Child pages
  • Radering av oanvända kursområden
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Antalet kursområden i Moodle har ökat ständigt enligt det ökande intresset och undervisningsbruk i Moodle. Lärare skapar nya kursområden för varje kursgång, dvs. exempelvis för IKT-körkortet hösten 2010 och hösten 2011, vilket ofta är det mest meningsfulla sättet att göra. Det har resulterat i ett antal oanvända kursområden för kurser som redan har slutat, och kursområden med liknande namn i kurskategorierna. Det förorsakar en del extra besvär för studerande när de vill hitta sina aktuella kursområden bland det stora antalet kurser i listan. Därför är det meningsfullt att stänga och t.o.m. radera föråldrade och oanvända kursområden vilket också förkortar lärarnas lista med egna kurser. Därför togs den automatiska processen som raderar oanvända kursområden ibruk hösten 2011.

Kursområden som a) har inte besökts på 12 månader b) har över 12 månader gammalt startdatum plockas med i processen. Dessa kursområden raderas inte omedelbart utan kursdeltagare med lärarrättigheter får e-post-meddelanden om situationen. Lärarna kommer att få minst tre e-postmeddelanden före kursområdet slutligen raderas. Stegen i processen går enligt följande:

  • Steg 1: om kursområdet är öppet för studerande, blir det stängt, dvs studerandena kan inte längre använda kursområdet.
  • Steg 2: kursområdet låses, dvs lärarna kan inte längre använda kursområdet.
  • Steg 3: Kursområdet raderas.


Lärarna får ett e-postmeddelande två månader före varje steg. Om kursområdet fortsättningsvis är i undervisningsbruk, raderingsprocessen kan avbrytas under Steg 1 genom att regigera inställningen Kurses startdatum via Inställningar -> Redigera inställningar och efter Steg 2 genom att kontakta ok-moodle@helsinki.fi och begära kategoribyte. Märk att startdatumet inte kan vara i framtiden om studerande ska ha möjlighet att logga in.

Om kursområdet har flera lärare, kom överens om kursområdets fortsatta behov med läraren som är ansvarig för kursen. Om du är den ansvariga läraren för kursen och vill snabba upp raderingsprocessen, kontakta gärna ok-moodle@helsinki.fi.