Tarkoitus keskustella yleisesti askarruttavista kysymyksistä ja esitellä työskentelytekniikoita, osallistujien kiinnostuksen mukaan.

Mahdollisia aiheita (lisää omasi listaan!)

  • Zotero 2020: kuinka suureksi Zotero-tietokanta voi kasvaa, ilman että sen käyttö vaikeutuu
  • PDF-tiedostojen käsittely ZotFilella, tekniikoita ja vinkkejä
  • Zotero-tietokantojen visualisointi
  • Z muistiinpanokäytössä
  • Z ja kvalitatiivisen aineiston analyysi

 

  • No labels