Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjeryhmä

 1. Työnkulkujen suunnittelu ja toteutus
  1. suunnittelee ja tuottaa Tuuli-työkalun työnkulut siten, että työkalu auttaa tutkijaa tuottamaan sisällöltään parhaan mahdollisen aineistonhallintasuunnitelman mahdollisimman helposti ja tehokkaasti.
  2. antaa työnkulut Tuuli-projektin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.
 2. Ohjeiden kartoitus, puuttuvan ohjeistuksen tuottaminen ja laadun varmistus
  1. huolehtii siitä, että laadukkaan aineistonhallintasuunnitelman tuottamiseen tarvittava ohjeistus linkitetään osaksi Tuuli-työkalua.
  2. varmistaa Tuuli-työkaluun linkitettävän ohjemateriaalin sisällöllisen laadun.
  3. antaa valitsemansa ohjeet Tuulin Käyttäjäryhmälle käytettävyyden varmistamiseksi.

 

 

Jäsenet:

 • Marja Kokko (pj), Jyväskylän yliopiston kirjasto (etunimi.PISTEsukunimi@jyu.fi)
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto (etunimiPISTEsukunimi@staff.uta.fi)
 • Arja Kuula-Luumi, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (etunimiPISTEsukunimi@staff.uta.fi)
 • Tiina Helamaa, Väestöliitto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (etunimiPISTEsukunimi@uef.fi)
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Mikko Pennanen, Turun Yliopisto
 • Rauno Kenakkala, Oulun yliopisto, projektipalvelut
 • Minna Ahokas, CSC & ATT (etunimiPISTEsukunimi@csc.fi)
 • No labels