Child pages
  • JTP, kesä 2015: Luentopäiväkirja
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kesä 2015

Luentopäiväkirja

Hakasissa on viittaukset suunnilleen vastaaviin luentomuistiinpanojen kohtiin.

18.5. Lyhyesti tilastotieteestä ja tilastollisesta päättelystä. Johdatteleva esimerkki: "pallot korissa" eli binomikoe. [Vrt. jaksot 2.2-2.4.]

19.5. Parametrinen tilastollinen malli ja tilastollisen päättelyn tavoitteet. Esimerkkejä malleista. Frekventistinen ja bayesläinen päättely. [Jaksot 2.1, 2.5.]]

21.5. Tilastollisen mallin muodostamisesta (esim. riippumattomien havaintojen tilanne). [Jakso 2.1.] Uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä. [Jaksot 4.1, 4.2.] Esimerkkinä binomikokeeseen liittyviä uskottavuusfunktioita.

25.5. Binomikoemallin ja normaalijakaumamallin suurimman uskottavuuden estimointi. [Jaksot 4.3, 4.4.] Johdattelua luottamusvälin käsitteeseen.

28.5. Luottamusvälit ja -joukot: yleinen määritelmä sekä normaalijakauman odotusarvon z- ja t-luottamusväli. [Jaksot 5.1, 5.2, 5.4 ja 5.6 (ei jaksoa 5.6.4).]

1.6. Luottamusvälin tulkinnasta. [Lähinnä jaksot 5.6.2 ja 5.6.3.] Tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo. Esimerkki t-testistä normaalijakauman odotusarvolle. [Jaksot 6.1, 6.4 ja 6.7.]

2.6. t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle. [Jaksot 6.2, 6.5 (ei voiman käsitettä) ja 6.7.]  p-arvon tulkinta. [Jaksot 6.9 ja 6.10.]

4.6. Pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli. [Jaksot 9.1-9.3 (sivulle 110 saakka).]

8.6. Esimerkki Bayes-päättelystä. Todennäköisyyslaskennan kertausta. [Jakso 10.1.]

9.6. Bayes-päättelyn yleinen asetelma ja erot frekventistiseen päättelyyn. [Jaksot 10.1-10.4.]

  • No labels