Child pages
  • Wiki ryhmä- ja yksilötehtävissä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wiki ryhmä- ja yksilötehtävissä

Wikiä käytetään yleensä

  1. ryhmätyöskentelyssä yhteiskirjoitusalueena esim. ryhmätyönä tuotettavan esseen tekemiseen 
  2. henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan tms. prosessikirjoittamiseen koko kurssin ajan.


Ryhmätyöskentelyssä opiskelijat tuottavat yhdessä sisältöä (esim. tekstiä, kuvia), mutta vain yksi opiskelija kerrallaan. Ideana on, että kaikki voivat muokata kirjoitettua tekstiä eli yhden opiskelijan aloittamaa tekstiä voivat toiset opiskelijat muokata edelleen. Wikin Kommentit-välilehdellä voidaan keskustella ja esim. sopia ryhmätyön aikataulutuksesta, työnjaosta, työhön tehtävistä muutoksista jne. Liitetiedostoja voit lisätä editorin Linkki-kuvakkeesta ja valitsemalla lisättävän tiedoston, minkä jälkeen ne näkyvät Tiedostot-välilehdellä.

Henkilökohtaisessa tehtävässä opiskelija voi jatkaa ja muokata jo aiemmin tekemäänsä tuotosta.

Sivun luonti

Ensimmäisellä kerralla kun wikiä muokataan, klikkaa .

Tämän jälkeen pääset tuottamaan sisältöä wikiin. Voit esim. kirjoittaa tekstiä sekä lisätä kuvia, linkkejä ja taulukoita.

Alasivujen tekeminen

Wikiin voi lisätä sivuja ja alasivuja, jos halutaan eriyttää sisältöä useammalle eri sivulle (nettisivumainen, puumainen rakenne). Laajoissa tehtävissä kullekin käsiteltävälle teemalle voi luoda oman sivunsa tai ne voivat toimia pienryhmien tai parityöskentelyn omina kirjoitusalueinaan. 

  • Kirjoita wikin päätasolla muokkaustilassa alasivujen nimet esimerkiksi Johdanto, Kirjallisuuskatsaus, Menetelmät, Tulokset, Pohdinta, Lähteet kukin omalle rivilleen. 

  • Laita tämän jälkeen jokaisen nimen ympärille "tuplahakasulkeet" eli alasivut näkyvät tässä muodossa (voit myös kopioida allaolevan ja muokata alasivujen nimiä tarpeen mukaan):

[[Johdanto]]
[[Kirjallisuuskatsaus]]
[[Menetelmät]]
[[Tulokset]]
[[Pohdinta]]
[[Lähteet]]

  • Tallenna. 

  • Linkkiä klikkaamalla pääset kirjoittamaan alasivulle sisältöä. Kutakin alasivua voi kerrallaan muokata vain yksi opiskelija. 

Wikin Historia-välilehdeltä opettaja ja ryhmän opiskelijat näkevät, ketkä opiskelijoista ovat tehneet muokkauksia sivulle, ja voivat vertailla eri muokkausversioita keskenään (mitä kukakin on kirjoittanut).
Save

Save

Save

Save