Presemon käyttöehdot

Presemo on tarkoitettu Helsingin yliopiston henkilökunnan, erityisesti opetushenkilöstön käyttöön. Helsingin yliopiston ulkopuoliset henkilöt  eivät voi hyödyntää HY:n Presemoa. Presemon käyttöönotto edellyttää @helsinki.fi-päätteistä sähköpostiosoitetta.

Tilaamalla Presemo-huoneen hyväksyt palvelulle asetetut käyttöehdot - ja säännöt. Yhdellä henkilöllä voi olla kerrallaan kaksi (2) huonetta Presemossa. Mikäli tilaat itsellesi kolmannen huoneen, poista toinen vanhoista huoneistasi. Käyttäjän on itse huolehdittava aktiivisten huoneidensa määrästä. Käyttämättömät huoneet on poistettava säännöllisesti. Tilauksen yhteydessä lähetetään käyttäjälle sähköposti, josta oman huoneen voi poistaa.

Käyttäjä ylläpitää omia huoneitaan itse määrittelemänsä PIN-koodin avulla. On palvelun käyttäjän vastuulla pitää PIN-koodi tallessa - älä jaa koodia muille! Joskus voi olla tarvetta ylläpitää usean henkilön toimesta samaa huonetta yhdellä PIN-koodilla - käyttäjät voivat sopia näin keskenään. Huoneen tilaaja vastaa kuitenkin aina PIN-koodin jakamisen seurauksena mahdollisesti syntyneistä vahingoista.

Helsingin yliopiston pilvipalvelupolitiikka

Presemo on ns. pilvipalvelu, joka tuotetaan muualla kuin Helsingin yliopiston omassa konesalissa. Pilvipalveluiden käyttöön liittyy aina käytettävyys-, sopimus-, tietoturva- ja laillisuusriskejä. Presemoa käytettäessä tulee aina noudattaa Helsingin yliopiston pilvipalveluille asettamaa ohjeistusta. Ohjeistus on kokonaisuudessaan luettavissa Flammassa:

  https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=pp_list&placeId=HY304902 

Pilvipalvelun käytöstä aiheutuva vastuu on aina palvelun käyttöönottajalla. Huomioi Presemon kanssa erityisesti pilvipalvelupolitiikassa mainitut kohdat:

1) Mikäli pilvipalvelussa säilytettävä data on luonteeltaan täysin julkista, tai sen päätymisestä tahallisesti tai vahingossa julkisuuteen ei seuraisi haittaa kenellekään, on pilvipalvelun käyttö mahdollista.

2) Älä koskaan kerää tai käsittele pilvipalvelussa tietoja, joiden käsittelyn liittyy lainsäädännöllisiä tai muita erityisvaatimuksia mm.:

  • luottamukselliset henkilötiedot tai esim. työsuhdedokumentit
  • ei-julkiset biopankki- ja genomitiedot ,
  • maksunvälitystiedot (esim. luottokorttinumerot ja muut rahavirtatiedot)

Kohdassa 2 mainittujen tietojen osalta ulkoisen pilvipalvelun käyttöä tulee lähtökohtaisesti välttää. Tämän lisäksi kaikki tietoturvaan tai turvallisuuteen ja kansalliseen varautumiseen liittyvät järjestelmät ovat sellaisia, joita ei ulkoiseen pilvipalveluun tule viedä. Pilvipalvelun käyttömahdollisuutta saattavat rajata myös yliopiston ulkopuolisen yhteistyötahon kanssa solmitut sopimukset, joissa saatetaan säännellä datan käyttöä ja tiedon levitystä. Nämä on tarkistettava yhteisestä sopimuksesta. Mikäli data sisältää liikesalaisuustietoja (tietoja ja päätöksiä, joiden julkisuuteen saattaminen voi aiheuttaa haittaa tai riskejä yliopiston toiminnalle) tai tietoja tulevista keksinnöistä, patenteista tai liiketaloudellisesti hyödynnettävistä tutkimustuloksista, tulee pilvipalvelun sopimusehdot käydä läpi erityisen huolellisesti. Liikesalaisuuksiksi saatetaan tulkita myös tutkimuksen yhteistyökumppanit tai rahoittajat.

Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt

Helsingin yliopiston IT-palveluiden sääntelevät kaikkia käyttäjiä sitovat säännöt. Muutamia keskeisiä poimintoja yleisistä tietojärjestelmien käyttösäännöistä Helsingin yliopistossa.

"Helsingin yliopiston tietojärjestelmoen käyttösääntöjä sovelletaan kaikkiin yliopiston hallinnassa tai muutoin yliopiston vastuulla oleviin tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön sekä käyttäjien osalta myös muihin sellaisiin palveluihin, joiden käyttömahdollisuus tai käyttölupa on saatu yliopiston välityksellä."

"Yliopiston tietojärjestelmät on tarkoitettu työvälineiksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen tai hallintoon Helsingin yliopistossa."

"Kaikilla tietojärjestelmien käyttäjillä on omalta osaltaan vastuu yliopiston tietojärjestelmien ja siellä olevien tietojen kokonaisturvallisuudesta. Käyttäjä vastaa itse tietojensa luokittelusta sekä viime kädessä niiden varmuuskopioinnista."

Lue käyttösäännöt kokonaisuudessaan Tietotekniikkakeskuksen sivuilta: http://www.helsinki.fi/atk/tike/saannot/kayttosaannot.html

Tutustu myös tarkempiin ohjeisiin Presemon hyödyntämiseen opetuksessa.

  • No labels

1 Comment

  1. Finns det några villkor på svenska eller engelska?