Child pages
 • Kypsyysnäyteprosessit tiedekunnissa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle on pyritty koostamaan tiedekuntien kypsyysnäytekäytäntöjä erityisesti sähköisen tenttimisen näkökulmasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Helsingin yliopistossa koemuotoinen kypsyysnäyte on enää vähemmistössä. Suurimmassa osassa tiedekuntia kypsyysnäytteenä käytetään tutkielmaa, sen osaa tai tiivistelmää, joka kielenhuolletaan. Vaikka prosessissa on tiedekuntien kesken samoja elementtejä, elementtien järjestys vaihtelee ja tekstin iterointia ei kaikkialla haluta.

Tämän koosteen perusteella vaikuttaa siltä, että tenttiakvaariojärjestelmän kehityksen kannalta ei ole mielekästä edistää erillisen kypsyysnäyte-tenttityypin kehitystä. Sen sijaan tiedekuntien hyviä käytäntöjä kypsyysnäytteen sähköisessä käsittelyssä kannattaa jakaa kaikkiin tiedekuntiin.

Tiedekunnan käytännöt

 • Koko tiedekunnassa on yhteinen käytäntö kypsyysnäytteen toteutukseen: VALT, ELTDK,
 • Mmtdk:ssa kirjoitetaan kandidaatintutkinnossa kypsyysnäyte erillisenä ( ja englanninkielisissä maisterinohjelmissa), toteuttamisessa skaala voi olla leveä. Metsätieteillä se toteutetaan tenttiakvaariossa.  Maisterissa kypsyysnäyte on tiivistelmä.

   

Ohjesivuja

Opintojakso, johon kypsyysnäyte liittyy

 • kandidaatintutkielma: kaikissa tiedekunnissa kypsyysnäyte kirjoitetaan vähintään kandidaatintutkielmaan liittyen
 • gradu:
  • jos opiskelija on suorittanut kandidaatintutkinnon ulkomailla ja/tai muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi, on kypsyysnäyte tehtävä myös maisterintutkintoon liittyen
  • MATLU: kirjoitetaan, mutta kielenhuoltoa ei tässä enää tarvita
  • KÄYTT: kirjoitetaan JA kielenhuolletaan myös gradu
  • HUM
  • TEOL: kirjoitetaan, mutta kielenhuoltoa ei tässä enää tarvita
  • FARM: kirjoitetaan, mutta kielenhuoltoa ei tässä enää tarvita
 • "tutkielma"
  • LÄÄK: ei selviä, onko kyse kandi- vai lisensiaatintutkielmasta
 • harjoitusseminaarityö
  • OIK vanhanmallista notaarintutkintoa (ennen vuotta 2013 aloittaneet): valitsevat harjoitusseminaarityön, muuten vastaavasti
 • opintojaksomerkintä:
  • ei mitään opintojaksoa: MM (miten voidaan kirjata oodiin ilman opintojaksotunnistetta?)

Kypsyysnäytteeksi kutsuttu tuotos

 • koko tutkielma/ ote siitä: ELTDK, VALT (8-10s), KÄYTT/käytt, OIK (valtavirta)
 • tutkielman tiivistelmä: HUM, TEOL, FARM (gradu)
 • tiivistelmä muusta tieteellisestä tekstistä: FARM (kandi)
 • erillinen koesuoritus: MM, LÄÄK, OIK (vain maisterivaiheeseeen otetut eli murto-osa)
 • ei selviä: MATLU

Kypsyysnäytteeksi kutsuttu tuotos vastaanotetaan/kerätään:

 • Moodlessa:
  • ELTDK
  • HUM (kandi)
  • FARM (lopullinen, kielenhuollon perusteella korjattu työ)
 • ethesis
  • HUM (gradu)
  • TEOL (gradu)
 • Tenttiakvaariossa:
  • MM kandi
 • Paperitentillä:
  • MM kandi
  • OIK (suoraan maisterivaiheeseen valitut)
  • LÄÄK
 • Opiskelija toimittaa tulosteen
  • VALT (8-10s tutkielmasta tai koko tutkielma)
  • KÄYTT (4-10s, toimitettava koko työ)
 • Ei selviä
  • MATLU
  • OIK (opiskelija toimittaa 8-10s tutkielmasta "jotenkin")
  • FARM (ohjaajalle palautettava työ, kielenhuoltoon palautettava työ, kielenhuollon kommentit)

Kypsyysnäytteen tekemisen valvonta (sen tarkistus, että opiskelija on tehnyt työnsä itse)

 • Valvottu tentti
  • MM, metsätieteiden laitos: tenttiakvaario kandi
  • MM muut: tentti kandi
  • OIK (suoraan maisterivaiheeseen valitut)
  • LÄÄK
 • (kandi)seminaari, jossa laadittava tutkielma on kypsyysnäyte, ja prosessia ohjaava opettaja tuntee opiskelijansa (prosessikirjoittaminen)
  • VALT
  • KÄYTT
  • OIK perustapaus
  • HUM
  • FARM
  • ELTDK?
  • TEOL?

 

Tehdäänkö tuotokselle kielentarkistus ja jos tehdään, kuka /mikä taho sen tekee?

 • Laitoksen/tiedekunnan oma opettaja
  • MM (suomenkieliset)
  • VALT (suomen- ja ruotsinkieliset)
  • HUM (tiedekunnan omat)
 • Kielipalvelut
  • MM (engl maisteriohjelmat)
  • MATLU
 • ulkopuolinen kielentarkastaja
  • ELTDK
  • KÄYTT (humanistisesta)
 • Ei selviä
  • OIK - äidinkielen opettaja
  • FARM - äidinkielen opettaja
  • LÄÄK - äidinkielen opettaja

Liittyykö opiskelijan palauttamaan tuotokseen muokkausvaatimusta/-mahdollisuutta? Jos, miten se on toteutettu?

 • MM: opintosuunnittelija lähettää kielipalvelusta saadun palautteen ja opiskelijan tuotoksen sähköpostitse opiskelijalle, joka tekee muokkaukset ja palauttaa "johonkin" (täytyy kysyä tarkennusta)
 • ELTDK: "Kielentarkastaja antaa palautteen opiskelijalle noin kahden viikon sisällä ja tarvittaessa pyytää opiskelijaa tekemään korjauksia tutkielmaan. Kielentarkastaja merkitsee tutkielman kieliasun hyväksytyksi Moodle-alustalle. Opiskelija viimeistelee tarvittaessa tutkielmansa kielentarkastajalta saatujen ohjeiden perusteella."
 • VALT: Jos opiskelija saa kielenhuollosta arvosanan 0 tai 1, on pakko muokata, ja jos arvosana on 2-5, ei ole pakko mutta saa
 • HUM: ENSIN kielenhuoltoon, jonka palautteen perusteella korjaus, sitten sekä alkuperäisen että muokatun palautus sisällönarviointiin
 • KÄYTT: ENSIN tutkielman ohjaaja hyväksyy, sitten toimitetaan paperilla kielenhuoltoon
 • LÄÄK: ensin kielenhuolto, sitten hyväksytyt työt sisällöntarkastukseen

Mitä muuta kypsyysnäyteprosessissa halutaan huomioida?

 • ELTDK: "Kypsyysnäyte on osa kandidaatintutkielman kirjoitusprosessia. Kypsyysnäytteen avulla opiskelija osoittaa muodollisesti valtion virkoja varten vaadittavan täydellisen kielitaidon, kun hän kirjoittaa tutkielmansa sillä kielellä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Kielentarkastaja arvioi tutkielman kieliasun ja antaa opiskelijalle palautetta, jota on mahdollista hyödyntää myös lisensiaattivaiheen tutkielmassa."

 

 • No labels