Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

 

Sisältö

Kurssi esittelee erilaisia ympäristötilastoja ja niiden keruu- ja analysointimenetelmiä. Kurssilla keskustellaan myös ympäristöpoliittisista asioista. Kurssilla käsitellään tulevaisuuden mallintamista ja ympäristön tilan mallintamista. Varsinaista tilastotiedettä on kuitenkin (ilman harjoitustyötä, katso kohta käytännöt) melko vähän.

Todelliset esitiedot

-

Kurssin käytännöt

Opetus koostuu luennoista ja muutamasta demosta ATK-luokassa. Kurssi suoritetaan lopputentillä. Kurssin aikana on mahdollista (ja kannattavaa) tehdä kurssin aihepiiriin liittyvä harjoitustyö, jonka raportista ja esittämisestä saa lisää opintopisteitä (2+1).

Työläys

Kurssilla ei ole tentin lisäksi pakollisia tehtäviä ja aihepiiri on suhteellisen helppo sisäistää.

Miksi tärkeä?

-

Muuta

-

 

Vanhoja tenttejä

No files shared here yet.

Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

  • Sivua (jolla olet) pääset muokkaamaan painamalla e -kirjainta näppäimistöstäsi tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla sivun "Edit" -nappulaa.
  • Kurssisivuilla on valmis rakenne, jota voi noudattaa. Muista tallentaa muutokset painamalla ctrl+s tai klikkaamalla editorin "Save" -nappulaa.
  • Puuttuville kursseille voi luoda uusia sivuja opintokokonaisuussivuilla. Katsothan että lisäät kurssin siihen opintokokonaisuuteen, johon se kuuluu.
    (Opintokokonaisuudet: Tilastotieteen perusopinnot | Tilastotieteen aineopinnot | Tilastotieteen syv. opinnot  | Matematiikan opinnot )
  • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
  • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
  • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

  • No labels