Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kesä - Sommaren - Summer
2015

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen laitosneuvosto teki päätöksen kesäopetuksesta kokouksessaan 3.3.2015.

Kesäopetukseen tulevat kurssit Johdatus tilastolliseen päättelyyn, 5 op, Kombinatoriikka, 5 op sekä Mitta ja integraali, 6 op.

Tässä kyselyn tulokset.

(warning) Kesäkurssien aikataulut tarkentuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Kesätentit

Kesätentit pidetään kesä- ja elokuussa.

Avoin yliopisto

(warning) Alkukesän kurssit pyritään aikatauluttamaan niin, että molemmat kurssit pystyy halutessa suorittamaan.


Matematiikka tutuksi (Avoimen yliopiston kurssi)

 

 

 


 

  • No labels