Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kesä 2015

Luentopäiväkirja

Hakasissa on viittaukset suunnilleen vastaaviin luentomuistiinpanojen kohtiin.

18.5. Lyhyesti tilastotieteestä ja tilastollisesta päättelystä. Johdatteleva esimerkki: "pallot korissa" eli binomikoe. [Vrt. jaksot 2.2-2.4.]

19.5. Parametrinen tilastollinen malli ja tilastollisen päättelyn tavoitteet. Esimerkkejä malleista. Frekventistinen ja bayesläinen päättely. [Jaksot 2.1, 2.5.]]

21.5. Tilastollisen mallin muodostamisesta (esim. riippumattomien havaintojen tilanne). [Jakso 2.1.] Uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä. [Jaksot 4.1, 4.2.] Esimerkkinä binomikokeeseen liittyviä uskottavuusfunktioita.

25.5. Binomikoemallin ja normaalijakaumamallin suurimman uskottavuuden estimointi. [Jaksot 4.3, 4.4.] Johdattelua luottamusvälin käsitteeseen.

28.5. Luottamusvälit ja -joukot: yleinen määritelmä sekä normaalijakauman odotusarvon z- ja t-luottamusväli. [Jaksot 5.1, 5.2, 5.4 ja 5.6 (ei jaksoa 5.6.4).]

1.6. Luottamusvälin tulkinnasta. [Lähinnä jaksot 5.6.2 ja 5.6.3.] Tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo. Esimerkki t-testistä normaalijakauman odotusarvolle. [Jaksot 6.1, 6.4 ja 6.7.]

2.6. t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle. [Jaksot 6.2, 6.5 (ei voiman käsitettä) ja 6.7.]  p-arvon tulkinta. [Jaksot 6.9 ja 6.10.]

4.6. Pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli. [Jaksot 9.1-9.3 (sivulle 110 saakka).]

8.6. Esimerkki Bayes-päättelystä. Todennäköisyyslaskennan kertausta. [Jakso 10.1.]

9.6. Bayes-päättelyn yleinen asetelma ja erot frekventistiseen päättelyyn. [Jaksot 10.1-10.4.]

  • No labels