Child pages
 • RDA:n käyttöönotto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIEDOTE RDA-KÄYTTÖÖNOTOSTA

RDA-konversio

Ks. oma erillinen sivu 

RDA-sääntötekstin suomennos

 • Kansalliskirjasto suomensi RDA-teksti vuosina 2012-2014.
 • Solmimme julkaisusopimuksen suomennoksesta RDA toolkitin ylläpito-organisaation kanssa vuonna 2014. Ks. alla keskeiset kohdat sopimuksen sisällöstä.
 • Kansalliskirjasto julkaisee RDA-suomennoksen RDA-toolkitissa syksyllä 2015.
 • Päivitämme suomennosta englanninkielisen RDA-tekstin päivitysten mukaisesti vähintään kerran vuodessa. Merkitsemme tekstiin päivitysten aiheuttamat muutokset.

Käyttöönotot

 • Kansalliskirjasto ottaa RDA-sääntöjen käyttöön omassa kuvailutuotannossaan vuoden 2016 alusta alkaen. Tallennusformaattina on MARC21 ja tuotantoympäristönä Melinda-metatietovaranto.
 • Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä suosittaa RDA-kuvailuohjeiden käyttöönottoa Suomessa. Katso koko suositus.
 • Melinda-kirjastot sopivat RDA:n käyttöönottojen aikatauluista vuosien 2014-2015 aikana.
  • Ammattikorkeakoulukirjastot ovat tehneet päätöksen huhtikuussa 2015 RDA:n käyttöönotosta vuoden 2016 alussa
 • Muiden kirjastojen käyttöönottoaikatauluihin vaikuttaa formaatti- ja järjestelmäratkaisut.

Huom: Kaksien kuvailusääntöjen (RDAn ja ISBD) käyttö jaetussa tuotantoympäristössä (esim. Melinda-metatietovaranto) lisää tietueiden määrää, sillä eri säännöjen mukaiset kuvailut on tehtävä eri tietueisiin.

 • Museosektori on päättänyt ottaa RDA-standardin käyttöön toimijoiden kuvailun osalta. Museosektorin tiedote 9.1.2015:
  • " Myös museo- ja arkistosektori ottaa RDA-standardin käyttöönsä. RDA-standardi huomioidaan Museo 2015 -hankkeen kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlusRIAssa toimijoiden (henkilöt, yhteisöt, suvut) kuvailun osalta. Standardin huomioiminen tarkoittaa, että järjestelmän kenttien määrittelyssä ja luettelointiohjeiden laadinnan yhteydessä varmistetaan, että MuseumPlusRIA -järjestelmään voi luetteloida toimijoiden tietoja RDAn mukaisesti. Standardin huomioiminen edistää mahdollisuutta sektoreiden yhteisten henkilö-, yhteisö- ja suku-kuvailujen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. RDA-standardia sovelletaan myös Museoiden luettelointiohjeeseen."

Koulutukset

 • Kansalliskirjaston sisäiset koulutukset järjestetään kevään 2015 aikana.
 • Kirjastoverkon ensimmäiset RDA-koulutukset järjestetään syksyn 2015 aikana.
 • Ks. RDA-koulutussivu

RDA-toolkitin lisensiointiohjeet ja käyttöohjeet

 • RDA-toolkit-tietokanta, joka sisältää englanninkielisen alkutekstin ja erikieliset käännökset, on maksullinen. RDA-toolkitin voi saada myös ilmaiseen koekäyttöön.
 • RDA-toolkitin hinnat löytyvät täältä.
 • Verkkotilauslomake ja kaikille tilaajille yhteinen lisenssisopimus löytyvät täältä.

Esitys RDA-toolkitin käyttöominaisuuksista löytyy täältä

RDA-suomennoksen julkaisusopimuksen ydinkohdat

 • Yleistiedot:
  • Sopimuksen voimassaoloaika: 5 vuotta, 11.11.2014-11.11.2019
  • Sopimusosapuolet:
   • Helsingin yliopisto, Kansalliskirjasto
   • American Library Association (ALA)
 • Keskeiset sopimuskohdat:
  • Oikeudet suomennokseen ja sen käyttöön, kopiointiin, jakeluun, julkaisemiseen, näyttämiseen, markkinointiin, myyntiin ja muokkaamiseen ovat ALAlla.
  • Koulutustilaisuudessa Kansalliskirjastolla on oikeus näyttää suomennosta ja RDA toolkitin muuta sisältöä rajoitetulle joukolle.
  • RDA-suomennos on tarkka käännös englanninkielisestä alkutekstistä. Paikalliset (kansalliset) linjaukset tehdään erilliseen dokumenttiin.
  • Kansalliskirjastolla on suomentamiseen liittyen lupa antaa muiden kirjastojen asiantuntijoille ilmainen pääsy RDA:n suomennoksen osiin.

 

 • No labels

1 Comment

 1. Anonymous

  Hei!

  Havainto: Toolkit näyttää ohjautuvan automaattisesti suomeksi IE-selaimella, mutta ainakin Firefoxilla ja Chromella täytyy erikseen vaihtaa kieleksi suomi siirryttäessä osasta tai sivulta toiseen. Kielivalinta ei myöskään koske sisällysluetteloa.

  Terv. Katja Hyvärinen / Itä-Suomen yliopiston kirjasto