Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus


Sisältö 

Testisuureiden asymptotiikkaa, tilastollista päättelyä kun havainnot eivät ole riippumattomia, esimerkiksi aikasarja-aineistot. Keskeinen raja-arvolause ja suurten lukujen laki kun havainnot eivät riippumattomia. 

Näitä varten tarvitaan todennäköisyyslaskennan käsitteistöä, joka tulee heti kurssin alussa, esim. stokastinen & jakaumasuppeneminen ja martingaalit. Ei kannata säikähtää vaikka alku on aika tekninen, varsinainen asia tulee vasta parien ensimmäisten laskarien jälkeen!

Todelliset esitiedot

  • Todennäköisyyslaskenta II a ja b, Tilastollinen päättely II, Lineaariset mallit I

Kurssin käytännöt

  • Normaalit

Työläys

  • Kannattaa varata aikaa...

Miksi tärkeä?

  • Pakollinen, myös aika hauska!

Muuta

  • Luennoilla kannattaa käydä.
  • Tunnettu aikaisemmin nimellä Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

 

Vanhoja tenttejä ja laskuharjoitustehtäviä ratkaisuineen

  File Modified
PDF File Tilastollisen Päättelyn Jatkokurssi 24.01.2013.pdf yleistentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Tilastollisen Päättelyn Jatkokurssi 15.11.2012.pdf yleistentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Tilastollisen Päättelyn Jatkokurssi 11.08.2011.pdf kesätentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Tilastollisen Päättelyn Jatkokurssi 09.08.2012.pdf kesätentti 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Tilastollisen Päättelyn Jatkokurssi 01.11.2011.pdf kurssikoe 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Tilpa_jatko_19_12_2014.pdf 2015-01-29 by Ville Hyvönen
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 ht1.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 ht2.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 ht3.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 ht4.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 ht5.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 ht6.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 ht7.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 r1.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 r2.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 r3.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 r4.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 r5.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 r6.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollisen päättelyn jatkokurssi 2014 r7.pdf 2016-03-16 by Lassi S Haasio
PDF File Tilastollinen_päättely_III_kurssikoe_2016-05-09.pdf 2016-05-09 by Lassi S Haasio
PDF File tilastollinen_päättely_III_erilliskoe_11082016.pdf 2016-08-11 by Topias Tolonen
PDF File Tilpä III kesätentti 15.6.2016.pdf 2017-01-11 by Mikhael Koufos
PDF File Tilpä III yleistentti 28.1.2016.pdf 2017-01-11 by Mikhael Koufos
PDF File Tilpä III yleistentti 11.1.2017.pdf 2017-01-11 by Mikhael Koufos
JPEG File Tilastollinen päättely III 1.2.2017.jpg 2018-03-06 by Daniel Kari
JPEG File Tilastollinen päättely III 12.4.2017.jpg 2018-03-06 by Daniel Kari

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels