Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

028 - Editionsnummer (R)

Utgivare tilldelar formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck och videogram. Om beteckningen avviker från den givna formen, anges det i fält 500 (Anmärkning --  Allmän).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av editionsnummer

0 Utgåvans nummer (editions-/fonogramnummer för musikupptagningar)

1 Matrisnummer
Nummer på master för upptagningens/inspelningen.

2 Plåtnummer (musiktryck)
Nummer tilldelat av utgivaren.

3 Editionsnummer eller annat musiknummer (musik)

4 Videonummer

5 Annat editionsnummer

Andra indikator (Ind. 2) Numret redovisas i anmärkning/biuppslag

0 Ingen anmärkning eller biuppslag

1 Anmärkning och biuppslag

2 Anmärkning, inget biuppslag

3 Biuppslag, ingen anmärkning

Delfält

a Editionsnummer m.m. (NR)

b Utgivare (NR)

q Specificerande information (R)
Innehåller information som hör samman med numret, t.ex. delen som numret gäller.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

 Exempel

028 01 ‡a KIDS0197

028 00 ‡a 89023-L

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-2

028 11 ‡a LVM72381

028 11 ‡b Deutsche Grammophon Gesellschaft ‡a 256A090

028 21 ‡a S9432

028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a B&H8797

028 41 ‡b MGM/UA ‡a MV600167

028 41 ‡b Vidmark Entertainment ‡a VM5108

  • No labels