History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, kevät 2015

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari, kevät 2015

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

4 tai 1+3 op (aineopinnot) tai 2 op (syventävät opinnot).

Tyyppi

Aine- tai syventäviä opintoja.

Aineopintovaiheessa olevia seminaari palvelee proseminaarina ja syventäviä opintoja suorittavia tutkielmaseminaarina. Tavoitteena on harjoitella (kandidaatin tai pro gradu -) tutkielman tekemisen ja kirjoittamisen taitoa sekä esitelmän pitoa ja tieteellistä keskustelua. Opiskelijoita autetaan myös tutkielman aiheen haussa. Tutkielmat voivat liittyä jonkin kurssin harjoitustyöhön. Suoritustapa on oman esitelmän laatiminen ja pito, toimiminen opponenttina ja aktiivinen osallistuminen seminaariin myös muilla tavoin.

Huom! Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaarin tarkoituksena ei ole gradujen tai kandintöiden ohjaus! Tutkielman ohjaus kuuluu opettajalle, jolta tutkielman aihe on saatu!

Luentoajat

Koko kevätlukukausi 2015 pe 14-16 B120 (Exactum). Alustava ohjelma (jatkotapaamisista sovitaan seminaarissa):

Huom.! Seminaaritilaisuuksista saa olla syksyn aikana poissa korkeintaan kaksi (2) kertaa!

16.01. Ensimmäinen kokoontuminen ja tieteellisen kirjoittamisen opiskelua. 

23.01. Ei seminaaria

30.01. Äidinkielen opettaja Anna Hermiö pitää tietoiskun tutkielmanteosta kandin- ja graduntekijöille PowerPoint

06.02.  Ei seminaaria

13.02.  Ei seminaaria

20.02.  Ei seminaaria

27.02. Ei seminaaria

06.03. Ei seminaaria (väliviikko)

13.03. Eero S. ("Omaisuuteen kohdistuvan rikollisuuden esiintyvyyden riippuvuus iästä, sukupuolesta ja alueellisista tekijöistä"). Opponentti: Mikko H.

20.03. Ei seminaaria

27.03. Ei seminaaria

03.04. Ei seminaaria (pitkäperjantai)

10.04. Pauliina K. ("Genominlaajuinen analyysi kaksosaineistossa" ).  Opponentti: Lassi H.

            Henri V. ("Tilastollinen koneoppiminen ja itseohjaavat autot"). Opponentti: Juri K.

17.04. Lassi H. ("Syöpäpotilaiden kiputason ennustaminen tilastollisella luokittelulla"). Opponentti: Pauliina K.

24.04. Juri K. ("Verkkomallin rakenteen oppiminen"). Opponentti: Henri V.

01.05. Ei seminaaria (vappu).

Esitelmät jaetaan osallistujille Moodlen kautta.

 

Kirjallisuus

LaTeX-materiaalia:

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen LaTeX-materiaalia

The Not So Short Introduction to LATEX2ε

Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2ε:n käyttöön

The LaTeX Beamer

Beamer by Example

Opetusmateriaalia:

Artikkeleita:

Huom! Artikkelit tulostuvat yliopiston verkossa olevilta koneilta. Kotikonetta käyttäessäsi kirjaudu Nelliin omalla käyttäjätunnuksellasi, ja sen jälkeen tulosta artikkelit yllä.

Tilastotieteilijöiden työmarkkinoista:

Hyödyllisiä ohjeita ja linkkejä:

Kandidaatintutkielman teko-ohjeet (Valtiotieteellinen tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

Pro gradu tutkielman teko-ohjeet (Valtiotieteellinen tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)

Tutkielmaohje (Raija Lehtinen ja Hanna Kumpulainen). Huom! Kirjaudu Flammaan ensin, jos tulee virheilmoitus.

Gradutakuu - Erilainen graduopas

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Kotimaisten kielten keskus - Ohjeita ja suosituksia

Valtiotieteellisen tiedekunnan graduhotelli

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Iso suomen kielioppi ilmaisena verkkoversiona

 

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita sähköpostia osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi.

  • No labels