Child pages
  • Kevät 2014
57 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kevät - Våren - Spring 2014

 

 

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

 

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Syventävät opinnot - Advanced studies


Matematiikka - Mathematics

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Tietokoneavusteinen matematiikka

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Muut opinnot - Other studies


 
  • No labels