Child pages
  • Äänestys
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Äänestys / rating on yksi Presemon aktiviteetti. Se tarkoittaa vuorovaikutteista aluetta, jonne opiskelijat voivat lähettää viestejä ja kommentteja keskustelun tyyliin, mutta lisäksi opiskelijat voivat äänestää tai pisteyttää (Likert) toistensa vastauksia. Opettaja voi luoda äänestyksellä myös monivalintakysymyksen, jossa opiskelijat voivat valita useita vaihtoehtoja vrt. valinta. Tällöin opiskelijoille ei anneta oikeutta lähettää viestejä, ainoastaan esisyötettyjen vaihtoehtojen äänestysmahdollisuus.