Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmastaSyksy 2014

Kurssiesite

Luennoitsija 

Jani Hannula
(jani.hannula "at" helsinki.fi)

Laajuus

3 op

Tyyppi

Aineenopettajalinjan syventävä opinto, voidaan lukea myös aineopintoihin

Esitietovaatimukset

Hyviksi esitiedoiksi riittää Analyysi I-II, sekä n. 25 op muita matematiikan opintoja.

(Kurssille hyödyllisiä esitietoja ovat mm. Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I-II, Logiikka I, Algebra I, Geometria ja Johdatus todennäköisyyslaskentaan.)

Luentoajat

31.10.-12.12. perjantaisin klo 14-16, B322

Kokeet

Kurssilla ei järjestetä loppukoetta, vaan suoritus perustuu kurssin aikana tehtäviin

 • alustuksiin,
 • alustuksien opponointeihin
  ja
 • oppimislokiin.

Suoritustavasta johtuen opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti kurssin tapaamiskerroille; poissaolot korvataan itsenäisillä tehtävillä (kurssin voi vielä suorittaa hyvin, mikäli 1 tai 2 kertaa jää väliin).

Arviointi perustuu 50 % oppimislokiin ja 50 % alustukseen (josta esityksen osuus 2/3 ja kirjallisen tiivistelmän 1/3).

Kirjallisuus

Alustuskohtaiset kirjallisuusvinkit tulevat Moodlen keskustelualueelle. Yleisesti ottaen hyödynnämme laitoksemme kursseihin liittyvää kirjallisuutta, oppilaitosten opetussuunnitelmia ja oppikirjoja sekä valittuja opetukseen ja oppimiseen liittyviä tutkimusartikkeleita.

Sisällöt

Sisällöllisesti kurssilla seikkaillaan muutaman sellaisen matemaattisen teeman ympärillä, joita pyöritellään eri näkökulmista sekä yliopistotason matematiikan kursseilla että matematiikan aineenopettajan työmailla.

Käsittelemme ja pohdimme aineenopettajan kannalta

 • analyysia
 • lineaarialgebraa ja vektoreita
 • algebraa ja lukualueita
 • geometriaa
 • logiikkaa ja todistamista
  sekä
 • tilastoja ja todennäköisyyksiä.

Jokaisella kerralla on siis käytännössä käsittelyssä yksi laaja teema, jonka käsittely perustuu kahteen sopivasti rajattuun alustukseen ja yhteiseen pohdintaan.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteiksi asetettiin:

 • opiskelija luo selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja kouluissa opetettavan sisällön välille
 • opiskelija tulee tietoiseksi omasta sisältötiedostaan ja kehittää sitä osaksi pedagogista sisältötietoa
 • opiskelija löytää opettajan kannalta tärkeitä näkökulmia matematiikan sisältöihin
 • opiskelija tulee tietoiseksi oppijan mahdollisia miniteorioista ja/tai käsitekuvista

Kurssin Moodle-alue

Kurssilla käytetään opiskelun teknisenä apuvälineenä Moodlen työtilaa.

Kaikki kurssiin liittyvät kirjalliset suoritukset palautetaan Moodlen kautta.

Moodleen on myös perustettu keskustelualue, jonne voidaan kerätä kuhunkin kertaan liittyvät kirjallisuusvinkit, esitysmateriaalit jne. ja jatkaa keskustelua.

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä.

 

 • No labels