Child pages
  • Luonnontieteiden kerho-opetus, Kevät 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luonnontieteiden kerho-opetus, Kevät 2015

Tämän kurssin järjestää kemian laitos.

 

Kohderyhmä 

Kurssi soveltuu kaikille matematiikka-, luonnontiede- tai ohjelmointikerhon ohjaamisesta ja kerhopedagogiikasta kiinnostuneille. Erityisen hyvin kurssi sopii luokan-, aineen- tai lastentarhanopettajaksi opiskeleville.

Opiskelijalla tulee olla sisältöosaamista luonnontieteistä, matematiikasta tai tietojenkäsittelytieteestä. Päiväkodissa tai alakoulussa toteutettavaan kerhoon vaaditaan aiempia opintoja luonnontieteistä, matematiikasta tai ohjelmoinnista vähintään 2 op, yläkoulussa toteutettavaan vähintään 5 op ja lukiossa toteutettavaan vähintään 10 op.

Ajoitus 
• 1. luento 13.1.
• 2. luento 20.1.
• 3. luento 10.2.
• 4. luento 31.3.
• 5. luento 28.4.
• Jokainen tapaa kerran henkilökohtaisen ohjaajansa. Tapaamisaika varataan erikseen.
• Kaksi vapaaehtoista klinikka-aikaa (3.2. ja 17.2.), jolloin voi saada tukea kurssin tehtävien suorittamiseen.
Tavoite 

• Opiskelijasta tulee tiedoiltaan ja taidoiltaan osaava ja varma luonnontiede-, matematiikka- tai ohjelmointikerho-ohjaaja
• Opiskelija perehtyy innostavan ja elämyksellisen kerhokokonaisuuden suunnittelun periaatteisiin
• Opiskelija ohjaa kerhon päiväkoti-ikäisille, alakoululaisille, yläkoululaisille tai lukiolaisille (6 ohjauskertaa)
• Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään kerho-opetustaan
• Opiskelija saa pätevyyden laadukkaiden tiedekerhojen ja -leirien toteuttamiseen
•Opiskelija oppii tuottamaan laadukasta kerhomateriaalia

Sisältö 

Kurssin opetus koostuu luennoista, kotiryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelijat suunnittelevat pareittain kurssilla kuuden kerran tiedekerhokokonaisuuden, joka toteutetaan koulussa tai päiväkodissa. Kurssilla annetaan palautetta toisten töistä sekä pidetään blogia, jossa reflektoidaan omaa kasvua kerho-ohjaajaksi. Kurssilla tuotetaan materiaalia, joka jaetaan mm. LUMA Sanomien kautta kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi.

Suoritustavat 

Kurssin kaikki luennot ovat pakollisia. Lisäksi hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen, henkilökohtainen ohjaus, kuusi blogikirjoitusta sekä kuusi ohjattua kerhokertaa.

Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

Lisätiedot 

Vaaditut esitiedot: Opiskelijalla tulee olla sisältöosaamista luonnontieteistä, matematiikasta tai tietojenkäsittelytieteestä. Päiväkodissa tai alakoulussa toteutettavaan kerhoon vaaditaan aiempia opintoja luonnontieteistä, matematiikasta tai ohjelmoinnista vähintään 2 op, yläkoulussa toteutettavaan vähintään 5 op ja lukiossa toteutettavaan vähintään 10 op.

Kurssi on jaettu kahteen osaan Ohjaajakoulutus 55135 (2op) ja Käytännön ohjaaminen (55136). Muistathan ilmoittautua molempiin osioihin.

Läsnäolovelvollisuus!

 

Ilmoittautuminen

  • Kurssi on jaettu kahteen osaan Ohjaajakoulutus ja Käytännön ohjaaminen. Muistathan ilmoittautua molempiin osioihin.
  • Ohjaajakoulutus: Ilmoittaudu
  • Käytännön kerho-ohjaaminen: Ilmoittaudu

 

  • No labels