Child pages
 • Algebralliset rakenteet II, kevät 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Algebralliset rakenteet II, kevät 2015

 In English


Tämä kurssi vastaa kurssin Algebra I jälkimmäistä osaa. Kurssin Algebra I saa suoritettua tekemällä kurssit Algebralliset rakenteet I ja Algebralliset rakenteet II.

 

Vastuuopettaja: Petri Ola, sähköposti: etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi

Laajuus: 5 op.

Tyyppi: aineopintoja

Opetus: Kurssin opetus koostuu harjoitustehtävistä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella. Pääosa opiskelusta on laskuharjoitustehtävien tekemistä ja kurssimateriaalin lukemista. Näihin molempiin saa apua ohjaajilta, jotka päivystävät Exactumin 3. kerroksessa joka päivä. Viikottaiset tehtävät palautetaan kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtäviin liittyviä asioita käsitellään luennoilla. Luennoilla valotetaan myös kurssimateriaalin teksiä.

Sisältö: Kurssilla tutkitaan laskutoimituksia ja niiden muodostamia rakenteita. Tarkempi kuvaus opeteltavista taidoista ja aihealueista:

Esitietovaatimukset: Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II. (Tarkempaa tietoa löytyy yllä olevista linkeistä Perustaidot ja Sisältö.)

 

Ajankohtaista

 • Harjoituksen 2 kansilehdessä on väärä palautuspäivä korjauksille. Oikea palautuspäivä on pääsiäisen jälkeen 10.4.
 • Tarkista, onko sinulle kirjattu oikea määrä laskuharjoituspisteitä kurssilta Algebralliset rakenteet I. Taulukot löytyvät kurssin sivulta kohdasta "Ajankohtaista".
 • Tällä kurssilla käytetään samoja kurssitunnuksia kuin kurssilla Algebralliset rakenteet I.
 • Vinkki: Jos olet kirjautunut sisään, voit tilata tämän sivun oikean yläkulman valikon watch-napista (Tools->Watch). Tällöin saat sähköpostin aina kun sivua päivitetään ja saat tiedon esimerkiksi uusien harjoitustehtävien julkaisusta.
 • Laitosneuvoston kokouksen takia tiistain 14.4 luento on peruttu.


Laskuharjoitukset

Kurssilla annetaan viikottain laskuharjoituksia, jotka opiskelijat ratkovat ja palauttavat kirjallisesti. Tehtävien tekemiseen saa henkilökohtaista ohjausta salista C323 sekä sen lähistöltä 3. kerroksen käytävältä.

Laskuharjoitusten tekeminen alkaa heti ensimmäisellä opetusviikolla. Tehtävien tekeminen ei ole pakollista, mutta välttämätöntä kurssin sisällön oppimiseksi. On hyvin vaikea päästä kokeesta läpi, jos ei ole tehnyt laskuharjoituksia.

Laskuharjoitustehtäviä on kahdenlaisia. Tähdellä merkityistä tehtävistä osa tarkastetaan ja niistä saa pisteitä vain silloin, kun tehtävä on tehty oikein. Tehtäviä saa kuitenkin korjata ja palauttaa uudelleen. Myös tähdettömät tehtävät palautetaan, mutta ohjaajat eivät tarkista niitä yksityiskohtaisesti. Tähdettömien tehtävien tarkastaminen on siis opiskelijan omalla vastuulla. Tarkastus onnistuu kurssin sivulle ilmestyvien esimerkkiratkaisujen avulla, ja epäselvistä kohdista voi käydä kysymässä ohjaajilta.

Harjoitustehtäviä tekemällä voi ansaita lisäpisteitä, joilla voi korvata koepisteitä.

Harjoitustehtävät

Kertaustehtäviä (Edellisvuoden viimeinen kurssikoe)

Henkilökohtainen ohjaus

Henkilökohtaista ohjausta tehtävien tekemiseen saa laitoksen 3. kerroksesta, jossa ohjaajat päivystävät. Ohjauksessa voi viettää niin paljon aikaa kuin haluaa.

Harjoitusten palauttaminen

Laskuharjoitustehtävien ratkaisut palautetaan kirjallisesti salin C323 edessä käytävällä olevaan palautuslaatikkoon kunkin viikon perjantaina. Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Tähdellä merkityt tehtävät tarkistetaan, ja opiskelijat noutavat tarkistetut ratkaisunsa laatikoista laitoksen 3. kerroksesta. Ne tehtävät, joiden ratkaisut kaipaavat korjausta, voi palauttaa uudelleen. Korjaamista saa yrittää kahdella seuraavalla palautuskerralla. Viimeinen palautuspäiväkorjatuille tehtäville on siis kahden viikon päästä alkuperäisestä palautuspäivästä.

Kun palautat tehtävät, noudata palautusohjeita, jotka löytyvät täältä. Kurssilla on satoja opiskelijoita ja ohjaajien työstä tulee raskasta, jos tehtävät on palautettu vähänkin huolimattomasti.

 


Luennot

Salissa B123, viikot 11-18

 • ti 9-10
 • ke 9-10
 • to 9-10

Luennoille osallistuminen on suositeltavaa mutta ei pakollista.

 


Kurssimateriaali

Kurssikirja

Kurssilla käytetään Jokke Häsän ja Johanna Rämön kirjaa Johdatus abstraktiin algebraan.

Kirjallisuutta
 • Metsänkylä ja Näätänen: Algebra (vapaasti luettavissa Solmu-lehden sivuilla)
 • Fraleigh, John: A first course in abstract algebra
 • Herstein, Israel: Abstract algebra
Matemaattinen sanakirja

Matematiikan sanakirja auttaa kääntämään matemaattista sanastoa esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.

 


Koe

Kurssikoe

 • Kurssikoe järjestetään ke 6.5. klo 12.00-15.00 Exactumin auditorioissa
 • Kurssikokeen maksimipistemäärä on 48 pistettä.
 • Kokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjaa.
 • Ohjeita kokeeseen osallistujalle.

Yleistentti

 • Kurssin voi suorittaa myös laitoksen yleistentissä, joita järjestetään lukuvuden aikana useita. Yleistenttipäivät ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä. Mikä tahansa yleistenttipäivä, jolloin voi suorittaa kurssin Algebra I, käy myös tämän kurssin suorittamiseen.
 • Jos suoritat kurssin yleistentissä, ei siitä tarvitse ilmoittaa vastuuopettajalle.
 • Laskuharjoituksista saatavat lisäpisteet ovat voimassa yleistenteissä vuoden ajan. Jos haluat, että laskuharjoituspisteesi huomioidaan yleistentissä, ilmaise se selkeästi vastauspaperisi etusivulla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

 

 • No labels