Child pages
  • Kevät 2012
63 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 87 Current »

Kevät - Våren - Spring 2012

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Syventävät opinnot


Tilastotiede

Pakolliset kurssit
Valinnaiset kurssit

Bayesian theory with applications (B)
Computational statistics (A,B,Y,T)
Epästationaariset aikasarjat (A,B,T)
Multivariate methods
Otanta-aineistojen analyysi
Painotusmenetelmät surveyssä (Weighting methods in surveys) (P,Y,T)
Phylogeny inference and data analysis (B,T)
Rakenneyhtälömallit (P,Y,T)
Study Group: Bayesian Core
Ympäristötilastotiede

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

Muut opinnot


  • No labels