen, Käytännöllisiä kikkoja visualisointiin, http://blogs.helsinki.fi/smsiltan/, Kikkoja visualisointiin, Lisää tässä

 
14.3

Luento 6: yliopistonlehtorit Sirkka-Liisa Varvio ja Petri Ola, Lähdeviitteiden käyttö ja kulttuuri tieteellisessä kirjallisuudessa, mukaanlukien tutkielmat
Lähdeviitteiden käyttö
katseltiin myös näitä materiaaleja: Science- ja PNAS-lehtien viimeisiä numeroita, Annals of Mathematics 1995, Vol 141, No.3, pp. 443-551, sekä tutustuttiin lyhyesti siihen mitä tutkimuseettinen neuvottelukunta sanoo julkaisemisesta 

 
21.3

Luento 7: pedagoginen yliopistonlehtori Anni Rytkönen, Suullinen esiintymistaito

 

LaTeX-ohjaus luokassa C128

LaTeX-ohjaus on tarkoitettu opiskelijalle, joka vasta aloittelee LaTeXin käyttöä. Aiempien vuosien erillisiä LaTeX-kursseja ei enää järjestetä.

Ryhmä I: ma 1.2. ja ma 8.2. klo 8-10

Ryhmä II: ma 1.2. ja ma 8.2. klo 10-12

Ryhmä III: ti 2.2. ja ti 9.2. klo 8-10

Ryhmä IV: ti 2.2. ja ti 9.2. klo 10-12

Ohjaus tapahtuu luokassa C128. LaTeX-ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista, se ei ole välttämätön osa kurssin suoritusta.

Ryhmiin ilmoittaudutaan Moodlessa myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti. Tilastotieteen opiskelijat ilmoittautuvat sähköpostilla Sini Karppiselle (sini.karppinen at helsinki.fi). Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa (tilanne 1.2.16). Ohjeistus sähköposti-ilmoittautumisesta Sini Karppiselle on annettu 1. luennolla, mutta koska tilaa on, voit myös suoraan mennä mukaan ilman erillistä ilmoittatumista.

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

Ilmoittaudu kurssille 

 (warning)  Tämä ilmoittautumislinkki on: (warning)

  • tilastotieteen opiskelijoille, pakollinen aineopintojen 2 op opintojakso. Myös tilastotieteen opiskelijat, jotka eivät tätä suoritusta opintoihinsa pakollisena tarvitse, voivat osallistua.
  • matematiikan opiskelijoille jotka ovat jo suorittaneet  57593 Äidinkielen opinnot ja myös Analyysin harjoitustyön. Tieteellisen viestinnän luentojen kaltaista opetusta ei ole aiemmin ollut opetusohjelmassa. Nyt on mahdollista (tarpeeksi iso auditorio) että kiinnostuneet vanhemmatkin matematiikan opiskelijat suorittavat 2 op:n Tieteellisen viestinnän opintojakson.  
  • Weboodi-ilmoittautumiset vastaavat niitä opintojaksoja jotka suoritettuina rekisteröidään weboodiin. Tieteellisen viestinnän luennot kuuluvat sekä matematiikan että tilastotieteen opiskelijoille, mutta ne rekisteröidään weboodiin vain tilastotieteen opiskelijoille, matematiikan opiskelijoille luennot ovat osa Äidinkielen opintoja ja rekisteröidään tällä nimellä ja koodilla.  Matematiikan opiskelija, joka on jo suorittanut Äidinkielet opinnot, voi kyllä suorittaa myös Tieteellisen viestinnän luennot ja saada niistä opintosuorituksen 2 op.
     
  • No labels