Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lue ennen käyttöä Presemon käyttösäännöt Helsingin yliopistossa.

Tällä sivulla olevat Presemo-ohjeet ovat Helsingin yliopiston Presemo-palvelua koskevia. Löydät ohjeista opastusta niin uuden huoneen luomiseen kuin opetuksen aikaiseen käyttöön liittyen. Järjestelmän kehittäjä Screen.io julkaisee myös yleisohjeita Presemon käyttöön.

Presemo instructions in english.

Tukipalvelut: opetusteknologia (at) helsinki.fi

Sisällys

Opetuksen suunnittelu Presemoa hyödyntäen

Kun opettaja aikoo hyödyntää Presemoa omassa opetuksessaan, kannattaa huomioida seuraavat seikat:

 1. Suunnittele ja laadi kysymykset etukäteen. Mieti, millainen kysymys/aktiviteetti/väite/tehtävänanto houkuttelee opiskelijat vastaamaan. Kysymykset kannattaa kirjoittaa vastausvaihtoehtoineen talteen ensin jonnekin muualle (esim. wikiin, tiedostona omaan ad-hakemistoon) ja kopioida ne Presemoon. Näin sinulla on huolella mietityt kysymykset edelleen tallessa, jos vahingossa poistat ne Presemon puolelta.
 2. Testaa esitystilannetta etukäteen. Päätä, missä kohdissa opetusta kukin aktiviteetti avataan opiskelijoille. Harjoittele esim. muutaman kollegan kanssa kysymysten aktivointia vastaustilaan. Mieti, kannattaako vastaaminen katkaista jossain vaiheessa ennen esitysnäkymän hyödyntämistä. Harjoittele mysö esitysnäkymän toimintoja. Jos mahdollista, tee testisessio siinä opetustilassa, jota aiot opiskelijoidenkin kanssa käyttää. Yleensä esitysnäkymä (screen) kannattaa näyttää luentosalin esityskoneen & tykin kautta valkokankaalla. Tilanteen hallinta on usein helpompaa, jos ylläpitonäkymää (control) hallitaan erilliseltä koneelta. 
 3. Lähde liikkeelle pienin askelin. Jos Presemo tai vastaavat palvelut eivät ole entuudestaan tuttuja, kannattaa lähteä ensimmäisellä kerralla liikkeelle vaikka vain yhdellä kysymyksellä. Käytön tullessa tutummaksi voi kysymysten määrää ja toimintojen monipuolisuutta lisätä tarpeen mukaan. Mieti myös, miten opiskelijat vastaavat, jos heillä ei ole kaikilla mobiililaitetta mukanaan (pienryhmissä, pareittain).
 4. Varaudu B-suunnittelmalla. Jos langaton verkko tökkii, esityskone ei käynnisty, pin-koodi on hukassa tai kohtaat jonkun muun yllättävän pulman, mieti varasuunnitelma. Voisiko saman tehtävänannon hoitaa käsiäänestyksin, pariporinoin tai ryhmätöin? Mieti, miten aktivoit opiskelijoitasi, jos tekniikka ei toimikaan odotetusti.

Opetustilan varustus

Presemon käyttö kannattaa suunnitella niin, että opetuksen aikana on käytössä nämä laitteistot:

 1. Presemo-huoneen esitysnäkymää varten tarvitaan tietokone ja projektori tai isokokoinen näyttöruutu. Yleensä kannattaa hyödyntää luentosalissa olevaa tietokonetta esitystilan (vastauskoosteet) näyttämiseen "taululla" projektorin kautta (huoneen osoite ja pääte /screen).
 2. Presemo-huoneen ylläpitoa varten erillinen kannettava tietokone/tabletti/älypuhelin tai muu mobiililaite, jonka avulla opettaja aktivoi kysymykset vastattavaksi (huoneen osoite ja pääte /control).
 3. Opiskelijoilla tulee lisäksi olla jokin mobiililaite käytössään. Opiskelijat voivat vastata myös pareittain/ryhmissä. Opiskelijoiden laitteistojen määrä kannattaa varmistaa etukäteen ja suunnitella kysymykset sen pohjalta (vastataanko esimerkiksi ryhmissä). Opiskelijan mobiililaite voi olla kannettava tietokone, älypuhelin, tabletti tms.

Mikäli opettajan ei ole mahdollista hyödyntää kahta erillistä laitetta (1. ja 2. kohdat) onnistuu Presemon käyttäminen myös yhden tietokoneen kauttaa niin, että avaa esitysnäkymän (screen) ja ylläpitonäkymän (control) erillisiin selainikkunoihin.

Opetustilan tietokoneelta hallinnoidaan usein myös luennon/opetuksen muita materiaaleja esimerkiksi PowerPoint-kalvoja. Jos opetustilassa on käytössä kaksi projektoria, voi luentokalvot ym. materiaalit näyttää yhden projektorin kautta ja Presemo-huoneen esitysnäkymä toisen projektorin kautta. Nämä voidaan myös helposti hoitaa yhdellä projektorilla, joten kahden projektorin käyttö ei ole välttämätöntä. Yhden projektorin tilassa kannattaa Presemon ja PowerPoint-esityksen välillä liikkua "Alt" +" tab" -pikanäppäimiä käyttäen, jolloin vaihto esityksestä toiseen onnistuu jouhevasti. 

Lisäksi opetustilassa tulee olla verkkoyhteys käytössä (WLAN-verkko, esimerkiksi Eduroam tai HupNet). Opetustilan vahtimestarilta voit varmistaa tilan verkkoyhteyden toimivuuden. Presemoa ei voi käyttää ilman verkkoyhteyttä (offline). Myös opiskelijan mobiililaite tulee saada verkkoon vastaamisen onnistumiseksi.

Uuden huoneen luominen

Presemossa jokainen huone (sessio, tila) tulee tilata verkko-lomakkeella. Huoneen tilaukseen ei mene kuin hetki, mutta toki tilaus kannattaa tehdä hieman ennen opetuskäyttöä ominaisuuksien testaamista ja aktivointien suunnittelua varten.

Presemo-huoneita voi olla kerrallaan käytössä enintään kaksi (2) / käyttäjä. Vanhat huoneet tulee itse aktiivisesti muistaa poistaa käytöstä (jonka jälkeen voi taas tilata uusia huoneita). Poistetun huoneen tilalle voi siis tilata uuden huoneen.

Huoneen tilaamineen edellyttää voimassa olevaa palvelussuhdetta Helsingin yliopistoon (vain HY:n henkilökuntaan kuuluvat) sekä voimassa olevaa @helsinki.fi päätteistä sähköpostiosoitetta. Tutustu tarkemmin Presemon käyttösääntöihin.

Tilauslomake

Tilauslomake löytyy osoitteesta http://presemo.helsinki.fi/new

 Uuden Presemo-huoneen tilauslomake näyttää tältä:

Presemo-huoneelle tulee tilauksen yhteydessä antaa uniikki nimi. Huoneen nimestä muodostuu huoneen vastausosoite, jonka jaat opiskelijoillesi esim. http://presemo.helsinki.fi/omahuone/.
 

Huomioitavaa huoneen nimessä

Huoneen nimi kannattaa siis olla selkokielinen ja helppo kirjoittaa esim. matkapuhelimella. Mitä monimutkaisempi huoneen nimi, sen hankalampi opiskelijoiden on siirtyä vastaustilaan. Esimerkiksi isoja kirjaimia kannattaa välttää. Huoneen nimessä tulee olla vähintään 3 merkkiä. Nimessä voi olla vain kirjaimia a-z sekä numeroita (ei erikoismerkkejä, skandi-aakkosia, välilyöntejä).

Lisäksi huoneelle tulee määritellä hallintaa varten pelkistä numeroista muodostuva PIN-koodi (älä jaa sitä muille kuin mahd. huoneen toisille ylläpitäjille!). PIN-koodissa tulee olla vähintään neljä numeroa. Tarvitset pin-koodia huoneen & aktiviteettien hallintaan. Huomioithan, että luonnin jälkeen huoneen tietoja ei voi enää muuttaa.

 

Älä sulje selainta, ennen kuin saat viestin "Session registered". Onnistuneesta tilauksesta saat lisäksi aina sähköpostiisi erillisen vahvistuksen, jossa on mainittu tilaamasi huoneen nimi, eri näkymien verkko-osoitteet sekä ylläpitoon tarvittava, määrittelemäsi PIN-koodi. Sähköpostiviestin lähettäjänä on osoite noreply@screen.io, sähköpostin otsikkona on "[Presemo] Your session details". Säilytä vahvistussähköposti tallessa! Vahvistusviestissä on huoneen osoiteen ym. tärkeiden tietojen lisäksi myös poistolinkki huoneen poistamiseen (ainan viestin lopussa kohta "To delete you session, follow this link...").


Huoneen ja sen sisältämien aktiviteettien hallinta toimii aina reaaliaikaisesti (järjestäminen, aktivointi, luominen). Tämä tarkoittaa, että voit tarvittaessa ylläpitää huoneen toimintoja myös opetuksen aikana ja luoda kysymys- tai chat-aktiviteetteja vaikka luennolla "lennossa". Myös opiskelijoiden vastaukset ja vastauskoosteet päivittyvät reaaliaikaisena.


 

Uuden aktiviteetin luominen (= kysymyksen tai toiminnon tekeminen)

"Luo"-pudotusvalikosta voit luoda huoneeseesi uusia aktiviteetteja.

Aktiviteetteja on viisi: 

 1. Keskustelu (chat: vapaa keskustelu viesteillä)
 2. Valinta (poll: monivalintakysymys valmiilla vastausvaihtoehdoilla, yksi vaihtoehto mahdollista valita) 
 3. ValintaPlus (poll: monivalintakysymys valmiilla vastausvaihtoehdoilla, monta vaihtoehtoa mahdollista valita)
 4. Äänestys (rating: viestien lähettäminen ja niiden äänestäminen/kannattaminen/pisteyttäminen). 
  • Äänestyksillä voi tehdä myös monivalintoja, joissa opiskelija voi valita useita vaihtoehtoja valmiista vaihtoehdoista (opettaja syöttää valmiit vaihtoehdot viesteinä, käänteisessä järjestyksessä)
 5. Sironta (scatter: kahden akselin vastauskenttä, jossa opiskelija voi valita vastauksensa vapaasti janalta 0-100)

Aktiviteetti luodaan aina piilotettuna eli se ei näy automaattisesti vastaustilassa tai esitystilassa. Painike "Web" julkaisee aktiviteetin vastattavaksi. Painike "Screen" julkaisee aktiviteetin vastausten koosteen esitystilaan. Jokainen aktiviteetti tulee siis erikseen aktivoida vastaustilaan eli web-näkymään. Ennen kuin tämän tekee, näkyy luotu aktiviteetti harmaalla. Painikkeesta "Web" säätelet ko. aktiviteetin vastausten näkyvyyttä vastaustilassa. Web-näkymässä voi olla useita aktiviteetteja kerrallaan. Jokainen aktiviteetti tulee myös erikseen aktivoida esitystilaan eli screen-näkymään. Esitystilassa näytetään ainoastaan vastaukset tai niiden koosteet. Painikkeesta "Screen" säätelet ko. aktiviteetin vastausten näkyvyyttä esitystilassa. Samasta painikkeesta voi piilottaa vastaukset. Screen-näkymässä voi olla vain yksi aktiviteetti kerrallaan.

Uusin aktiviteetti tulee aina ylimmäksi eli kysymykset kannattaa järjestellä nuolipainikkeilla oikeaan järjestykseen ennen opetustilaisuutta. Otsikon lisäksi aktiviteetille voi antaa väliotsikon, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi vastausohjeiden antamiseen vastaajille.

Luo uusi keskustelu-aktiviteetti

Keskustelu-aktiviteetille (chat) tulee ainoastaan antaa nimi eli otsikko. Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemman tehtävänannon tai kysymyksen, mistä aiheesta opiskelijoiden tulisi keskustella. Otsikon annettuasi, valitse "Luo". Alaotsikon voi lisätä myös vasta luonnin jälkeen. Myös keskustelualueen otsikkoa voi muokata luonnin jälkeen, jopa keskustelu aikana (kaksoisklikkaa otsikkoa control-näkymässä). 

Opettaja voi myös itse lisätä viestejä keskusteluun (joko control- tai web-näkymien kautta). 

Opettaja säätelee keskustelualueelle lähetettyjen viestien näkyvyyttä web- ja screen-näkymissä aina ylläpitotilan kautta eli control-näkymässä. Alla olevassa kuvassa keskustelualue on aktivoitu vastaustilaan web (silmä auki), mutta ei esitystilaan screen (silmä kiinni).

Sinisellä näkyvät lisätoiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Kirjoitus = estä kirjoittaminen. Tällä toiminnolla säätelet sitä, voiko keskusteluun kirjoittaa uusia viestejä (kirjoitustila). Jo lähetetyt viestit on mahdollista jättää näkyville. 
 • Viestit = piilota viestit webistä. Tällä toiminnolla voit piilottaa jo lähetetyt keskusteluviestit vastausnäkymästä. Kirjoitustila on mahdollista jättää käyttöön (uusien viestien lähetys).
 • Moderointi = näytä uudet viestit vasta hyväksymisen jälkeen. Tällä toiminnolla voit säädellä viestien julkaisua. Viestit eivät näy vastaajille/yleisölle ennen ylläpitäjän hyväksyntää. Jokainen uusi viesti vaatii siis erillisen hyväksynnän, ennenkuin näkyy vastaustilassa lähetettyjen viestien joukossa. Moderointi on hyvä tapa ehkäistä epäasiallista kirjoittelua.
 • Nimet = opiskelijat voivat kirjoittaa viestejä nimimerkillä / pienryhmän nimellä / omalla nimellään. Huom. jotta opiskelija voi lisätä itselleen nimimerkkinsä, tulee huoneen asetuksissa ottaa nimimerkit käyttöön! Vaikka nimet olisi päällä keskustelussa, voi opiskelija halutessaan kirjoittaa viestin myös anonyymina. Kun opiskelija on antanut itselleen / pienryhmälle nimimerkin, tulee selaimen välimuisti tyhjentää, mikäli opiskelija haluaa myöhemmin samassa huoneessa käyttää jotakin toista nimimerkkiä.
 • Yksi viesti = jokainen opiskelija voi vastata keskusteluun vain yhdellä viestillä. Kirjoituskenttä piilotetaan opiskelijalta ensimmäisen viestin lähetyksen jälkeen.

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Viestit = näyt viestit screenillä. Tällä toiminnolla säätelet, näkyvätkö keskusteluviestit esitystilassa, vai eivät.
 • Laaja = viestit koko screenille. Tämä toiminto vaikuttaa viestien näyttötapaan (laaja ruutu). Yleensä "laaja" on hyvä olla päällä, jos yleisön esitysnäkymässä halutaan näyttää koko keskustelu. Nostojen kanssa "Laaja" kannattaa taas yleensä laittaa pois päältä.
 • Nostot = piilota/näytä nostot screenillä. Nosto tehdään kunkin viestin kohdalta erikseen. Tällä toiminnolla voit säädellä sitä, näkyvätkö nostot esitystilassa vai piilotetaanko ne. Yleensä nostot voi pitää päällä (rasti ruudussa).
 • Poista nostot -toiminnolla voit nollata kerralla kaikki keskustelun nostot. Tämä ei poista kommentteja!

Keskusteluviestejä ei voi yksitellen poistaa, mutta viestejä voi piilottaa rasti-painikkeesta (ko. viestin kohdalta). Tällä toiminnolla voit piilottaa esimerkiksi asiattomat kommentit. Myös moderoinnin voi laittaa oletuksena päälle, jolloin viestejä ei julkaista ennen ylläpitäjän hyväksyntää. Yksi viesti keskustelussa voi olla maksimissaan 500 merkin mittainen. Sen pidemmät viestit tulee pilkkoa useaksi viestiksi.

Kaikki chat-viestit voi jälkikäteen tallentaa kätevästi huoneen "Raportti"-toiminnolla. Opiskelijoiden selaimiin ladataan kerralla 70 viimeisintä viestiä per chat-aktiviteetti, jotta sivusta ei tulisi liian raskas mobiiliselaimille. Isoilla opiskelijamäärillä kannattaakin pilkkoa keskustelut usean chat-aktiviteetin alle.

Luo uusi valinta-aktiviteetti

Monivalintakysymyksiä voi luoda valinta-aktiviteetilla (poll). Opiskelija voi siinä valita yhden vastausvaihtoehdon. Opiskelija ei näe vastatessaan toisten opiskelijoiden vastauksia. Vastauskooste kannattaakin näyttää vasta vastaamisen jälkeen opiskelijoille screen-näkymässä.

Uutta valinta-aktiviteettia luotaessa, tulee valinnalle antaa otsikko (kysymys, väittämä). Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemmat vastausohjeet. Lisäksi tulee antaa vastausvaihtoehdot kukin omalle rivilleen. Vastausvaihtoehtoja ei voi luonnin jälkeen muokata. Mikäli tarvetta muutoksiin on, tulee tehdä kokonaan uusi aktiviteetti. Monivalinnan otsikkoa & alaotsikkoa voi kuitenkin muokata myöhemminkin, jopa vastaamisen aikana (kaksoisklikkaa pollin otsikkoa control-näkymässä).

Otsikon pituus voi olla enintään 200 merkkiä ja yksittäisen vastausvaihtoehdon pituus voi olla enintään 100 merkkiä.

Lopuksi valitse "Luo". Luotu valinta-aktiviteetti näyttää ylläpito-tilassa tällaiselta:

Sinisellä näkyvät lisätoiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Valinnat esillä salli vastausvaihtoehtojen näkyminen opiskelijalle => aktiviteetti on vastattavissa. Ota rasti pois, jos haluat estää opiskelijoita vaihtamasta annettua vastausta (kun vastausaika on lopussa ja käydään vastausten koosteita läpi). Toiminnolla voit siis piilottaa vastausvaihtoehdot web-näkymästä, jolloin siellä näkyy ainoastaan aktiviteetin otsikko.

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Prosentit = opiskelijoiden yhteenlaskettujen valintojen tulokset näytetään screenillä prosenttilukuina

Luo uusi valintaplus-aktiviteetti

ValintaPlus luodaan samalla tavalla kuin tavallinen valinta-aktiviteeti (yllä). Opiskelija voi siinä valita yhdet tai useamman vastausvaihtoehdon. Opiskelija ei näe vastatessaan toisten opiskelijoiden vastauksia. Vastauskooste kannattaa näyttää vasta vastaamisen jälkeen opiskelijoille screen-näkymässä (voidaan näyttää tulokset yhteenlaskettuina pisteinä tai prosentteina). 

Uutta valintaplus-aktiviteettia luotaessa, tulee valinnalle antaa otsikko (kysymys, väittämä). Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemmat vastausohjeet. Lisäksi tulee antaa vastausvaihtoehdot kukin omalle rivilleen. Vastausvaihtoehtoja ei voi luonnin jälkeen muokata. Mikäli tarvetta muutoksiin on, tulee tehdä kokonaan uusi aktiviteetti. Monivalinnan otsikkoa & alaotsikkoa voi kuitenkin muokata myöhemminkin, jopa vastaamisen aikana (kaksoisklikkaa pollin otsikkoa control-näkymässä).

 

Lopuksi valitse "Luo". Luotu valintaplus-aktiviteetti näyttää ylläpito-tilassa tällaiselta:

Sinisellä näkyvät lisätoiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Valinnat esillä = salli vastausvaihtoehtojen näkyminen opiskelijalle => aktiviteetti on vastattavissa. Ota rasti pois, jos haluat estää opiskelijoita vaihtamasta annettua vastausta (kun vastausaika on lopussa ja käydään vastausten koosteita läpi). Toiminnolla voit siis piilottaa vastausvaihtoehdot web-näkymästä, jolloin siellä näkyy ainoastaan aktiviteetin otsikko.
 • Monivalinta = salli monta valintaa. Joshaluat, että opiskelijat valitsevat vain yhden valintavaihtoehdon, ota rasti pois.

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Prosentit = opiskelijoiden yhteenlaskettujen valintojen tulokset näytetään screenillä prosenttilukuina:

Valintaplus-aktiviteetin tulokset näkyvät huoneen hallinnoijalle myös control-näkymässä, jossa niihin voidaan tehdä nostoja, hiukan samaan tapaan kuin keskustelu-aktiviteetissakin. Alla näkyvässä esimerkissä opettaja on tehnyt noston valintavaihtoehdosta "kansainvälisyys". Screen-näkymässä valintaplus-aktiviteetissa tehdyt nostot näytetään vihreällä värillä yhdessä:

      

 

Luo uusi äänestys-aktiviteetti

Äänestys-aktiviteetille (rating) tulee luontivaiheessa antaa ainoastaan nimi eli otsikko. Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemman tehtävänannon tai ohjeita. Otsikko voi olla enintään 200 merkin mittainen. Otsikon annettuasi, valitse "Luo".

Otsikkoa ja väliotsikkoa voi muokata myöhemminkin, jopa käytön aikana (kaksoisklikkaa otsikkoa control-näkymässä). Luonnin jälkeen opettaja voi lisätä valmiita vastausvaihtoehtoja opiskelijoiden äänestettäväksi tai jättää vaihtoehtojen lähettäminen opiskelijoille. Äänestys-aktiviteetilla voi siis muodostaa monivalintakysymyksiä, joista opiskelija voi valita useita vaihtoehtoja. Äänestäminen tapahtuu klikkaamalla "Valitse"-linkkiä.

Valmiissa äänestys-aktiviteetissa näkyy otsikko, alaotsikko sekä lisätoiminnot.

Sinisellä näkyvät toiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Kirjoitus = estä kirjoittaminen. Tällä toiminnolla säätelet sitä, voiko äänestykseen lisätä uusia ehdotuksia/viestejä (kirjoitustila). Jo lähetetyt viestit on mahdollista jättää näkyville. 
 • Viestit = piilota viestit webistä. Tällä toiminnolla voit piilottaa jo lähetetyt ehdotukset/viestit vastausnäkymästä. Kirjoitustila on mahdollista jättää käyttöön (uusien viestien lähetys).
 • Moderointi = näytä uudet ehdotukset/viestit vasta hyväksymisen jälkeen. Tällä toiminnolla voit säädellä viestien julkaisua. Viestit eivät näy toisille vastaajille/yleisölle ennen ylläpitäjän hyväksyntää. Jokainen uusi ehdotus/viesti vaatii siis erillisen hyväksynnän, ennenkuin näkyy vastaustilassa lähetettyjen viestien joukossa. Moderointi on hyvä tapa ehkäistä samojen ehdotusten julkaisua useaan kertaan sekä epäasiallista kirjoittelua.
 • Äänestys-toiminnolla voit pysäyttää äänestyksen. 
 • Likert-toiminto tuottaa vastausnäkymään automaattisesti viisiportaisen valikon (numerot 1-5 joista opiskelija voi valita yhden). Opiskelija voi toiminnolla pelkän vaihtoehdon kannattamisen/äänestämisen sijaan antaa joillekin äänestyskohteille enemmän painoarvoa kuin toisille. Äänestyksen lopputulos lasketaan äänestyskohteiden saaman keskiarvon mukaan.


Äänestyksen tuloksia (pisteiden kooste) ei näytetä opiskelijoille lainkaan web-näkymässä, joten ne kannattaa käydä läpi yleisön esitysnäkymässä (screen). Opettaja näkee toki aina äänestysten tulokset kohdassa "Pisteet" control-näkymässä. Huom. jokainen opiskelija voi äänestää useampaa vaihtoehtoa (valintojen määrää ei voi rajoittaa).

Alla olevassa esimerkikssä Yliopistomuseo on saanut 2 ääntä, Kumpulan ja Kaisaniemen kasvitieteelliset kumpikin yhden äänen. Äänestäneiden opiskelijoiden määrä näkyy ääänestyshetkellä asetukset-palkissa (esimerkissä 4 henkilöä/päätelaitetta). 

Äänestystä voi hyödyntää myös niin, että opettaja määrittelee opiskelijoille valmiit vastausvaihtoehdot ja opiskelijat vain pisteyttävät ne. Alla olevassa esimerkissä on control-näkymässä annettu aktiviteetille otsikko, alaotsikko sekä kahdeksan vastausvaihtoehtoa. Lisäksi on laitettu päälle lisäasetukset "Viestit", "Äänestys" ja "Likert". Näin opiskelijat saavat päätelaitteellensa näkyville opettajan syöttämät valmiit vaihtoehdot. Opiskelija voi pisteyttää kunkin vaihtoehdon Likert-asteikolla 1-5. Opiskelijoiden antamista pisteistä lasketaan kullekin vaihtoehdolle keskiarvo screen-näkymään. Tällä tavalla voidaan esimerkiksi kerätä pikapalautetta opetuksesta. 

      

 

Luo uusi sironta-aktiviteetti

Sironnalla voi luoda aktiviteetin, jossa määritellään kaksi akselia (parametrit) ja vastaaja valitsee oman vastauksensa portaattomasti janalta valintapainiketta liu'uttamalla. Opiskelija ei näe vastatessaan toisten opiskelijoiden vastauksia. Vastauskooste kannattaa yleensä näyttää screen-näkymässä vasta vastaamisen jälkeen opiskelijoille.

Uutta sironta-aktiviteettia luotaessa, tulee aktiviteetille antaa otsikko. Otsikko kannattaa yleensä olla melko lyhyt. Pidempi alaotsikko voi sisältää tarkemmat vastausohjeet. Lisäksi tulee määritellä perametrit akseleille (kaksi akselia).

Valmiissa sironta-aktiviteetissa näkyy control-näkymässä otsikko, mahdollinen alaotsikko sekä lisätoiminnot.

Sinisellä näkyvät toiminnot koskevat vastausnäkymää (web).

 • Valinnat esillä = salli vastausvaihtoehtojen näkyminen opiskelijalle => aktiviteetti on vastattavissa. Ota rasti pois, jos haluat estää opiskelijoita vaihtamasta annettua vastausta (kun vastausaika on lopussa ja käydään vastausten koosteita läpi). Toiminnolla voit siis piilottaa vastausvaihtoehdot web-näkymästä, jolloin siellä näkyy ainoastaan aktiviteetin otsikko. 

Oranssilla näkyvät lisätoiminnot koskevat esitysnäkymää (screen).

 • Realtime (kokeellinen) = päivitä tulokset screen-näkymässä jatkuvasti eli reaaliaikaisesti. Toiminnallisuus on vielä kehitysvaiheessa eli sitä ei ole täysin optimoitu usealle käyttäjälle.

 

Opiskelijan vastausnäkymä liu'utuspalkeilla näkyy alla. Opiskelija voi valita vapaasti oman vastauksensa asteikolla 0-100 annettujen parametrien mukaisesti.

 

Tässä on puolestaan esitetty vastausten sirottumista akseleiden mukaisesti (3 vastaajaa) screen-näkymässä.

 

 

Kaikille aktiviteeteille yhteiset asetukset

Jokaisen aktiviteetin kohdalla näkyy opettajalle control-näkymässä aktiivisuus (kuinka monta päätelaitetta on kulloinkin vastaustilassa). Asetukset-palkista voidaan myös järjestellä, piilottaa ja poistaa aktiviteetteja tarpeen mukaan. Jokainen aktiviteetti voidaan nostaa web-näkymään vastattavaksi ja yksi kerrallaan screen-näkymään yleisön nähtäväksi.

Opettaja pystyy muokkaamaan kaikkien aktiviteettien otsikkotekstejä myös yleisökäytön aikana (kirjoitusvirheet yms.). Otsikkoa kaksoisklikkaamalla voit suoraan muuttaa tekstiä. Otsikko voi olla enintään 200 merkkiä. 

Aktiviteetin voi poistaa kokonaan asetukset-palkin ratas-kuvakkeen alta, valitsemalla vaihtoehdon "Poista". Poisto on lopullinen ja hävittää sekä aktiviteetin, että sen sisältämät vastaukset! Vaihtoehtoisesti voit vain tyhjentää aktiviteetin, jolloin vastaukset hävitetään, ilman koko aktiviteetin (kysymyksen, tehtävänannon) poistamista. Huom. tyhjennystä tai poistoa ei voi perua eli se on lopullinen! Jokainen huoneen hallinnoija vastaa itse poistamastaan sisällöstä.

 

 

Huoneen perusasetukset ja rakenne

Huoneen asetukset

Presemo-huoneen perusasetukset näkyvät aina huoneen vasemmassa yläreunassa. Perusasetuksia on neljä: Raportti, Nimimerkit, Session osoite ja Osallistujamäärä. Kaksi viimeksimainittua ovat oletusarvoisesti käytössä. 

Raportti: Valitsemalla raportin saat poimittu huoneen aineistot erilliseen ikkunaan tallennusta varten.Tämä on hyödyllinen toiminto siinä vaiheessa, kun aineisto on kerätty (opetustilanteen jälkeen).

Nimimerkit: Voit halutessasi ottaa huoneessa käyttöön nimimerkit. Valitsemalla "Nimimerkit" voi opiskelija antaa oman nimensä tai nimimerkkinsä huoneen vastausnäkymän yläreunassa. Nimimerkkiä on mahdollista hyödyntää keskustelu-aktiviteeteissa (chat). Keskustelussa tulee lisäksi ottaa lisätoiminto "Nimet" käyttöön, jos halutaan nimimerkin näkyvän jokaisessa viestissä. Katso tarkemmin keskustelun asetukset

Session osoite: Näyttää huoneen vastausosoitteen esitystilassa (screen) eli esim. opetustilan valkokankaalla. Tämä yleensä kannattaa ollakin päällä.

Osallistujamäärä: Näyttää huoneen kulloisenkin osallistujamäärän esitystilassa (screen) eli esim. opetustilan valkokankaalla. Tämä yleensä kannattaa ollakin päällä. Osallistujamäärän laskuri toimii reaaliaikaisesti.


 

Huoneen eri näkymät

Presemo-huoneeseen sisältyy aina kolme rinnakkaista näkymää: controlscreen ja web

Control on huoneen ylläpitonäkymä sen hallinnoijalle/opettajalle, jossa luodaan halutut aktiviteetit (kysymykset, väittämät, chatit) etukäteen ja hallinnoidaan niitä tilaisuuden aikana. Ylläpitonäkymään pääset lisäämällä huoneesi url-osoitteen loppuun /control eli esimerkiksi http://presemo.helsinki.fi/omahuone/control

 

Screen on yleisön koostenäkymä (big screen view), jossa näytetään huoneen aktiviteettien vastaukset. Yleensä screen-näkymä näytetään opetustilan valkokankaalla. Yleisönäkymään pääset lisäämällä huoneesi url-osoitteen loppuun /screen eli esimerkiksi http://presemo.helsinki.fi/omahuone/screen

 

 

Web on yleisön vastausnäkymä, jonne opettaja/hallinnoija nostaa tietyt aktiviteetit vastattavaksi. Web-näkymä toimii suoraan huoneen url-osoitteella eli esimerkiksi http://presemo.helsinki.fi/omahuone/

Tämä osoite jaetaan opiskelijoille!

 

 

Huoneen hallinnointi opetustilanteen aikana

Katso ensiksi ohje opetustilan varustelustaOpettajalla olisi hyvä olla käytössään kaksi eri laitetta/konetta, joista toisella hallinnoidaan screen-näkymää (opetustilan valkokangas) ja toisella control-näkymää (opettajan käyttämä huoneen ylläpitonäkymä).

Jos opettajan on mahdollista saada luennolle assistentti tai tukihenkilö avuksi, niin ensimmäinen kokeilukerta on usein helpompaa (aktiviteettien aktivoiminen vastattavaksi, screen-näkymän hallinta, viestien moderointi, viestien nosto jne.). Testaustilanne kannattaa aina järjestää ennen kuin opetuskertaa suunnittelee aivan valmiiksi. 

Opetustilan/luentosalin tietokoneelta hallinnoidaan usein myös luennon/opetuksen muita materiaaleja esimerkiksi PowerPoint-kalvoja. Jos opetustilassa on käytössä kaksi projektoria, voi luentokalvot ym. materiaalit näyttää yhden projektorin kautta ja Presemo-huoneen esitysnäkymä toisen projektorin kautta. Nämä voidaan myös helposti hoitaa yhdellä projektorilla, joten kahden projektorin käyttö ei ole välttämätöntä. Yhden projektorin tilassa kannattaa Presemon ja PowerPoint-esityksen välillä liikkua "Alt" +" tab" -pikanäppäimiä käyttäen, jolloin vaihto esityksestä toiseen onnistuu jouhevasti. 

 

Aktiviteetin asettaminen vastaus- tai esitystilaan

Opettaja päättää Presemossa aina, mitkä aktiviteetit ovat kulloinkin opiskelijoiden vastattavana. Vastausnäkymässä (web) voi olla useita aktiviteetteja kerrallaan esimerkiksi kerralla useita monivalintakysymyksiä. Ylläpitonäkymän (control) kautta hallitaan vastaustilan lisäksi sitä, miten yleisön esitysnäkymä (screen) muodostetaan. Yleisönäkymään on mahdollista nostaa monivalintojen vastauskoosteet, chat-keskustelut, yksittäisiä chat-kommentteja tai äänestyksen tuloksia. 

Aktiviteetti on oletuksena aina piilotettuna vastaajilta eli se ei näy automaattisesti vastaustilassa tai esitystilassa. Painike "Web" julkaisee aktiviteetin vastattavaksi. Painike "Screen" julkaisee aktiviteetin vastausten koosteen esitystilaan.

Jokainen aktiviteetti tulee siis huoneen ylläpitäjän toimesta aina erikseen aktivoida vastaustilaan eli web-näkymään. Ennen kuin tämän tekee, näkyy luotu aktiviteetti harmaalla control-näkymässä. Painikkeesta "Web" säätelet ko. aktiviteetin vastausten näkyvyyttä vastaustilassa.  Web-näkymässä voi olla useita aktiviteetteja kerrallaan.  Jokainen aktiviteetti tulee myös erikseen aktivoida esitystilaan eli screen-näkymään. Esitystilassa näytetään ainoastaan vastaukset tai niiden koosteet. Painikkeesta "Screen" säätelet ko. aktiviteetin vastausten näkyvyyttä esitystilassa. Samasta painikkeesta voi piilottaa vastaukset. Screen-näkymässä voi olla vain yksi aktiviteetti kerrallaan.

Huoneen osoitteen julkaisu vastaajille 

Huoneen vastausosoite ja/tai huoneen osallistujamäärä voidaan näyttää myös yleisön esitysnäkymässä (oletusarvoisesti käytössä). Yleensä tämä onkin suositeltavaa, niin yleisö näkee vastausosoitteen päätelaitteensa lisäksi myös esitystilan valkokankaalla. Esimerkkikuvassa huoneen vastausosoite on valittu näytettäväksi myös esitysnäkymässä, mutta osallistujamäärä on piilotettu vastaajilta (näkyy ylläpitäjälle aina control-näkymässä).

Esitysnäkymässä huoneen osoite näytetään oikeassa ylänurkassa. Esimerkkikuvassa näytetään vastausosoitteen lisäksi myös monivalinnan vastausten kooste:

Vastausten kerääminen nimellä / nimimerkillä

Presemossa voi hyödyntää myös vastaajien nimimerkkejä anonyymin vastaamisen ohella. Tällöin opettajan tulee ottaa nimimerkit käyttöön huoneen control-näkymässä:

 

Nimimerkkien käyttöönotto huoneen asetuksissa luo vastaajille uuden kentän huoneen vastausnäkymään (web), johon vastaaja boi syöttää oman nimimerkkinsä / nimensä / pienryhmän tunnisteen tms. Huom. nimeä ei voi vaihtaa kesken kaiken (vaatii selaimen välimuistin tyhjennyksen).

 

Nimimerkit toimivat keskustelu-aktiviteetissa, jossa opettajan tulee lisäksi rastittaa kohta "Nimet", jolla nimimerkkien käyttö sallitaan. 

 

Huolimatta nimimerkkien käytöstä vastaaja voi kirjoittaa myös anonyymeja kommentteja eli toiminto ei pakota nimimerkin käyttöön.

 

Vastausten näyttäminen yleisön esitystilassa (screen)

Keskustelu -aktiviteetissa opettaja/hallinnoija voi näyttää koko keskustelun myös esitysnäkymässä (screen). Tällöin kannattaa yleensä rastittaa kohta "Laaja" ylläpitonäkymässä, jolloin teksti näytetään valkokankaalla hyvin luettavana. Tarvittaessa opettaja/avustaja voi piilottaa yksittäisiä kommentteja, mikäli niiden ei haluta näkyvän esitystilassa tai sallia vain yhden viestin lähetys / päätelaite. Keskustelussa voi myös korostaa eli nostaa yksittäisiä kommentteja yleisönäkymään.  Kun keskustelu halutaan lopettaa, kannattaa ylläpitonäkymässä ottaa rasti pois kohdasta "Kirjoitus", jolloin uusien viestien lähetys ei enää onnistu.

Äänestys -aktiviteetissa huomioitavaa on, että toisten opiskelijoiden antamat pisteet/äänestykset eivät näy opiskelijan vastausnäkymässä (web). Ainoastaan toisten lähettämät ehdotukset/viestit näkyvät. Opettajan/hallinnoijan kannattaakin näyttää kommenttien saamat pisteet yleisön esitysnäkymässä (screen) äänestyksen päätyttyä. Opettajan kannattaa myös usein katkaista uusien viestien lähettäminen ennen niiden äänestystä/pisteytystä. Pisteiden annon jälkeen myös äänestyksen voi pysäyttää, jotta esitysnäkymässä voidaan näyttää lopputulos.

Valinta ja ValintaPlus -aktiviteeteista muodostuu yleisön esitysnäkymään automaattinen yhteenveto (katso kuva yllä) annettujen valintojen pisteiden tai prosenttiosuuksien mukaan. Kooste kannattaa näyttää esitysnäkymässä (screen) vastaajille vasta vaihtoehdon valinnan jälkeen, jottei opiskelijoiden valintaan vaikuta toisten opiskelijoiden antamat vastaukset. Opiskelijalla on aina mahdollisuus muuttaa vastaustaan (päivittämällä selainikkuna), joten vastaaminen kannattaa tosiaan pysäyttää ennen tulosten näyttämistä. 

Sironta -aktiviteetista muodostuu kahden akselin mukainen ruudukko, johon kaikki opiskelijat sijoittuvat vastaustensa perusteella. Reaaliaikainen vastausten päivittyminen ruudukkoon on sironnassa vasta kehitysasteella.

Aktiviteettien asetukset & ominaisuudet on esitelty tarkemmin ohjeiden kappaleessa "Uuden aktiviteetin luominen".

 

Presemolla kerättyjen aineistojen tallentaminen

Presemo-huoneessa on painike "Raportti" control-näkymässä vastauskoosteiden tallennusta varten. Raportilta voit ottaa talteen kerralla kaikki huoneessa olevat aineistot. Mikäli haluat osan koosteista myös kuvina, kannattaa silloin esimerkiksi valinnan vastauskooste ottaa talteen huoneen screen-näkymässä (ruutukaappaus).

Vanhaa huonetta voi ja tuleekin mielellään kierrättää uuden pohjaksi, mutta jo tallennetut opiskelijoiden vastaukset tulee niistä mielellään poistaa (tyhjennä vastaukset aktiviteettikohtaisesti).

Huoneen nimeä tai kieltä (suomi tai englanti) ei voi muuttaa jälkikäteen, joten kannattaa tilata kokonaan uusi huone, mikäli vastausosoitetta halutaan muuttaa. Vanhan  huoneen saa ainoastaan huoneen hallinnoijan poistettua (huoneen luonnin yhteydessä toimitetusta sähköpostiviestistä löytyy poistolinkki).

 

Presemo-huoneen poistaminen

Presemo-huoneita ei tällä hetkellä aktiivisesti poisteta ylläpidon toimesta. Jokainen käyttäjä hyväksyy Presemon käyttösäännöt huonetta tilatessaan ja sitoutuu huolehtimaan itse vanhojen huoneiden poistosta (niin että kerrallaan kullakin käyttäjällä on enintään kaksi huonetta aktiivisesti käytössään). Huoneen tilauksen vahvistusviestissä saat aina sähköpostiisi linkin, josta voit itse poistaa oman huoneesi. Poistolinkki on siis ainoastaan huoneen alkuperäisen tilaajan tiedossa. Poistamiseen tarvitaan lisäksi hallinnoijan oma huonekohtainen PIN-koodi. Poistamisen jälkeen vanhan huoneen nimi & osoite vapautuvat uudelleen käyttöön. Mikäli huoneen poistolinkki on kadoksissa ja haluat poistaa huoneen, pyydä apua Presemon tukipalvelusta.

Huom. Poistettua huonetta ei pysty jälkikäteen palauttamaan, joten tallenna itsellesi aineistot raportti-näkymässä ennen huoneen poistopyyntöä!

 

Presemo opiskelijan näkökulmasta


Opiskelija tarvitsee vastaamiseen ainoastaan päätelaitteen ja verkkoyhteyden (esim. yliopiston langaton verkko). Vastata voi kannettavalla tietokoneella, tabletti-tietokoneella, älypuhelimella jne. Lisäksi opiskelija tarvitsee vastaamiseen huoneen url-osoitteen esim. http://presemo.helsinki.fi/omanhuoneesinimitulisitähän

Mikäli opiskelijoistasi vain osalla on käytössään mobiililaite, kannattaa pyytää opiskelijoiden kommentteja/vastauksia pienryhmissä. Tämä kannattaa huomioida jo aktiviteetteja suunniteltaessa. Muista myös pyytää opiskelijoitasi ottamaan laitteet mukaan opetustilanteeseen.

Opiskelija saa Presemo-huoneessa vastattavakseen esimerkiksi tämännäköisen sivun (web-näkymä):


Opiskelijoiden vastaukset kerätään anonyymisti. Halutessaan opettaja voi sallia nimimerkin käytön huoneessa ja keskusteluissa. Siltikin anonyymi vastaaminen on mahdollista!

Yllä olevassa esimerkissä on asetettu opiskelijoille neljä aktiviteettia vastattavaksi: valinta, keskustelu, sironta ja alimpana äänestys. Ylimmästä aktiviteetista eli monivalinnasta voi valita yhden vaihtoehdon (valinta) tai useamman vaihtoehdon (valintaplus). Omaa valintaa voi vaihtaa aina päivittämällä selainikkunan siihen asti, kun vastaaminen on sallittu. Yhdestä selainistunnosta voi vastata kuitenkin vain yhden kerran. Web-näkymässä ei näytetä toisten opiskelijoiden valintoja, jotta se ei vaikuttaisi opiskelijan itsensä tekemään valintaan.

Keskusteluun voivat opiskelijat kirjoittaa viestejä vapaasti. Kaikki viestit näkyvät myös toisille opiskelijoille web-näkymässä. Opettaja voi tarvittaessa poistaa tai piilottaa asiattomat viestit control-näkymän kautta tai hyödyntää etutkäteismoderointia (jokainen viesti hyväksytään erikseen ennen julkaisua). Käyttäessäsi avointa keskustelua, muistuta opiskelijoitasi verkkokeskustelun pelisäännöistä & nettietiketistä. Kannattaa myös kertoa opiskelijoillesi, että asiattomat viestit poistetaan.

Äänestys-aktiviteettiin (yllä olevassa esimerkissä alimpana) voivat opiskelijat lähettää viestejä, kuten keskustelussa, mutta niitä voi myös äänestää tai "peukuttaa" toisten ehdotuksia "Valitse"-toiminnolla. Presemo laskee automaattisesti eri ehdotusten kannatuksen eli tätä aktiviteettia voi hyödyntää myös monivalinnoissa, joissa halutaan tarjota useita vastausvaihtoehtoja valittavaksi. Opettaja voi myös pysäyttää viestien lähetyksen ja/tai äänestyksen, kun ei enää haluta muokkauksia. Opiskelija voi äänestää vaikka kaikkia vaihtoehtoja. Äänestystä ei voida myöskään pakottaa.

Ongelmatilanteet

Jos kohtaat Presemon kanssa teknisiä ongelmia, tarkista ensiksi:

 1. Verkkoyhteys. Jos käytät Presemoa yliopiston opetustiloissa, niissä yleensä on kiinteä verkkoyhteys esityskoneelle. Presemoa usein hallinnoidaan kuitenkin toiselta koneelta tai mobiililaitteelta, joka hyödyntää tilan langatonta verkkoa. Mikäli verkkoyhteys (HupNet tai Eduroam) ei toimikaan, ei myöskään Presemoa voi käyttää. Ongelmatilanteissa kannattaa ihan ensiksi tarkistaa, pääsetkö selaimella muihin palveluihin ongelmitta esimerkiksi http://flamma.helsinki.fi/. Jos muille verkkosivustoille pääsee, ei ongelman syy ole verkkoyhteydet.
 2. Presemo-huoneen osoite. Olethan antanut opiskelijoillesi oikean osoitteen? Osoitteet ovat aina muotoa presemo.helsinki.fi/omahuone. Onhan opiskelijoiden näkymään aktivoitu kysymys/aktiviteetti? Jos vastausnäkymässä ei vielä ole aktiviteetteja käytössä, näkevät opiskelijat aina vain tyhjän sivun.
 3. Ongelman laajuus. Koskeeko ongelma vain opettajan laitetta vai myös osallistujien. Mikäli vain yhdellä laitteella on ongelmia, kokeile uudelleen käynnistystä. Mikäli opettajan ylläpito-näkymä (control) jää jumiin, kokeile selaimen sulkemista kokonaan ja palvelun avaamista uudelleen.

Tekniset ongelmat ovat valitettavia, mutta yleensä hyvin yllättäviä ja niistä raportointi on ensisijaiset tärkeää, jotta ongelmat saadaan paikallistettua & korjattua.

Ongelmia kohdatessasi, toimi näin:

 • Laita sähköpostia opetusteknologia (at) helsinki.fi

 • Kerro sähköpostissasi mahdollisimman tarkasti, millainen ongelmatilanne on kyseessä. Tilanteen tarkka kuvaus on tärkeää, jota vika voidaan paikantaa ja korjata mahdollisimman pian. Raportoi mm.:

  • Mikä on Presemo-huoneesi nimi?

  • Milloin ongelma ilmeni?

  • Mitä oltiin tekemässä? Mitä aktiviteettia käytit?

  • Kuinka laaja opiskelijajoukko/yleisö oli huoneessa samaan aikaan?

  • Koskiko ongelma huoneeseen pääsyä vai aktiviteettiin osallistumista?

  • Miten Presemo käyttäytyi? Millaisen virheilmoituksen palvelu antoi?

  • Miten verkkoyhteyden toiminta varmistettiin? Auttoiko esim. koneen uudelleenkäynnistys?

  • Menikö ongelmatilanne ohi? Auttoiko selaimen sulkeminen & avaaminen uudelleen? Yrititkö käyttää huonettasi myöhemmin?

 

Muita ohjeita Presemon käyttöön

Järjestelmän kehittäjä Screen.io julkaisee myös yleistä Presemon käyttömanuaalia kaikkien asiakkaidensa käyttöön.

Presemo user guide in english.

 

 

 

 

 

 

 • No labels