Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

385 Målgruppskategori (R)

Fältet kan användas för att med kontrollerade termer/koder uttrycka de målgruppskategorier resursen är avsedd för (jfr fält 008/22 och 521   ).

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Målgruppsterm (R)         

b Målgruppskod (R)          

m Demografisk målgruppsterm (NR)
Fras eller term för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i ‡a/‡b tillhör.

n Demografisk målgruppskod (NR)
Kod för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i ‡a/‡b tillhör.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kategorischema (NR)
Termer/koder enligt kontrollerad lista från Subject Heading and Term Source Codes eller Target Audience Code and Term Source Codes .

3 Del av materialet som avses (NR)        

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

385 ## ‡a Children ‡2 lcsh

385 ## ‡a Painters ‡2 lcsh

385 ## ‡a HIV Long-Term Survivors ‡a Caregivers ‡2 mesh

385 ## ‡a HIV-positive persons ‡a Caregivers ‡2 lcsh

385 ## ‡m Educational level group ‡a College Freshmen ‡2 ericd

385 ## ‡m Occupational/field of activity group ‡a Painters ‡2 lcsh

385 ## ‡m Age group ‡a Children ‡2 ericd

385 ## ‡m Language group ‡a Spanish Speaking ‡2 ericd

385 ## ‡n age ‡a adolescent ‡b d ‡2 marctarget

385 ## ‡n occ ‡a Police ‡a Lawyers ‡a Judges ‡2 lcsh

385 ## ‡a Actors ‡2 lcsh ‡0 (DLC)sh 85000744

385 ## ‡m Religious group ‡a Buddhists ‡2 lcsh

385 ## ‡m Age group ‡a Youth ‡2 lcsh

 

  • No labels