Child pages
 • Johdatus Matlabin käyttöön, kevät 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus Matlabin käyttöönkevät 2015

Luennoitsija 

Henrik Kettunen

Laajuus

2 op. (Hyväksytty / Hylätty) op.

Tyyppi

Syventävä opinto

Opetuskieli

Suomi

Kuvaus

MATLAB (MATrix LABoratory) on numeeriseen laskentaan tarkoitettu tietokoneohjelmisto sekä ohjelmointikieli. Kurssilla perehdytään ohjelmiston alkeisiin harjoitusten avulla rauhallisesti edeten. Varsinaisia luentoja kurssilla ei ole. Aiempaa kokemusta Matlabista tai ohjelmoinnista ei vaadita. Jonkinlainen käsitys lineaarialgebrasta ja matriisilaskennasta tulisi kuitenkin olla. Kurssille mahtuu 24 opiskelijaa, joten ilmoittautuminen etukäteen on pakollinen, ja kurssille pääsy edellyttää saapumista paikalle ensimmäisellä opetuskerralla ma 12.1.2015 klo 14.15. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää myös säännöllistä läsnäoloa harjoituksissa.

Esitietovaatimukset

Parhaiten kurssi soveltuu maisterivaiheen opiskelijoille, mutta kaikki saavat ilmoittautua. Aiempaa kokemusta Matlabista tai ohjelmoinnista ei vaadita.

Luentoajat

Viikot 3-9, ma 14-16 ja pe 10-12 tietokoneluokassa C128.

Suoritus

Läsnäolo ja palautettava(t) harjoitustyö(t); ei kotitehtäviä eikä tenttiä.

Aikataulu, sisältö ja tehtävät

 1. (ma 12.1.) - Kurssin esittely ja käytännön asioita. Matlab laskimena. Muuttujia, vektoreita ja matriiseja.
  ***** Tehtävät 1 ***** 
   
 2. (pe 16.1.) - Lisää vektoreita ja matriiseja.
  ***** Tehtävät 2 *****  
 3. (ma 19.1.) - Ominaisarvoyhtälö, matriisiyhtälö, kuvaajien piirtäminen.
   ***** Tehtävät 3 *****  
 4. (pe 23.1.) - Yhtälöiden ratkaisu graafisesti. Kaksiulotteiset kuvaajat.
   ***** Tehtävät 4 *****
   
 5. (ma 26.1.) - Relaatioita. Omat ohjelmakoodit eli skriptit (m-files).
   ***** Tehtävät 5 *****
   
 6. (pe 30.1.) - if-rakenne ja for-silmukka. Omat funktiot.
   ***** Tehtävät 6 *****  
 7. (ma 2.2.) - for-silmukan käyttöä. Animaatiot ja sarjakehitelmät.
  ***** Tehtävät 7 *****  
 8. (pe 6.2.) - Syötteen pyytäminen ohjelman ajon aikana (input). while-silmukka.
   ***** Tehtävät 8 *****
   
 9. (ma 9.2.) - Kuvaajan sovitus dataan. Interpolointia. Numeerista integrointia.
  ***** Tehtävät 9 *****

 10. (pe 13.2.) - Symbolista ja numeerista yhtälönratkaisua. Differentiaaliyhtälöitä. (Palautettavan harjoitustyön tehtävänanto.)
   ***** Tehtävät 10 *****
 11. (ma 16.2.) - harjoitustyö
 12. (pe 20.2.) - harjoitustyö
 13. (ma 23.2.) - harjoitustyö
 14. (pe 27.2.) - harjoitustyö

Harjoitustyö

***** Tehtävänanto *****

Aputiedostot:

Mittausdata Excel-tiedostona

Raportin LaTeX-pohja 

 

Oheislukemistoa

Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham, Matlab Guide, 2nd ed. SIAM, 2005.

MIT:n avoimen Matlab-verkkokurssin materiaalia vuodelta 2010

MIT:n avoimen Matlab-verkkokurssin videoluentoja vuodelta 2011

Simopekka Vänskän Introduction to Matlab -kurssisivut keväältä 2011

Anna palautetta!

*** UUTTA 13.8.2015 *** Kurssipalautteen yhteenveto

Anonyymi reaaliaikainen kurssipalaute

 

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

 

 • No labels