Child pages
  • Miten saan desimaalit näkymään tentin arvioinneissa?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moodlessa on mahdollista hyödyntää desimaaleja niin, että myös arviointikirjaan siirtyvässä tentin loppuarvosanassa on desimaalit näkyvissä. Käytönnässä, jos ei haluta Moodlen tekevän arviointien näytössä lainkaan pyöristyksiä, on valittava desimaalit kolmesta eri kohdasta.

 Ensin desimaali-asetukset määritellään tentin asetukissa (Asetukset > Tentin hallinnointi > Muokkaa asetuksia). Valitse otsikon "Näyttö" kohdalta:

 1. Desimaalien määrä arvosanoissa > 2 (tai 1, jos se riittää)

 2. Desimaalien määrä kysymysten arvosanoissa > 2 (tai 1, jos se riittää)

Näiden lisäksi tulee valita arviointikirjan asetuksista (Asetukset > Kurssin ylläpito > Arvioinnit) desimaalien näyttö päälle (se ei oletuksena ole päällä).

3. Arvioinnit > Asetukset >  Desimaaleja näytetään > 2.  "Tämä asetus määrittelee näytettävien desimaalien määrän jokaiselle arvosanalle. Tällä ei ole vaikutusta arvosanojen laskentaan, mikä suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella."


Näin toimittaessa saa tentin arvosanan näkymään arviointikirjassa kahden desimaalin tarkkuudella. Useimmat opettajat haluavat aktiviteeteista antaa kuitenkin kokonaisarvosanoja 0-5 asteikolla, jonka vuoksi desimaalien näyttäminen ei oletuksena ole päällä. Mutta jokainen opettaja saa näitä itse muutettua haluamakseen.