Child pages
  • Copy of Kesä 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kesä - Sommaren - Summer
2014

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kurssit

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen laitosneuvosto teki päätöksen kesäopetuksesta kokouksessaan 4.3.2014.

Kesäopetukseen tulevat kurssit Mitta ja integraali, 6 op, sekä Differentiaaliyhtälöt I, 5 op, sekä jompikumpi kursseista Verkot, 5 op, tai Kombinatoriikka, 5 op.

Tässä kyselyn tulokset.

(warning) Kesäkurssien aikataulut tarkentuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Kesätentit

Kesätentit pidetään kesä- ja elokuussa.

Avoin yliopisto

Matematiikka

Mitta ja integraali, kesä 2014 - touko-kesäkuussa

Differentiaaliyhtälöt I, kesä 2014 - elokuussa

Verkot, kesä 2014 - elokuussa

(warning) Elokuun kurssit pyritään aikatauluttamaan niin, että molemmat kurssit pystyy halutessa suorittamaan.

Katso myös Avoimen yliopiston kurssitarjonta: Avoin yliopisto

Matematiikka tutuksi (Avoin)

Tilastotiede

(warning) Periodiuudistuksen uudella intensiiviperiodilla elokuun lopussa ja syyskuun alussa:
Event-history analysis, 5 op  (ilmoittautuminen on avattu)

Katso Avoimen yliopiston kurssitarjonta: Avoin yliopisto

  • No labels