History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Data-analyysi SURVO- ja SPSS-ohjelmistoilla, kevät 2015

(info) Tilastotieteen sivuaineopiskelijoista etusijalla ovat valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

Luennoitsija

Kimmo Vehkalahti, yliopistonlehtori, dosentti, VTT
Opettajien akatemian jäsen

Harjoitusten ohjaajat

Pauliina Karell, valtiot.yo

Emma Peltomaa, psykol.yo

Tyyppi

Perusopintoja (laajuus 5 op). Katso tutkintovaatimukset (2014-2016) tilastotieteen pääaineopiskelijalle tai tilastotieteen sivuaineopiskelijalle.

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia data-analyysin perusteet ja tilastollisen ohjelmiston itsenäinen käyttötaito.

Ohjelmistot

Kurssin ohjelmistot ovat Survo ja SPSS. Perustietoa Survosta: www.survo.fi

Huom! Jos aiot käyttää omaa konettasi harjoituksissa, asenna siihen tarvittavat ohjelmistot etukäteen!

Huom! R- ja SAS-ohjelmistoille on omat Data-analyysin kurssinsa, siksi niitä ei voi käyttää tällä kurssilla.

Aineistot

Kurssilla analysoidaan mm. yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistoja.

Esitietovaatimukset

Esitietovaatimuksena on Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osat 1 ja 2) tai vastaavat tiedot (ks. Teemat 1-10).

Aikataulu

Kurssi järjestetään periodilla III. Viikkoaikataulussa pysyminen on välttämätöntä. Kaiken A ja O on Aktiivinen Osallistuminen opetustilaisuuksiin, mutta myös omatoimiseen työskentelyyn ja raportointiin sekä työraporttien itsearviointeihin ja vertaisarviointeihin on varattava aikaa joka viikko.

Kurssin käytännöt ja aikataulut selvitetään ensimmäisen luennon (13.1.2015 klo 8:15) alussa.

Sisältö

 • Ohjelmistot ja dokumentointi
  • dokumentoiva työskentelytapa (ei pelkät valikot)
 • Aineiston perustaminen
  • oman harjoitusaineiston perustaminen
  • aineiston hallinta ja dokumentointi
  • aineistoon tutustuminen
 • Aineiston esikäsittely
  • yhden muuttujan jakaumat, tunnusluvut ja kuvat
  • muunnokset, luokittelut ja muokkaukset
  • kahden muuttujan taulukot ja kuvat
 • Analysointi ja testaus
  • riippuvuuksien tutkiminen ristiintaulukosta
  • hajontakuva, korrelaatio ja regressiosuora
  • regressioanalyysi ja t-testi

Suoritus

 • viikoittaiset, määräaikaan mennessä palautetut työraportit
 • viikoittaiset itsearvioinnit ja vertaisarvioinnit


Ilmoittaudu kurssille (HUOM! erikseen luentokurssille JA yhteen harjoitusryhmään)

Unohditko ilmoittautua? Laita viestiä osoitteeseen tilasto-into[at]helsinki.fi.
HUOM! Ilmoittautuminen päättyy ma 12.1.2015. Muutama myöhästynyt voidaan ottaa mukaan, muttei enää 15.1.2015 jälkeen.

 

 

 • No labels