Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 55 Next »

Yleisesti kaksostutkimuksesta


Kaksostutkimus Helsingin yliopistossa alkoi vuonna 1974 vanhemman kohortin osalta. Noin 15000 aikuista kaksosparia osallistui kyselytutkimukseen, joka toistettiin vuonna 1981. Osa on osallistunut kyselytutkimuksiin vuonna 1990 ja vuosina 2011-2012. Tutkimukset ovat perustuneet kyselyiden vastaustietoihin ja kaksosten terveyden seurantaan. Monia tutkimuksia on tehty myös pienemmille erityisryhmille. Teemme yhteistyötä tällä hetkellä monien koti- ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa.

Nuorten Kaksosten Terveystutkimus (englanniksi Finntwin16) on nuorten kaksosten seurantatutkimuksena kerätty perheaineisto. Tästä on omat sivut (kts oheinen palkki).

Kaksosten kehitys ja terveys -tutkimus (englanniksi Finntwin 12) aloitettiin syyskuussa 1994. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia perintö- ja ympäristötekijöiden vaikutusta lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen. Mukana on vuosina 1983-1987 syntyneitä kaksosia ja heidän vanhemmat.

Aineistosta on julkaistu yli 500 tutkimusta kansainvälisissä tiedelehdissä. Väitöskirjoja on valmistunut noin 50 kappaletta. Tutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet Helsingin yliopiston lisäksi Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti sekä pienemmillä apurahoilla useat koti- ja ulkomaiset säätiöt. Toimimme yhteistyössä kansainvälisen kaksostutkimusseuran kanssa.

Päävastuun koko tutkimuksesta ovat kantaneet professorit Jaakko Kaprio ja Markku Koskenvuo. Professori Koskenvuo on jäänyt eläkkeelle kesällä 2013.  Suurin osa henkilöstöstä sekä tilat sijaitsevat Helsingin yliopistossa.

Tutkimuksen rekisteriselosteita ja eettisiä lupia voi tiedustella professori Jaakko Kapriolta.

Sivustolla tarjotaan linkkejä erilaisiin kolmannen osapuolen palveluihin. Kaksostutkimus ei vastaa näiden linkkien sisältämän materiaalin oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta.

  • No labels