History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • 78126 Lineaaristen mallien sovellukset, kevät 2016

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

78126 Lineaaristen mallien sovellukset, kevät 2016

Opettaja

Kimmo Vehkalahti

Sisältö

Kurssilla keskitytään sovelluspainotteisesti regressio- ja varianssianalyysin käyttöön yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on oppia analysoimaan käytännön tutkimusaineistoja, arvioimaan tilastollista mallia havaintoaineiston informaation tiivistäjänä sekä esittämään tutkimusongelmat ja tulokset selkeästi graafisia menetelmiä ja vastaavia tilastollisia esitystapoja käyttäen.

Laajuus

5 op (tilastotieteen aineopinnot tai sivuaineopinnot)

Esitietovaatimukset

Data-analyysin perustaidot ja jonkin tilastollisen ohjelmiston (esim. Survo, R, SAS tai SPSS) itsenäinen käyttötaito.

Aikataulu

Periodi III

Opetustilaisuudet seuraavina torstaipäivinä klo 16-18 (Unioninkatu 35, auditorio):

  • to 21.1: aloitustilaisuus (yhteinen Monimuuttujamenetelmät-kurssin kanssa)
  • to 4.2
  • to 18.2
  • to 3.3

Suoritustapa

Kurssi etenee suurimmalta osin verkossa (Moodle) ja perustuu pääosin itsenäiseen työskentelyyn.

Arvosana määräytyy ajallaan palautettujen harjoitustehtäväraporttien ja harjoitustyön perusteella.

Tarkemmat aikataulut ja muut tiedot kurssin aloitustilaisuudessa.


Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi

 

  • No labels