Child pages
  • Differentiaaliyhtälöt II, syksy 2013
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Differentiaaliyhtälöt IIsyksy 2013

Luennoitsija 

Lars Lamberg

Laajuus

5 op.

Tyyppi

Aineopintoja

Kurssikuvaus

Tavallinen differentiaaliyhtälö on yhtälö, joka koskee yhden muuttujan funktiota ja samalla joitakin tämän eri kertaluvun derivaatoista (useamman muuttujan tapauksessa puhutaan osittaisdifferentiaaliyhtälöistä). Perustavoite on määrätä kyseisen yhtälön toteuttavat funktiot; usein asetetaan vielä lisäehtoja (esimerkiksi nk. alkuehto). Yksinkertaisin esimerkki on tavallinen integrointitehtävä, jossa määrätään funktio kun tunnetaan sen derivaattafunktio. Kun yhtälöitä ja vastaavasti tuntemattomia funktioita on useampia, puhutaan differentiaaliyhtälösysteemistä. Korkeamman kertaluvun yhtälö palautuu helposti ensimmäisen kertaluvun systeemiksi. Differentiaaliyhtälöt ja systeemit ovat varmastikin osa kaikkein eniten sovellettua matematiikkaa, ja mitä moninaisimmilla aloilla.

Kurssissa käydään läpi yleistä perusteoriaa ratkaisun olemassaolosta ja yksikäsitteisyydestä (alkuarvotehtävän osalta), erityisesti lineaarisen systeemin ratkaisumenetelmiä ja autonomisen, myös epälineaarisen systeemin dynamiikan perusasioita tasossa (siis kun ratkaisua ei saada eksplisiittisesti, mitä kuitenkin voidaan sanoa sen stabiilisuudesta).

Esitietovaatimukset

Differentiaaliyhtälöt I (esitietoineen).

Luentoajat

Viikot 44-49 ti 10-12, ke 12-15 B123, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Kokeet

  • Kurssikoe 10.12. 13-15 Exactumin auditorioissa. Korvaava kurssikoe pe 17.1.2014 12-14 salissa D123.
  • Tenttijällä saa olla A4-arkin kokoinen tiivistelmä apunaan tenteissä, myös erilliskokeissa. Tietysti laskin.

Kirjallisuus

Laajempaan perehtymiseen hyviä kirjoja ovat esimerkiksi R. Kent Nagle, Edward B. Saff and Arthur David Snider: Fundamentals of Differential Equations and Boundary Value Problems (Pearson 2008) ja Martin Braun: Differential Equations and Their Applications (Springer-Verlag 1993).

Luentopäiväkirja

Viikolla käsitellyt asiat kirjataan viikon lopuksi lyhyesti luentopäiväkirjaan, ja siinä viitataan yllä mainitun monisteen sivuihin, ja siihen laitetaan mahdollinen lisämateriaali ja kurssia koskevia tiedotuksia.

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Laskuharjoitukset

Ensimmäiset laskarit ovat ti 5.11.

RyhmäPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.ti 12-14 C129 Jouni Luukkainen
2.ti 14-16 C129 Jouni Luukkainen
3.to 16-18 C129 Jouni Luukkainen

 

Laskuharjoitustehtävät ja ratkaisut

Harjoitus 1 Ratkaisut 1

Harjoitus 2 Ratkaisut 2

Harjoitus 3 Ratkaisut 3

Harjoitus 4 Ratkaisut 4

Harjoitus 5 Ratkaisut 5 Kuvasivu

Kurssikokeen tehtävät

Kurssikoe 10.12.2013

Korvaava kurssikoe 17.1.2014

Muuta

Kursseilla Differentiaaliyhtälöt I ja II alkaa ma 9.9. Ossi Syrjäsen johdossa opintopiiri. Kokoontumiset ovat ma 12-14 luokassa CK111, ei kuitenkaan väli- ja tenttiviikoilla.

  • No labels