Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Sisällysluettelo


Työryhmien organisoituminen

Tuuli-projektiin ilmoittaudutaan seuraavasti:

 1. Lue työryhmien tehtävien kuvaukset
 2. Valitse sopiva työryhmä ja kirjoita nimesi työryhmän jäsenten listaan. (Kirjoittamaan pääset painamalla ylhäältä oikealta löytyvää ”Edit”-painiketta.=


Tuulitoimisto etsii ja nimeää työryhmän jäsenistä työryhmille puheenjohtajan ja sihteerin. 

Työryhmiin tulisi ilmoittua mahdollisimman nopeasti, jotta Tuuli-työ saadaan käynnistettyä jo kevään 2015 aikana. Työryhmät aloittavat toimintansa
heti, kun niihin on löytynyt puheenjohtaja ja sihteeri. 

Työryhmien tehtävät

Ohjeryhmä

 1. Työnkulkujen suunnittelu ja toteutus
  1. suunnittelee ja tuottaa Tuuli-työkalun työnkulut siten, että työkalu auttaa tutkijaa tuottamaan sisällöltään parhaan mahdollisen aineistonhallintasuunnitelman mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.
  2. antaa työnkulut Tuuli-projektin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.
 2. Ohjeiden kartoitus, puuttuvan ohjeistuksen tuottaminen ja laadun varmistus
  1. huolehtii siitä, että laadukkaan aineistonhallintasuunnitelman tuottamiseen tarvittava ohjeistus linkitetään osaksi Tuuli-työkalua.
  2. varmistaa Tuuli-työkaluun linkitettävän ohjemateriaalin sisällöllisen laadun.
  3. antaa valitsemansa ohjeet Tuulin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.

Käyttäjäryhmä

 1. Tarvekartoitus
  1. kartoittaa tutkijoiden, tutkimusorganisaatioiden sekä rahoittajien tarpeet aineistonhallintasuunnitelmien tekemistä ja käsittelyä tukevalle työkalulle.
 2. Käytettävyyden testaus
  1. testaa työkalun teknistä käytettävyyttä, työnkulkuja sekä työkaluun liittyviä yhteisiä ohjeita.
 3. Kerää palautetta
  1. kerää ja raportoi työkalun käyttäjien palautetta.
  2. kerää ja raportoi Tuuli-projektin osallistuvilta organisaatioilta palautetta.

Välineryhmä

 1. Tilannekartoitus ja valinta
  1. kartoittaa olemassa olevat aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen tarkoitetut työkalut.
  2. kuvaa työkalujen tärkeimmät toiminnot ja välineiden kehitysnäkymät.
  3. antaa työkalun tai työkalut käyttäjäryhmä testattavaksi.
  4. valmistelee ehdotuksen työkalun valinnasta.
 2. Tietorakenne ja integrointi
  1. suunnittelee ja kuvaa tavan, jolla Tuuli-työkalu on mahdollista integroida muihin järjestelmiin.
  2. hioo tietorakennetta tukemaan tarvittavia integrointeja.

Vertaistukiryhmä

 1. Auttaa käynnistämään Tuuli-projektissa mukana olevien organisaatioiden aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen tarvittavien organisaatiokohtaisten ohjeiden ja tukipalveluiden kehittämistä.
  1. järjestää käynnistymistä tukevia työpajoja muutamilla eri paikkakunnilla.
  2. suunnittelee ja toteuttaa vertaistukiverkoston organisaatioiden kehitystyö tueksi

Työryhmien jäsenet

Ohjeryhmä

 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto

 • Stina Fågel, Väestöliitto

Käyttäjäryhmä

 • Mari Söderholm, Aalto-yliopiston kirjasto

Välineryhmä

 • Kimmo Koskinen, Helsingin yliopiston kirjasto

Vertaistukiryhmä

 • Stina Fågel, Väestöliitto

 • Mari Elisa Kuusniemi, Helsingin yliopiston kirjasto

 • Antti Rousi, Aalto-yliopiston kirjasto

 

 

Työryhminen  omat työtilat

 

Aalto-yliopiston kirjasto
 • No labels