Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Luennoitu aiemmin nimellä Surveymetodiikka, nykyinen nimi Survey methodology and the European Statistical system.


Sisältö 

 • Kurssi on katsaus survey-tutkimusten metodologiaan: tarkastellaan pintapuolisesti painoja, otantaa, survey-tutkimusten tuottamia aineistoja ja puuttuvuutta.
 • Kurssilla tutustutaan lisäksi Euroopan tilastojärjestelmään. Keväällä 2020 tehtiin tiivistelmä organisaatiorakenteesta ja hyvän tilastotuotannon laatusäännöistä.

Todelliset esitiedot

 • Nykyisellään ei vaadi kummoisia esitietoja. R-ohjelmoinnista riittää alkeelliset taidot. Kurssilla pystyi vuonna 2020 käyttämään myös SAS- tai STATA-ohjelmistoja.

Kurssin käytännöt

 • Luennot eivät olleet pakolliset.
 • Luentojen lisäksi oli kolme palautettavaa tehtävää: R-ohjelmointitehtävä European Social Surveyn ja PISA-tutkimuksen aineistoista, em. tiivistelmä Euroopan viralliseen tilastotuotantoon ja siihen liittyviin organisaatioihin liittyen.

Työläys

 •  Ei kovin työläs.

Miksi tärkeä?

 • Opettaa minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon, kun tehdään survey-tutkimuksia. Yksi survey-tutkimuksen alalaji on esimerkiksi erilaiset asiakastyytyväisyysmittaukset. kurssin jälkeen osaat koostaa riittävät metatiedot survey-tutkimuksen jälkeen, jotta mm. puuttuvuutta voi analysoida.

Muuta

 -Vanhoja tenttejä

Ohje sivujen muokkaamiseen

 • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
 • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
 • Wikipalvelun yleiset ohjeet
 • No labels