Algebralliset rakenteet Ikevät 2016

 

Vastuuopettaja: Petri Ola 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Aineopintoja

Opetus: Kurssin opetus koostuu harjoitustehtävistä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella. Pääosa opiskelusta on laskuharjoitustehtävien tekemistä ja kurssimateriaalin lukemista. Näihin molempiin saa apua ohjaajilta, jotka päivystävät Exactumin 3. kerroksessa joka päivä. Viikottaiset tehtävät palautetaan kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtäviin liittyviä asioita käsitellään luennoilla. Luennoilla valotetaan myös kurssimateriaalin teksiä.

Sisältö: Kurssilla tutkitaan laskutoimituksia ja niiden muodostamia rakenteita. Tarkempi kuvaus opeteltavista taidoista ja aihealueista:

Esitietovaatimukset:

 • Johdatus yliopistomatematiikkaan
 • Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
 • Kurssi Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II suositellaan suoritettavaksi ennen tätä kurssia. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä.
 • Tarkempaa tietoa esitiedoista löytyy yllä olevista linkeistä Perustaidot ja Sisältö.

Ajankohtaista

 • Kurssikirjoja myydään ensimmäisen luennon jälkeen 1. kerroksen aulassa. (Hinta on 25 euroa. Varaa mukaan tasaraha.) Katso lisätietoja kohdasta Kurssimateriaali.
 • Ilmoittaudu kurssille ajoissa! Jokaiselle tälle kurssille ilmoittautuneelle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen kurssitunnus ennen kurssin alkua, minkä vuoksi on tärkeää, että ilmoittaudut kurssille hyvissä ajoin. Ilman kurssitunnust et voi palauttaa tehtäviä. Toivome, että ilmoittaudut kurssille viimeistään torstaina 14.1.
 • Vinkki: Jos olet kirjautunut sisään, voit tilata tämän sivun oikean yläkulman valikon watch-napista (Tools->Watch). Tällöin saat sähköpostin aina kun sivua päivitetään ja saat tiedon esimerkiksi uusien harjoitustehtävien julkaisusta.
 • Huom: Luento tiistaina 1.3.2016 on peruttu laitosneuvoston kokouksen johdosta.

Opetusajat

Viikot 3-9 ti, ke ja to klo 9-10 auditoriossa B123. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa mutta ei pakollista.

Kokeet

           Kurssikoe

  • Kurssikoe järjestetään ke 9.3. klo 12.15-14.45 Exactumin auditorioissa.
  • Kurssikokeen maksimipistemäärä on 48 pistettä.
  • Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjaa.
  • Ohjeita kokeeseen osallistujalle.

  Yleistentti

  • Kurssin voi suorittaa myös laitoksen yleistentissä, joita järjestetään lukuvuden aikana useita. Yleistenttipäivät ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä
  • Jos suoritat kurssin yleistentissä, ei siitä tarvitse ilmoittaa vastuuopettajalle.
  • Laskuharjoituksista saatavat lisäpisteet ovat voimassa yleistenteissä vuoden ajan. Jos haluat, että laskuharjoituspisteesi huomioidaan yleistentissä, ilmaise se selkeästi vastauspaperisi etusivulla.

  Vanhoja kokeita on nähtävillä tenttiarkistossa.

Kurssimateriaali

Kurssilla käytetään Jokke Häsän ja Johanna Rämön kirjaa Johdatus abstraktiin algebraan. Voit halutessasi lukea myös jotakin toista algebran perusteosta, mutta kurssi seuraa kurssikirjaa. Ilman kirjaa kurssilla ei pärjää, sillä kaikkia asioita ei käsitellä luennoilla. Kirjaa tarvitaan jo ensimmäisen viikon tehtävien tekemiseen.

Kirjoja myydään ensimmäisen luennon jälkeen Exactumin 1. kerroksessa. 25 euron hintaan. Varaa mukaan tasaraha. Tämän jälkeen kirjoja myydään huoneessa D319 niin kauan kuin niitä riittää.

Kirjallisuutta
 • Metsänkylä ja Näätänen: Algebra (vapaasti luettavissa Solmu-lehden sivuilla)
 • Fraleigh, John: A first course in abstract algebra
 • Herstein, Israel: Abstract algebra
Matemaattinen sanakirja

Matematiikan sanakirja auttaa kääntämään matemaattista sanastoa esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.

 

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Kurssilla annetaan viikottain laskuharjoituksia, jotka opiskelijat ratkovat ja palauttavat kirjallisesti. Tehtävien tekemiseen saa henkilökohtaista ohjausta salista C323 sekä sen lähistöltä 3. kerroksen käytävältä.

Laskuharjoitusten tekeminen alkaa heti ensimmäisellä luentoviikolla. Tehtävien tekeminen ei ole pakollista, mutta välttämätöntä kurssin sisällön oppimiseksi. On hyvin vaikea päästä kokeesta läpi, jos ei ole tehnyt laskuharjoituksia.

Laskuharjoitustehtäviä on kahdenlaisia. Tähdellä merkityistä tehtävistä osa tarkastetaan ja niistä saa pisteitä vain silloin, kun tehtävä on tehty oikein. Tehtäviä saa kuitenkin korjata ja palauttaa uudelleen. Myös tähdettömät tehtävät palautetaan, mutta ohjaajat eivät tarkasta niitä yksityiskohtaisesti. Tähdettömien tehtävien tarkastaminen on siis opiskelijan omalla vastuulla. Tarkastus onnistuu kurssin sivulle ilmestyvien esimerkkiratkaisujen avulla, ja epäselvistä kohdista voi käydä kysymässä ohjaajilta.

Harjoitustehtäviä tekemällä voi ansaita lisäpisteitä, joilla voi korvata koepisteitä. Tähdellä merkityistä oikein tehdyistä tehtävistä voi saada maksimissaan neljä lisäpistettä. Pisteet kertyvät seuraavasti:

Tehty oikein

≥ 45 % 

≥ 60 % 

≥ 75 % 

≥ 90 % 

Pisteet

   1

   2

  3

   4

Myös tähdettömistä tehtävistä voi saada maksimissaan neljä lisäpistettä. Ne kertyvät saman taulukon mukaan kuin tähtitehtävistä saatavat lisäpisteet. Yhteensä lisäpisteitä voi siis saada maksimissaan kahdeksan, jos tekee tähdellä merkityistä tehtävistä oikein vähintään 90 % ja lisäksi tähdettömistä tehtävistä myös vähintään 90 %.

Kurssikokeen maksimipistemäärä on 48 pistettä.

Harjoitustehtävät

Henkilökohtainen ohjaus 

Henkilökohtaista ohjausta tehtävien tekemiseen saa laitoksen 3. kerroksesta, jossa ohjaajat päivystävät. Ohjauksessa voi viettää niin paljon aikaa kuin haluaa.

Harjoitusten palauttaminen

Laskuharjoitustehtävien ratkaisut palautetaan kirjallisesti salin C323 edessä käytävällä olevaan palautuslaatikkoon kunkin viikon perjantaina. Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Tähdellä merkityt tehtävät tarkistetaan, ja opiskelijat noutavat tarkistetut ratkaisunsa laatikoista laitoksen 3. kerroksesta. Ne tehtävät, joiden ratkaisut kaipaavat korjausta, voi palauttaa uudelleen. Korjaamista saa yrittää kahdella seuraavalla palautuskerralla. Viimeinen palautuspäiväkorjatuille tehtäville on siis kahden viikon päästä alkuperäisestä palautuspäivästä.

Kun palautat tehtävät, noudata palautusohjeita, jotka löytyvät täältä. Kurssilla on satoja opiskelijoita ja ohjaajien työstä tulee raskasta, jos tehtävät on palautettu vähänkin huolimattomasti.

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

 

 • No labels