Child pages
  • Data-analyysi R-ohjelmistolla, kevät 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Data-analyysi R-ohjelmistollakevät 2015


Ajankohtaista

Harjoitustyö on nyt jaossa Moodlessa. Muistathan lukea ohjeet! 

Huomaa: Harjoitustyön tekemiseen ei ole harjoitusryhmiä!

Moodle-sivu löytyy osoitteesta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=16128

Moodle-avain on datis2015.

Opettajat

Henri Karttunen (henri.c.karttunen at helsinki.fi)
Ville Hyvönen (ville.o.hyvonen at helsinki.fi)

Aika

IV periodi, 9.3 - 10.5 (pääsiäisloma 2.4 - 8.4)
ryhmä 1. ma 16-18, ryhmä 2. ke 14-16, ryhmä 3. to 12-14, ryhmä 4. pe 8-10. ATK-luokka C128

Laajuus ja tyyppi

5 op, perus- tai aineopintoja.

Esitietovaatimukset 

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi samanaikaisesti Johdatus tilastolliseen päättelyyn -kurssin kanssa. Tilastotieteen sivuaineopiskelijoille suunnatut kurssit (Tilastotieteen johdantokurssi, Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, Tilastotieteen jatkokurssi) eivät ole soveltuvia esitietoja sisältäviä kursseja.

Luennot

Viikolla 11 (9.3. - 13.3.) järjestetään mikroluokassa aloitusluennot. Jokainen kurssin osallistuja voi osallistua vain sen ryhmän luennolle, jonka valitsee weboodissa kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Luennolle osallistuminen on vapaaehtoista.

Ensimmäisen viikon luentokalvot

Luennon esimerkit

Suoritustapa

Kurssi suoritetaan tekemällä viikoittaisia tehtäviä ja kurssin päätteeksi harjoitustyö. Arvosanasta 80% koostuu harjoitustyöstä ja 20% laskuharjoituspisteistä.

Laskuharjoitustilaisuudet

Tehtäviä voi tehdä harjoitusryhmissä, jossa niiden tekemiseen saa apua ohjaajilta. Harjoitustilaisuuksiin voi osallistua oman tarpeen ja aikataulun mukaisesti. Ensimmäisen viikon luentojen jälkeen voi osallistua mihin tahansa harjoitusryhmään.

 

Laskuharjoitusten palauttaminen

Harjoitustehtävät palautetaan kurssin Moodleen viikottain. Tehtävien palauttaminen ei ole pakollista, mutta vaikuttaa arvosteluun (ks. suoritustapa.) Linkki kurssin Moodle-alueelle tulee saatavaksi kurssin ensimmäisellä viikolla.

Kurssilla käytetään vertaisarviointia viikottaisten harjoitustehtävien arviointiin.  

Lisätietoa vertaisarvioinnista löytyy kurssin Moodlesta.

Esimerkit ja tehtävät

Kurssimateriaali sisältää tehtävät ja tärkeimmät viikoittaiset teemat ohjeistuksen ja esimerkkien muodossa.

Viikko 1

Viikko 2 

Viikko 3 (Huom. päivitetty 23.3.2015)

Viikko 4, Pelkät tehtävät tästä

Viikko 5, Pelkät tehtävät  tästä  (huom. päivitetty 16.4.2015)  

Viikko 6, Pelkät tehtävät tästä (huom. päivitetty 23.4.2015 klo 23.05.)

Suositeltavaa oheislukemista

Petri Koistisen R-kurssi kevät 2007: http://www.rni.helsinki.fi/~pek/r-johdatus/kmat.html
Peter Dalgaard: Introductory Statistics with R (Springer, 2002 ja 2008)

Sisältö

Kurssi kulkee rinnakkain Johdatus tilastolliseen päättelyyn -kurssin kanssa. Tavoitteena on antaa riittävät taidot ryhtyä soveltamaan tilastollisen päättelyn teoriaa käytäntöön itsenäisesti.

Kurssin aikana käymme R-ohjelmiston avulla läpi seuraavia aiheita:

  • R:n peruskäyttö ja funktiot 
  • Matriisit ja tietorakenteet
  • Datan visuaalinen esittäminen
  • Testaaminen ja luottamusvälit
  • Lineaarinen regressio
  • Kirjastojen asentaminen ja käyttö   Ilmoittaudu kurssille


Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

 

  • No labels