History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Matriisilaskentaa tilastotieteilijöille, kevät 2015

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

78221 Matriisilaskentaa tilastotieteilijöille, kevät 2015

Luennoitsija

Jyrki Möttönen

Laajuus

3 op.

Tyyppi

Aineopinnot

Sisältö

Kurssilla perehdytään tilastotieteessä tarvittaviin matriisilaskennan alkeisiin. Kurssi on tarkoitus suorittaa ennen Lineaaristen mallien kurssia. Keskeisenä sisältönä ovat matriisin aste, neliömuodot, ominaisarvot- ja vektorit, singulaariarvohajotelma, lineaariset yhtälöryhmät, ositetut matriisit ja matriisien derivointi. Kurssin luennoilla ja harjoituksissa käytetään R-ohjelmistoa.

Luentoajat

Kaikki luennot pidetään Exactumissa.

III periodi

pe  12-14, B120

Muutos! Viikolla 4 luento on keskiviikkona 21.1, klo 14-16, salissa B120.

Laskuharjoitukset

III periodi

ke 10-12, B119 (21.1.2015 alkaen)

Laskuharjoitusten tekemisestä annetaan lisäpisteitä kurssikokeissa ja kahdessa ensimmäisessä yleistentissä. Lisäpisteet tulevat ainoastaan hyväksytysti suoritettujen tenttien arvosanan korotukseen. Laskuharjoituksen suoritetuksi merkkaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija on valmis esittämään ratkaisun harjoitustilaisuudessa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että harjoitustilaisuudessa on oltava läsnä saadakseen hyvityksiä!


Ratkaistuja tehtäviä (%)

Lisäpisteet

30%

0.5

40%

1

50%

1.5

60%

2

70%

2.5

80%

3

90%

3.5

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1 viikko 4

Harjoitus 2 viikko 5

Harjoitus 3 viikko 6

Harjoitus 4 viikko 7

Harjoitus 5 viikko 8

Harjoitus 6 viikko 9  (pieni muutos kolmanteen tehtävään)

Kurssikokeet ja yleistentit

Kurssikoe ke 4.3.2015, klo 14-16, salissa B120.

Kurssikokeen uusinta yleistenttipäivänä tiistaina 12.5.2015, klo 12-16, salissa A111 tai B123 (tenttiin ilmoittaudutaan samalla tavalla kuin muihin yleistentteihin!)

Kirjallisuus

Luentorunko (versio 20.2.2015, klo 17.39)

Sopivaa oheis- ja lisälukemistoa:

  • Schott, J. R. (2005). Matrix Analysis for Statistics, 2nd Edition. New York: Wiley
  • Abadir, K. & Magnus, J. (2005): Matrix Algebra. New York: Cambridge
  • Searle, S.R. (1982): Matrix Algebra Useful for Statistics. New York: Wiley
  • Basilevsky, A. (1983): Applied Matrix Algebra in the Statistical Sciences. New York: Dover Publications
  • Puntanen, S. (1998): Matriiseja tilastotieteilijälle. Matemaattisten tieteiden laitos, Tampereen yliopisto.

 

 

Ilmoittaudu kurssille

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-info[at]helsinki.fi.

  • No labels