Child pages
 • Arviointikriteerit järjestelmien vertailua varten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Listaa saapi täydentää; tässä mitä äkkiseltään tuli mieleen.Listassa asioita, joilla on relevanssia vertailussa.

 • Ajatuksena listan muotoilussa on, että väittämiin voi kunkin järjestelmän osalta vastata kyllä/ei.
 • Lisäksi kuhunkin kohtaan olisi hyvä laittaa mahdollinen painokerroin, jos se koetaan tärkeäksi. Painotus voisi olla esim. asteikolla
  • oletus (O)
  • tärkeä (T)
  • raja-arvo käyttöönotolle (R)

 

1. Järjestelmän ominaisuudet

KriteeriPainokerroinTenttisTenttiakvaar
Tenttikysymysten lisäys ja muokkaus   

Kysymyksessä voi olla

 • tekstialue, jonka ulkoasua ei voi muokata
 • tekstialue, jonka ulkoasua voi muokata
 • kuva
 • liitetiedosto

Kukin kohta

 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R

Kukin kohta

 • K
 • E (html)
 • K (yksi)
 • K (html-linkkeinä, jolloin useita), ei lisää liitetiedosto nappia

Kukin kohta

 • K
 • E
 • K (liite)
 • K

Vastauksena voi olla

 • tekstialue (essee), jonka ulkoasua ei voi muokata
 • tekstialue (essee), jonka ulkoasua voi muokata
 • tekstialue, joka sisältää matemattisia merkkejä
 • monivalinta (check box, radio button)
 • yksi tiedosto
 • useita tiedostoja

Kukin kohta

 • R
 • T
 • T
 • O
 • T
 • O

Kukin kohta

 • K
 • E
 • E
 • K
 • E
 • E

Kukin kohta

 • K
 • E
 • E
 • E
 • E
 • E

Tentin asetukset

 • Tenttitilaisuuden ilmoittautujien maksimimäärää voi rajata
 • Yhtäaikaisten tenttijöiden määrää (per tila) voi rajata
 • Opettaja voi valita tenttitilaisuuteen käytettävät tilat ja koneet
 • Tenttitilaisuuden kestoa voi opettaja muokata
 • Tenttijaksoa voi opettaja muokata
 • Tenttijakso voi koostua useista pätkistä
 • Olemassa olevan tenttitilaisuuden voi kopioida toiseksi tenttitilaisuudeksi
 • Tenttitilaisuuden, johon on ilmoittautuneita opiskelijoita, kysymyksiä voi lisätä, poistaa ja muokata
 • Jokaiselle tenttitilaisuuteen ilmoittautuneelle opiskelijalle voi osoittaa oman kysymyksen
 • Tenttitilaisuuden, johon on ilmoittautuneita opiskelijoita ja tenttivastauksia, kysymyksiä voi lisätä, poistaa ja muokata
 • Tenttitilaisuudella voi olla useampi kuin yksi tentaattori

 

Kukin kohta

 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T
 • O?
 • O?
 • O?
 • O / T / R
 • T
 • O / T / R
 • T

Kukin kohta

 • K / E - ?
 • E
 • E (koneet), E? (tilat)
 • K (annetuista vaihtoehdoista, joita voi lisätä kantaan)
 • K
 • E
 • K
 • K
 • E
 • E (muokata&poistaa), K (lisätä)
 • K

Kukin kohta

 • E
 • E
 • K
 • K (tasatunnein)
 • K
 • E
 • K
 • K
 • E
 • K
 • E

Ilmoittautuminen

 • Opiskelija voi selata tiloja tekemillään aika- ja tilarajauksilla
 • Opiskelija ilmoittautuu tilaan
 • Opiskelija ilmoittautuu tilaan valitsemalleen koneelle
 • Opiskelija voi ilmoittautua samalle ajanhetkelle useammin kuin kerran (jos alkuperäinen tenttikone onkin särki, voi ilmoittautua tunnin kuluttua alkavaan tenttiin toiselle koneelle)
 • Opiskelijan suorituskertoja yhteen tenttiin voi rajata
 • Opettaja voi ylittää opiskelijan suorituskertojen rajauksen
 • Opiskelija voi ilmoittautua tarjottua lyhemmällä tenttiajalla
 • Opettaja ja ylläpito voi muokata opiskelijan ilmoittautumista (aika, tenttitila).
 • Tenttitilan aukioloajoille voi määritellä oletukset
 • Tenttitilan aukioloajoille voi määritellä yksittäisiä ja jatkuvia poikkeuksia (lomat, lauantait)
 • Ilmoittautumisaikaa voi rajata

Kukin kohta

 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R

Kukin kohta

 • K
 • K
 • E
 • E (sopimus - onko tekn. rajoite?)
 • K (vaihtoehdot 1 tai 2)
 • K
 • E
 • E
 • K (kannasta, ei käyttöliittymää)
 • K ( - " -)
 • E (teknisin rajoittein), K (käytäntöjä on sovittu)

Kukin kohta

 • K aika, E tila
 • K (tila=kone)
 • K (koska tila=kone)
 • E (opiskelija voi perua alkuperäisen ja tehdä uuden ilmon)
 • E
 • E (koska ed)
 • E
 • K (voi perua, ei muuta)
 • K
 • K yksittäiset sulkupäivät / E periodit
 • E (asetusta ei ole) / K (tenttiä ei tarvitse laittaa tarjolle)

Käyttötilanne

 • Opiskelija voi käyttää järjestelmää suomeksi
 • Opiskelija voi käyttää järjestelmää englanniksi
 • Tenttiaika käynnistyy tentin alkamisajasta lähtien
 • Tenttiaika käynnistyy vastausajan alkamisesta lähtien
 • Opiskelija voi aloittaa tenttisuorituksen etuajassa
 • Opiskelija voi aloittaa tenttisuorituksen myöhässä
 • Järjestelmä tallentaa vastauksen automaattisesti säännöllisesti tentin aikana
 • Järjestelmä tallentaa vastauksen automaattisesti tenttiajan päättyessä
 • Ongelmatilanteissa automaattisesti tehtyjä välitallenteita voi tarkastella
 • Järjestelmä muistuttaa pian päättyvästä tenttiajasta
 • Tenttivastaus lähtee arvioitavaksi jokaisesta avatusta tentistä (opiskelija on nähnyt kysymykset).

Kukin kohta

 • O
 • T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R

Kukin kohta

 • K
 • K
 • K
 • E
 • E
 • K
 • K
 • E ?
 • E
 • K (munakello)
 • K (opettaja näkee järjestelmästä, viestiä ei lähde) viikkoviesti?

Kukin kohta

 • K
 • E
 • E (ensimmäiset 30min), K (30min+)
 • K (ensimmäiset 30min)
 • E
 • K
 • K
 • K
 • E
 • K (munakello)
 • K

Arviointi

 • Opettaja voi tallentaa arvioinnin tai muokata sitä ilman, että siitä lähtee tieto opiskelijalle
 • Opettaja voi tallentaa arvioinnin tai muokata sitä ja lähettää siitä tiedon opiskelijalle
 • tenttivastaus arvosanoineen on tulostettavissa
 • Yhden tentin arvosanat saa listaksi
 • Tentin arvosanat voi viedä tiedostoon (esim. Excel)

Kukin kohta

 • O / T / R
 • O / T / R
 • O / T / R
 • T / R
 • T

Kukin kohta

 • K / E
 • K / E
 • K / E
 • K (?)
 • K

Kukin kohta

 • K (jättää luonnokseksi)
 • K (kun vahvistaa arvioinnin - tallennuksen jälkeen ei voi muokata)
 • K (tenttivastaus) / E (arvosana vastauksen yhteydessä?)
 • E
 • E
Muuta 
 • IE:llä ei voi tehdä varauksia! => FF
 • onnistuuko arviointi kysymys kerrallaan?
 • jokin erikoiskomentoihin liittyvä ongelma havaittu
 

2. Järjestelmän käyttökokemus

KriteeriPainokerroinTenttisTenttiakvaario
Opettaja osaa lisätä tenttikysmykset ja tenttitilaisuudenT / REi tietoa - ylläpito tehnyt opettajien puolestaK
Opettaja osaa arvioida tentin vastauksetRKK
Opettaja osaa ottaa arvosanat ja viedä ne eteenpäinTK - lähinnä excel + printK, tehdään käsin
Opettaja kokee järjestelmän käytön helpoksiOEi tietoa - Opettajat kokenee prosessin helpoksi - ei tietoa mikä tästä on järjestelmän osuusK
Opiskelija osaa ilmoittautua oikeaan tilaanOKK
Opiskelija tietää, mihin on ilmoittautunutOK - kai vain yksi epäselvyys ollut vuoden aikanaK
Opiskelija osaa päästä järjestelmäänT / RKK
Opiskelija osaa vastata tenttiinT / RKK
Opiskelija kokee järjestelmän käytön helpoksiOEi tietoa - positiivista palautetta tullut prosessista, mutta ei tietoa mikä on järjestelmän osuusK

3. Ylläpidon näkökulma

KriteeriPainokerroinTenttisTenttiakvaario
Järjestelmää on mahdollista käyttää vielä vähintään kaksi vuottaT / RK?K?
Järjestelmän ominaisuuksia on mahdollista kehittääTK?K
Järjestelmästä saa tenttikysymykset ulos edelleen hyödynnettävässä formaatissaTEi vielä tietoaEi tietoa
Järjestelmään saa tenttikysymykset sisään tiedostonaOEI vielä tietoaEi tietoa, ei tarvetta
Tenttitilojen aukioloaikoja voi lisätä ja rajata tila, ajanjakso, päivä, viikko (,kuukausi) kerrallaanTK, kantaan suoraan, ei käyttöliittymääK, hallintanäkymästä, yksinkertaiset mahd
Tenttitilaisuuden tentaattorin voi vaihtaaTKK
Hallintanäkymän voi järjestää halutun sarakkeen mukaanT

Nimen mukaan, ei muita vaihtoehtoja.

Haku pvm ja tentin mukaan

K (yksinkertainen, puutteita)

Rekisteriseloste tenttis.haaga-helia.fi -> Rekisteriseloste 

 

 

 • No labels