Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Tilastollinen päättely I jatkaa kurssin Todennäköisyyslaskenta I sisältöä toisesta näkökulmasta. Kurssi keskittyy siihen, mitä voidaan päätellä ja laskea silloin, kun satunnaisilmiönä ajateltavan asian lopputulokset ovatkin tiedossa eli on käytössä aineisto, joka koostuu havainnoista.

Sisältö

Kurssilla käsitellään frekventistisen tilastotieteen keskeisiä asioita ja käsitteitä, kuten uskottavuusfunktiota, tilastollista testausta, luottamusvälejä ja regressioanalyysia.

Todelliset esitiedot

  • Todennäköisyyslaskenta I, lukion pitkä matematiikka

Kurssin käytännöt

  • Kurssiin kuuluu laskuharjoituksia, joista saa varsin hyvin pisteitä.

Työläys

  • Kohtuullisen työläs, koska uutta asiaa tulee paljon ja "tilastollisen ajattelutavan" omaksumiseen menee aikaa. Harjoituksiin kannattaa panostaa mikäli aikoo saada hyvän arvosanan.

Miksi tärkeä?

  • Tilastollinen päättely on eräs tilastotieteen keskeisiä osa-alueita ja olennainen osa tilastotieteilijän työkaluja. Kurssin asioita sovelletaan useilla muilla kursseilla ja aihetta myös käsitellään lisää jatkokursseilla.

Muuta

  • Kurssin aiheita käsitellään syvällisemmin kursseilla Tilastollinen päättely II ja Tilastollinen päättely III.
  • Luennoittu aikaisemmin nimellä Johdatus tilastolliseen päättelyyn.

 

Vanhoja tenttejä

  File Modified
PDF File Johdatus Tilastolliseen Päättelyyn 15.11.2012.pdf erilliskoe 2014-05-21 by Tuomo A Nieminen
PDF File Johdatus Tilastolliseen Päättelyyn 5.5.2014.pdf kurssikoe 2014-08-13 by Nelli E Hujanen
PDF File Tilastollinen päättely 1 15.6.2016.pdf Erilliskoe (takana t-jakauman taulukko) 2017-05-19 by Johanna M Tuhkanen
PDF File Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2015.pdf 2018-03-06 by Aleksi Laiho
PDF File Tilastollinen päättely I 2017.pdf 2018-03-08 by Aleksi Laiho

Ohje sivujen muokkaamiseen

  • Sivut ovat vapaasti moodilaisten muokattavissa ja kommentoitavissa
  • Kirjautuminen yliopiston tunnuksilla (sivun oikea yläkulma, Login)
  • Wikipalvelun yleiset ohjeet
  • No labels