Tiltu - luennot + esseet + tentti, 5 op moduuli

Takaisin Tiltu-kurssin pääsivulle

(star)  Keltaisella tähdellä merkittyihin kohtiin on tullut lisäyksiä 10.9 jälkeen.

Vastuuopettaja:  Sirkka-Liisa Varvio

Laajuus: 5 op moduuli Tilastotiede tutuksi -kurssista.

Esitietovaatimukset: Ei esitietovaatimuksia. Englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea.

Ilmoittautuminen: Linkki weboodi-rekisteröitymiseen on Tiltu-kurssin pääsivulla

Monimuoto-opetus ja -oppiminen:  Luentoja, esseetehtäviä, tenttimistä, keskustelua Moodle-oppimisympäristössä.  Katso täältä ohje opintopisteiden keräilyyn

Moduulin sisältö lyhyesti:  Tilastotieteen sovellusalueet kattavat lähes kaikki tieteenalat  ja jokapäiväisen elämämme hahmottamisen, ilmiöiden kvantifioinnin ja päätelmien epävarmuuden dokumentoinnin. Kurssilla luodaan yleiskatsaus tähän laajaan kokonaisuuteen luentojen, esseiden, kirjallisuuden ja laskuharjoitusten (= erillinen 5 op moduuli) avulla. Kurssin luento-moduulissa on  luennoitsijoina tilastotieteilijöitä Kumpulan kampuksen opettajien lisäksi yliopiston muiltakin kampuksilta: politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta, Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM), ympäristötieteiden laitokselta, maataloustieteiden laitokselta, metsätieteiden laitokselta, Terveyden ja hyvinnoinnin laitokselta (THL),  Suomen Syöpärekisteristä, Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Elintarviketurvallisuusvirastosta (Evira).

 

Luentojen aikataulu, luennoitsijat ja teemat

Luennot  ovat  torstaisin klo 14-16 tai 14-17 Kumpulan kampuksen auditorioissa Physicum D101 tai Exactum B123 tai CK112 . Ensimmäinen luento on 10.9.2015

 
pvm   klo

auditorio

Luennoitsijat, teemat ja mahdollinen linkitetty materiaali (esimerkiksi luentokalvot, kirjallisuus;  lisätään joko ennen luentoa tai luennon jälkeen.)

Kumpulan kampuksen opettajat on linkitetty kotisivuilleen.

Sessiossa on joko yksi luento tai kaksi erillistä luentoa, joiden teemat eivät kaikissa tapauksissa liity toisiinsa laisinkaan.  Luento-ohjelmaan saattaa tulla muutoksia.  Katso täältä ohje opintopisteiden keräilyyn 

Opiskelijoiden lyhyet esitykset täydentävät muutamia luentoja.

10.9, 14-16

Physicum D101

Sirkka-Liisa Varvio 

17.9, 14-16

Exactum B123

Elja Arjas, Pekka Nieminen ja Jukka Kohonen, Aalto-yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos   

Luennoista ei ole videoita koska auditoriossa B123 ei ole videointimahdollisuutta.

24.9, 14-16

Physicum D101

professori Juha Heikkinen, Luke, Talous ja yhteiskunta -yksikkö

1.10, 14-16

Physicum D101

Sirkka-Liisa Varvio

 • Bioinformatiikka tilastotiede  (useiden opiskelijoiden toiveena on että luento päättyisi klo 16 koska silloin alkaa opiskelijakollokvio jossa on kiintoisa esitys professori Jukka Coranderilta) 
 • Linkki UniTuben videotallenteeseen      Bioinformatiikkaluento jäi erittäin kesken ja täydennetään myöhemmin.

8.10, 14-16

Physicum D101

alustus Pentti Saikkonen: tutkijatohtori Henri Nyberg, Valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, taloustiede

Muutos (ilmoitettu sähköpostilla kaikille Tiltuun rekisteröityneille): Alustavassa ohjelmassa ollut ensimmäinen luento siirretty 2. periodiin  19.11:  prof Samu Mäntyniemi, tilastollisestä päättelystä luonnonvarojen arvioinnin ja hallinan apuna)

15.10, 14-17

Exactum B123

professori Pekka Uimari, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, kotieläintiede

yliopistonlehtori Jarkko Isotalo, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsätieteiden laitos

Luennoista ei ole videoita koska auditoriossa B123 ei ole videointimahdollisuutta.

 tenttiviikko, ei opetusta

29.10, 14-17

Physicum D101

Veli Mäkinen 

Jukka Corander

  • Tilastollinen koneoppiminen  (luento ei koostunut slaidikokoelmasta joten tähän ei ole tulossa slaideja)
  • Ville Hyvönen kertoo teemaan liittyvästä gradutyöstään
  •  Linkki UniTuben videotallenteeseen

5.11, 14-17

Physicum D101

professori Samuli Ripatti, FIMM

akatemiatutkija Matti Pirinen, FIMM

12.11, 14-17

Exactum CK112

 tutkimuspäällikkö Tommi Härkänen, THL,  Terveyden seurannan yksikkö

erikoistutukija Jukka Ranta, Evira, Riskinarvioinnin yksikkö 

Luennoista ei ole videoita koska auditoriossa CK112 ei ole videointimahdollisuutta.

19.11, 14-17

Physicum D101

alustus Pentti Saikkonen: tutkija Leena Kalliovirta, Luke, Talous ja yhteiskunta  -yksikkö

professori Samu Mäntyniemi, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, akvaattiset tieteet

 • Tilastotiede luonnonvarojen arvioinnin ja hallinnan apuna. (luento ei koostunut slaidikokoelmasta joten tähän ei ole tulossa slaideja) 
 • Linkki UniTuben videotallenteeseen


26.11, 14-16

Physicum D101


tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, Suomen syöpärekisteri

3.12, 14-17

Physicum D101

professori Kari Auranen, Turun yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos, ja THL, Vaikutusarvioinnin yksikkö

 johtava tutkija Jukka Jokinen, THL, Vaikutusarvioinnin yksikkö


 Mukavaa joululomaa!
  


Kirjallisuutta tentittäväksi

 • Tilastotieteen yleiset tenttipäivät, eli 29.10.2015, 19.11.2015, 10.12.2015, 21.12.2015, 28.1.2016, 17.3.2016, 7.4.2016, 18.5.2016, 24.5.2016 (+ kesätentit, joiden ajat vahvistetaan myöhemmin) ovat käytettävissäsi.
 • Et ilmoittaudu kansliaan, ilmoittaudut lähettämällä sähköpostiviestin vastuuopettajalle (sirkka-liisa.varvio at helsinki.fi) viimeistään viikkoa ennen tenttiä, ja ilmoitat minkä kirjan, tai mitkä kirjat haluat tenttiä.
 • Voit esittää myös muita kirjoja kuin allaolevasta listasta löytyviä, mutta tällaisissa tapauksissa sinun on neuvoteltava vastuuopettajan kanssa etukäteen, siis ennen kuin ryhdyt lukemaan kirjaa tenttiin.
 • Listaan on valikoitu yleistajuisia tilastotiedettä esitteleviä teoksia, jotka ovat saatavilla Helsingin yliopiston kirjastosta, joko e-kirjoina (E-kirjaopas - ohjeita e-kirjojen käyttöön. Löydät kirjan kirjoittamalla Helsingin yliopiston kirjaston pääsivulla olevaan hakuikkunaan kirjan nimen.)

Darrell Huff, 1954, How to Lie With Statistics Yleissivistävä klassikko joka kannattaa tuntea.  Tentti: 1 op

Stephen Senn, 2003, Dicing with Death. Chance, Risk and Health.  E-kirja kirjastossa. Tentti: 2 op.

Gerd Gigerenzer, 2003, Reckoning with risk: learning to live with uncertainty.  Kirjastossa ei E-kirjana, mutta lainattavissa. Tentti: 2 op.

Gerd Gigerenzer, 2008, Rationality for mortals: how people cope with uncertainty.  E-kirjana kirjastossa. Tentti: 2 op.

David J, Hand, 2008, STATISTICS, A very short introduction. E-kirjana kirjastossa. Tentti: 1 op. 

Ian Hacking, 2006, The emergence of probability: a philosophical study of early ideas about probability, induction and statistical inference, Cambridge University Press. E-kirjana kirjastossa. Tentti: 3 op.

(listaan tulee lisää kirjoja !)

 

(star) Mikäli kiinnoistut tenttimään ja kirjoittamaan esseitä enemmän kuin Tiltu-kurssin 5 op:n moduuliin mahtuu, voit jatkaa opintopisteiden keräämistä Tilastotieteen juuret -kurssilla. Juuriin voit ilmoittautua koska tahansa lukuvuoden aikana ja sopimuksen mukaan (sähköposti sirkka-liisa.varvio at helsinki.fi) tenttiä ja/tai kirjoittaa esseitä. Juurissa ei välttämättä ole aihepiirinä historia!  (Juurten kotisivu uudistuu pian!)


Esseet ja keskustelut

 • (star) Esseitä voit palauttaa koko kevätlukukauden ajan eli sama opintopisteiden keräilyn ajoitus kuin tenteissä!
 • (star) Kielijelppi , millaista on tieteellinen viestintä, erityisesti referaattien kirjoittaminen. "Essee" tarkoittaa tällä kurssilla referaattia tieteellisestä artikkelista/artikkeleista, eikä sinun välttämättä tarvitse esittää omaa pohdintaa.
 • Opintopisteet: Viiden sivun (A4) mittainen (riviväli 1, fonttikoko 12), "ei-käännös", vaan "omin sanoin" tuotettu kirjoitus tietystä aiheesta on 1 op. Puolta lyhyempi on 0.5 op ja runsaan sivun mittainen on 0.25 op. 
  Esimerkki 1: Haluat 3 op esseiden kautta, ja päädyt kirjoittamaan runsaan sivun mittaisia esseitä. Saat 3 op kirjoittamalla 12 lyhyttä esseetä, 12 aiheesta.
 • Kirjoituksesi voi olla teksti jonka lähetät Moodleen suljetulle esseiden palautus -alueelle, jolloin vain vastuuopettaja näkee sen, kommentoi ja arvostelee. 
 • Kirjoituksesi voi olla myös keskustelun avaus, jolloin lähetät sen Moodlen keskustelualueelle. Kun alustukseesi tulee vastauksia, kommentteja, kritiikkiä, niin vastailemalla voit saada lisää opintopisteitä. Myös opiskelija, joka vain kommentoi toisten kirjoituksia, voi saada opintopisteitä.
  Esimerkki  2: Lähetät runsaan sivun mittaisen esseen Moodlen keskustelualueelle ja vastailet saamiisi kommentteihin siten että kommenttien kokonaispituudeksi tulee noin 2 sivua tekstiä. Opintopisteet 0.25 + 0.25 = 0.5 op.
  Esimerkki  3: Et lähetä omaa alustusta, mutta kommentoit toisen opiskelijan/opiskelijoiden alustusta/alustuksia siten että asiallista tekstiä tulee yhteensä 2 sivua. Opintopisteet 0.25 op.
 • Keskustelupisteitä voit kerätä myös siten että alustuksena ei olekaan toisen opiskelijan teksti, vaan luento. Tosin sanoen, voit kommentoida luentoja, toinen opiskelija voi puuttua sinun kommenttiisi, ja Moodle-keskustelu voi syntyä myös tällä tavalla. Kriteerit opintopisteille: kuten esimerkissä 3. 

Ainakin kolme eri tapaa löytää aiheita, jotka (yleistajuisesti) kertovat tilastotieteestä, yleisellä tasolla tai esimerkiksi jostain tietystä aiheesta, joka voi olla vaikkapa poleeminen kysymys:

 1. Aiheet jotka liittyvät luentojen teemoihin ja joita kertyy lähdeviitteiden muodossa tänne kurssisivulle.
 2. Etsit aiheen/aiheita täysin itsenäisesti, oman kiinnostuksesi pohjalta.
 3. Yleisinä lähteinä tilastotiedettä popularisoivat lehdet, jotka kuitenkin ovat tieteellisiä lehtiä: Significance ja Chance. Ohje: Mene Helsingin yliopiston kirjastoon, klikkaa sivun oikeasta reunasta Nelli-tiedonhakuportaali ja kun olet Nellissä, kirjoita vasemassa yläreunassa olevaan ikkunaan ("Etsi lehti") Significance (tai Chance, tai jokin muu lehti). Saat näkyville parin välivaiheen kautta (viimeisin välivaihe antaa sinulle vaihtoehtoja, klikkaa ensimmäinen, eli  "Kokoteksti saatavissa: Wiley Online Library (F)") lehden uusimman numeron, ja numeroita siitä taaksepäin. Ryhdy katselemaan, millaisista asioista tilastotieteilijät kertovat tällaisessa yleistajuisessa lehdessä. Viimeisimmässä numerossa (jonka kannessa on pyssy) on useitakin mielenkiintoisia kirjoituksia, katso vaikkapa In focus osion juttu "Simpson´s paradox...and how to avoid it...". 

Aiheita

 (star) Suositus. Kirjoita ensimmäinen (joko 2.5 sivua, 0.5 op tai 5 sivua, 1 op) essee kirjasta David J, Hand, 2008, STATISTICS, A very short introduction, Oxford. 123 sivua, mutta sivukoko on vain A6! Kirja esittelee tilastotieteen peruskäsitteet  ja tilastollisen päättelyn lyhyesti mutta erittäin selkeästi. Tämän jälkeen sinun on helpompi valita muita aiheita, joissa esimerkiksi keskitytään johonkin tiettyyn käsiteeseen tai päättelyn menetelmään. Kirjassa on seitsemän lukua. Viiden sivun referaatti (essee) olisi esimerkiksi vajaa sivu omaa tekstiäsi / luku.  Mikäli seuraat suositusta, älä lähetä tätä nimenomaista esseetäsi avoimen keskustelun foorumille!  Kirja on e-kirjana yliopiston kirjastossa ja googlaamalla löydät siitä myös pdf-kopion netistä.

(star) Voit kirjoittaa esseitä kirjoista, joita on lueteltu kohdassa Kirjallisuutta tentittäväksi. Jos kirjoitat esseen kirjasta, et voi tenttiä kyseistä kirjaa, ja päinvastoin. Suositus: Yksi kirja on korkeintaan yksi 5 sivun, eli 1 op:n essee.

(star) Mikäli kiinnoistut tenttimään ja kirjoittamaan esseitä enemmän kuin Tiltu-kurssin 5 op:n moduuliin mahtuu, voit jatkaa opintopisteiden keräämistä Tilastotieteen juuret -kurssilla. Juuriin voit ilmoittautua koska tahansa lukuvuoden aikana ja sopimuksen mukaan (sähköposti sirkka-liisa.varvio at helsinki.fi) tenttiä ja/tai kirjoittaa esseitä. Juurissa ei välttämättä ole aihepiirinä historia! (Juurten kotisivu uudistuu pian!)

Tiltun luento+essee -moduulin Moodle-linkki 

 •  Moodle pyytää sinua "rekisteröitymään kurssille". Mutta sinähän olet jo rekisteröitynyt weboodiin, siis kurssille. Moodle tarvitsee lisäksi Moodle-rekisteröitymisen, josta se käyttää ilmaisua "rekisteröityminen kurssille". 
 •  Moodle-oppimisympäristö, opiskelijan opas
 • Tiltun laskuharjoitus-moduulilla on erillinen Moodle-alue.
 • Tiltun molemmilla moduuleilla on yhteinen anonyymi keskustelualue lyhyitä asiallisia kommentteja varten:

http://presemo.helsinki.fi/tiltu

 

Suomi - ruotsi - englanti


 

 

 

 

 • No labels