Child pages
  • Miten saan tehtävän avautumaan opiskelijolle vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ota ensiksi opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön kurssialueella. Oletuksena se on pois päältä. Käy siis muokkaamassa kurssin asetuksia avaamalla kurssin etusivu > Asetukset-lohko > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > "Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön" > Kyllä > Tallenna muutokset.

Luo ensimmäinen oppimistehtävä kurssille haluamallasi aktiviteetilla (esim. tehtävä, keskustelualue, työpaja tai tentti) ja määrittele ko. tehtävään haluamasi arviointiasetukset (esim. hyväksytty/täydennettävä tai asteikko 0-5=). Luodessasi tehtävää, valitse lisäksi asetussivun lopusta, kohdasta "Opiskelijoiden edistyminen" > Suoritusten seuranta > Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät > Vaadi arvosana > Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta. 

Luo toimen oppimistentävä kurssille haluamallasi aktiviteetilla (esim. tehtävä, keskustelualue, työpaja tai tentti), jonka opiskelija saa auki vasta saatuaan edellisestä tehtävästä arvosanan. Voit asettaa tällekin tehtävälle haluamasi arviointiasetukset. Lisäksi valitse asetussivun loppuosasta, kohdasta "Rajoita pääsy" > Aktiviteetin esitietovaatimus > Valitse pudotusvalikosta aiemmin luomasi tehtävä ja valitse lisäksi "Merkittävä suoritetuksi" -asetus. Tallenna ja palaa kurssille.


Näin toimien, opiskelija ei saa jälkimmäistä tehtävää auki, ennenkuin on hyväksytysti (arvosanalla) suorittanut ensimmäisen tehtävän.