History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2), kevät 2015

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2), kevät 2015 (78203-78204)

Luennoitsija

Pekka Pere

Laajuus

5+5 op.

Tyyppi

Perusopintoja.

Kurssilla syvennetään johdantokurssilla opittuja todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn perusteita ja opiskellaan soveltavan tutkimuksen kannalta tärkeimpiä tilastotieteellisiä menetelmiä.

Kurssi on suunnattu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta opiskelijat muista tiedekunnista ovat tervetulleita. Kurssi on tarkoitettu tilastotieteen sivuaineopiskelijoille.

Kurssi on sisällöltään osin päällekkäinen tilastotieteen pääaineopiskelijoille tarkoitettujen kurssien Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja Johdatus tilastolliseen päättelyyn kanssa. Yleensä on järkevää suorittaa vain joko jatkokurssi tai edellä mainitut kaksi johdantokurssia muttei kaikkia kolmea kurssia. Kaikki kurssit voidaan sisällyttää tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen, mutta sisältöjen päällekkäisyyden takia kursseilla voi suorittaa vain 10 opintopistettä vaadituista perusopinnoista. (Jos suorittaa kaikki kolme kurssia, niin perusopinnot täytyy suorittaa 35 opintopisteen laajuisena.)

Esitietovaatimukset

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen  osat 1 ja 2 (entinen Tilastotieteen johdantokurssi) tai vastaavat tiedot.

Luentoajat

Alustava aikataulu (muutokset mahdollisia):

Luentoajat ja -paikat 15.1.-27.2. ja 12.3.-17.4.: torstai 14-16, PR sali 5 ja perjantai 10-12, PR sali 5.

15.1. (to) R-ohjelmistoharjoitus
16.1. (pe) R-ohjelmistoharjoitus*3
22.1. (to) 1. työpaja*2
23.1. (pe) 1. työpaja*2
29.1. (to) 2. työpaja*2
30.1.  (pe) 2. työpaja*2
5.2.  (to) 3. työpaja*2
6.2.  (pe) 3. työpaja*2
12.2. (to) 4. työpaja*2
13.2. (pe) 4. työpaja*2
19.2. (to) 5. työpaja*2
20.2. (pe) 5. työpaja*2
26.2. (to) 6. työpaja*2
27.2.  (pe) 6. työpaja*2

tentti- ja lukuviikko (2.-8.3.)

9.3. (ma) 1. välikoe (PII klo 9–12)

12.3. (to) 7. työpaja*2
13.3. (pe) 7. työpaja
19.3. (to) 8. työpaja*2
20.3. (pe) 8. työpaja
26.3. (to) 9. työpaja*2
27.3.  (pe) 9. työpaja
2.4.  (to) 10. työpaja*3 (perjantain työpaja poikkeuksellisesti torstaina klo 16-18 salissa 8)
9.4. (to) 11. työpaja*2
10.4. (pe) 11. työpaja
16.4. (to) 12. työpaja*2

17.4 (pe) (luentoaika varalla) 12. työpaja

23.4. (to) 2. välikoe (Siltavuorenpenger 10 eli Aurora), Auditorio 1, klo 9–12; huom! ajankohta ja paikka muuttuneet!)

Molempien osien uusintakuulustelu 11.5. (ma) (PR, sali 5 klo 10–14).

Työpajat

Kahtena ensimmäisenä luentopäivänä 15.1. (16-18) ja 16.1. (12-14, 14-16 ja 16-18) on pakollinen R-ohjelmistoharjoitus Soc&Komin IT-salissa. Yhteen näistä neljästä ryhmästä tulee ilmoittautua ja osallistua.

R-ohjelmistoharjoituksen materiaali (viimevuotinen; voi muuttua), ks. myös R Tutorial.

Osa I: Torstaisin 10-12 ja 12-14 PR Sali 8:ssa ja perjantaisin 12-14 ja 14-16 Fabianinkatu 24 Sali 135:ssä (22.1.-27.2.). Yhteen näistä neljästä ryhmästä tulee ilmoittautua.

Osa II: Torstaisin 10-12 ja 12-14 PR Sali 7:ssä ja perjantaisin 12-14 PR Sali 8:ssa (12.3.-17.4.). Yhteen näistä kolmesta ryhmästä tulee ilmoittautua.

Laskuharjoituksista pitää tehdä 20 % sekä osassa I että osassa II. Ratkaistut tehtävät pitää jättää harjoitustenpitäjälle (kopiot kannattaa tehdä itselle).

Kokeista

Taulukkokirjoja ei saa ottaa kokeeseen. Kokeessa jaetaan tarvittavat taulukot.

Taskulaskin tulee olla kokeessa mukana.

Kokeeseen saa ottaa itse käsinkirjoitetun kaksipuolisen A4-arkin, johon on kerännyt tärkeimmiksi katsomansa kaavat ja jonka oikeaan yläkulmaan on kirjoittanut nimensä ja opiskelijanumeronsa. Arkki pitää palauttaa vastausten kanssa. Tässä on esimerkki kaavakokoelmasta (ylittää kaksi sivua eli on liian laaja). Huom! Koska alkuperäinen kaavakokoelma täytyy palauttaa, kannattaa kaavakokoelmasta tehdä itselle kopio summeeraukseksi kurssista.

Kirjallisuus

Monisteen 1. osa ja 2. osa. (Huom! Monisteen jako osiin 1 ja 2 ei ole välttämättä sama kuin 1. ja 2. välikokeessa kuulusteltavien asioiden jako.)

Muuta materiaalia

Taulukoita
Taulukoita 2

Miehet ja naiset ja tilastollinen ero

Malliopiskelija I (englanniksi tarkemmin) - saga jatkuu

Malliopiskelija II: Käytettyjen menetelmien ymmärtämisen tärkeydestä

Kaikille tuttu loton päävoiton todennäköisyyden laskukaava

Subjektiivinen todennäköisyys
Venn-diagrammi

Peruskäsitteiden visualisointeja: R Psychologist

Normaalijakauman kuvaus sanallisesti
Parametrien suuruuden vaikutus normaalijakaumaan
Standardinormaalijakauman kertymäfunktio

Havainnollistus suurten lukujen laista
Animaatioita keskeiseen raja-arvolauseeseen liittyen
Animaatioita keskeiseen raja-arvolauseeseen liittyen II
Poincare ja Galton keskeisestä raja-arvolauseesta 
Galtonin kone
Todellinen Galtonin kone, toinen ja kolmas nopein. Simuloitu Galtonin kone

Verkkokyselyjen luotettavuudesta 1
Verkkokyselyjen luotettavuudesta 2
Verkkokyselyjen luotettavuudesta 3

Lisää kyselyistä eli Jani Miettinen ja Kimmo Vehkalahti (2013): Verkkokyselytutkimuksen otoksen valinta
Lisää kyselyistä eli Seppo Laaksonen (2010): Surveymetodiikka (ilmainen)
Lisää kyselyistä eli Kimmo Vehkalahti (2008): Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät

Pienten lukujen laki!

P-arvosta

Luottamusväli ja testi sekä merkitsevyys ja tilastollinen merkitsevyys

Tilastollisen merkitsevyyden merkitsevyydestä (Nature 2013) (Harkonen ei saanut valituslupaa)

Julkaisuharhasta, Amerikan tilastoseuran kommentti ja lehden toistokoe-osuus

Apina ja Shakespeare
Yksi työura
Kyselyt ja korjaukset

1. ja 2. tyypin virheistä
Myllypuro ja syövät -testaus
Ilmastonmuutos-esimerkki merkitsevyystestauksesta. Telegraphin alkuperäinen artikkeli .

Pearsonin korrelaatiokertoimesta
Spearmanin korrelaatiokertoimesta

WolframAlpha on kätevä laskin.

Ensimmäinen regressiosuora
Vanhemmat ja lapset -regressio
Regressio keskinkertaisuutta kohti

Jos asiat eivät selvinneet luennolla eivätkä kirjasta, kokeile Khan-akatemian luentoja (englanniksi) todennäköisyyslaskennasta ja tilastotieteestä. Myös Youtube'issä on tällaisia luentoja.

Jos haluat käyttää laskuharjoitusten ratkaisussa apuna tilasto-ohjelmistoa, Youtube'issä on opetusvideoita niistä (esim. R:stä tai SPSS:stä; ks. myös Jarno Tuimalan ilmainen R-oppikirja ja Petri Koistisen R-kurssin luentomoniste). R:n saa ilmaiseksi täältä. R-tilasto-ohjelmiston käyttäjille ovat Marja-Leena Hannila ja Vesa Kiviniemi tehneet ilmaisen suomenkielisen käyttöoppaan. Englanninkielinen ilmainen R-oppikirja on John Verzaninin tekemä. R-kielestä löytyy lukuisia opetusvideoita Youtube'ista. TryR on oiva oppimisympäristö R:n opiskeluun itsenäisesti. Linkit Nova Southeastern -yliopiston kurssin "Are you ready for R" videoihin ovat täällä. Iowa State'in yliopiston R-kurssin luennot ja videot ovat täällä. Psykologeille tehty R-sivustokin löytyy. Courseran ilmainen R-kurssi alkaa 2.2.

 

Ilmoittaudu kurssille (osa 1)

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi.

 

Ilmoittaudu kurssille (osa 2)

  • No labels