Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus


Sisältö

  • Kurssin keskeisenä tavoitteena on oppia todennäköisyyksiin liittyvää laskentaa ja peruskäsitteitä. Kurssi antaa myös esimakua ajatukselle, että moniin reaalimaailman tapahtumiin liittyy erilaisia todennäköisyysmalleja.

Todelliset esitiedot

  • Lukion pitkä matematiikka

Kurssin käytännöt

  • Kurssi koostuu viikottaisista harjoitustehtävistä, joista saa runsaasti pisteitä sekä kurssikokeesta.

Työläys

Miksi tärkeä?

  • Kurssi antaa tärkeitä esitietoja esimerkiksi kurssille Tilastollinen päättely I. Jakaumien tunteminen ja esim varianssiin ja odotusarvoon liittyvät laskusäännöt ovat hyvin olennaisia tilastollisessa päättelyssä, joka on tilastotieteen keskeinen osa-alue.

Muuta

  • Luennoitu aikaisemmin nimellä Johdatus todennäköisyyslaskentaan.
  • Kurssin aiheisiin perehdytään syvällisemmin aineopintojen kursseilla Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb

Vanhoja tenttejä

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels