Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa Moodin varjo-opinto-oppaaseen!

Täältä löydät kurssien todelliset kuvaukset, vinkit ja neuvot. Kurssisivuilta löydät myös vanhoja tenttejä.

Sivustoa pyöritetään tilastotieteen opiskelijayhteisön voimin. Lisätietoja, vanhoja tenttejä, korjauksia ja omia mielipiteitä voi lisätä kurssisivuille vapaasti, tarvittaessa voit luoda myös uusia kurssisivuja.

Kaikki moodilaiset rohkeasti mukaan, tehdään opas, josta on oikeasti hyötyä! Ohjeet päivittämiseen löytyvät alta.


Welcome to the unofficial study guide of Moodi!

Here you can find brief student-written descriptions of the courses among other tips and pieces of advice. Each page also contains old exams.

Feel free to add more information, old exams, revisions and your opinions to these pages. You can also create pages for courses that don't have an existing page.

Translation process is still underway. Feel free to add translations or other information!

Opintokokonaisuudet ja kurssisivut / Course pages by module

Tilastotieteen perusopinnot / Basic studies of statistics

Tilastotieteen aineopinnot / Intermediate studies of statisticsTilastotieteen syv. opinnot / Advanced studies of statisticsMatematiikan opinnot / Mathematics coursesTietojenkäsittelytieteen opinnot / Computer science courses


Ohje varjo-oppaan muokkaamiseen / Brief instructions to editing the guide

Sivusto on moodilaisten vapaasti muokattavissa ja kommentoitavissa. Kirjaudu yliopiston tunnuksilla (oikea yläkulma, "Login")

These page are free to edit and comment. Log in with your university credentials from the upper right hand corner.


 • Vanhoja tenttejä voi lisätä tenttejä vastaavien kurssien sivuilla "Vanhoja tenttejä" -kentässä.
 • Lisää tentit pdf-muodossa ja muuta nimeksi "Kurssin Nimi + tentin päivämäärä".
 • Merkitse "Comment"-osioon onko kyseessä yleistentti, kurssikoe vai jotain muuta.

 • You can add exams on the page of the corresponding course in the field "Old exams".
 • Add the exam in pdf format and rename the file to "Course name + date of exam".
 • State in the "Comment" section whether the exam was a general exam, a course exam or something else.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä Moodin opintovastaavaan | Katso myös Wikipalvelun yleiset ohjeet

If you are having problems, contact study reprentative of Moodi | See also The general guide of the Wiki service.

Name Size Creator Creation Date Last Modification Date Labels Attached To
PDF File Time_Series_Analysis_II_03MAR2020.pdf 37 kB Riku Laine 2020-03-03 2020-03-03
 • No labels
Page: Time Series Analysis II
PDF File Topologia IB 14.5.2018.pdf 34 kB Aleksi Laiho 2018-05-16 2018-05-16
 • No labels
Page: Topologia IA/IB
PDF File Lineaariset mallit I 8.5.2018.pdf 58 kB Aleksi Laiho 2018-05-16 2018-05-16
 • No labels
Page: Lineaariset mallit I
PDF File Integraalilaskenta 2017.pdf 40 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Analyysi II / Matemaattinen Analyysi 2
PDF File Tilastollinen päättely I 2017.pdf 53 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Tilastollinen päättely I
PDF File Tilastollinen päättely II 2017.pdf 81 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Tilastollinen päättely II
PDF File Vektorianalyysi I 2017.pdf 29 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Vektorianalyysi I
PDF File Todennäköisyyslaskenta IIb 2017.pdf 34 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Todennäköisyyslaskenta IIa / IIb
PDF File Todennäköisyyslaskenta IIa 2017.pdf 31 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Todennäköisyyslaskenta IIa / IIb
PDF File Todennäköisyyslaskenta II 1.kurssikoe 2016.pdf 33 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Todennäköisyyslaskenta IIa / IIb
PDF File Bayesian inference 2017.pdf 68 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Bayesian Inference
PDF File Topologia IA 2018.pdf 28 kB Aleksi Laiho 2018-03-08 2018-03-08
 • No labels
Page: Topologia IA/IB
PDF File Differentiaaliyhtälöt II 2017.pdf 32 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Differentiaaliyhtälöt I & II
PDF File Differentiaaliyhtälöt I yleistentti 10.1.2018.pdf 27 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Differentiaaliyhtälöt I & II
PDF File Tietorakenteet ja algoritmit kevät 2018 (kurssikoe… 87 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Tietorakenteet ja algoritmit
PDF File Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2017 (kurssikoe… 103 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Tietorakenteet ja algoritmit
PDF File Tietorakenteet ja algoritmit syksy 2017 (kurssikoe… 86 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Tietorakenteet ja algoritmit
PDF File Tietokoneen toiminta syksy 2017.pdf 103 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Tietokoneen toiminta
PDF File Johdatus tekoälyyn 2017.pdf 168 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Johdatus tekoälyyn / Introduction to AI
PDF File Introduction to Machine Learning erilliskoe 30.1.2… 93 kB Aleksi Laiho 2018-03-07 2018-03-07
 • No labels
Page: Introduction to Machine Learning


 

Moodi ry - blogs.helsinki.fi/moodi-ry - Tilastotieteen opiskelijat
Statistics students at University of helsinki

 • No labels