Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

386 Upphovs-/medverkandekategori (R)

Fältet kan användas för att med kontrollerade termer/koder uttrycka de kategorier som verkets/uttryckets (eller sammanställningar av flera verk/uttryck) upphovsmän/medverkande tillhör.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Term för upphovs-/medverkandekategori (R)            

b Kod för upphovs-/medverkandekategori (R)            

i Relationsbeteckning/-fras (R)

m Term för demografisk upphovsmannakategori (NR)
Fras eller term för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i ‡a/‡b tillhör.                      

n Kod för demografisk upphovsmannakategori (NR)
Kod för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i ‡a/‡b tillhör.              

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kategorischema (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes .

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

386 ## ‡a Americans ‡a Women ‡2 lcsh

386 ## ‡a North Americans ‡a Women ‡2 ericd

386 ## ‡a Child composers ‡2 lcsh

386 ## ‡i Performer: ‡a Children ‡a French ‡2 [source code for controlled vocabulary]

386 ## ‡m Nationality/regional group ‡a Americans ‡2 lcsh

386 ## ‡m Gender group ‡a Women ‡2 lcsh

386 ## ‡m Nationality/regional group ‡a North Americans ‡2 ericd

386 ## ‡m Gender group ‡a Females ‡2 ericd

386 ## ‡m Religious group ‡a Christians ‡a Buddhists ‡2 lcsh

386 ## ‡n occ ‡a Artists ‡a Authors ‡2 ericd

386 ## ‡a Chinese Canadians ‡2 cash


  • No labels