Page tree
Title: 01X-04X - Nummer- och kodfält  
Author: Jaana Routakangas 2011-11-02
Last Changed by: Jaana Routakangas 2021-04-23
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.helsinki.fi/x/osuLB
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
MARC21svenska (1)
    Home page: MARC 21 på svenska
Hierarchy
Parent Page
    Home page: MARC 21 på svenska
Children (33)
    Page: 010 - LC-nummer (NR)
    Page: 013 - Patentnummer (R)
    Page: 015 - Nummer i nationalbibliografi (R)
    Page: 016 - Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R)
    Page: 017 - Registreringsnummer för copyright (R)
    Page: 018 - Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (NR)
    Page: 020 - Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)
    Page: 022 - Internationellt standardserienummer (ISSN) (R)
    Page: 024 - Annan standardiserad identifikator (R)
    Page: 025 - Utländskt anskaffningsnummer (LC) (R)
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
MARC21svenska (33)     Page: 038 - Upphovsrätt till katalogpostens intellektuella innehåll (NR)
    Page: 032 - Registreringsnummer för postal behandling av publikationen (R)
    Page: 028 - Utgivarens eller distributörens nummer (R)
    Page: 048 - Kod för instrumentnamn och röstlägen (R)
    Page: 034 - Skala och positionsdata (R)
    Page: 045 - Innehållets tidsperiod (NR)
    Page: 040 - Katalogiserande instans (NR)
    Page: 031 - Musikincipit (R)
    Page: 049 - Kontroll och inventering - finländskt fält (NR)
    Page: 042 - Katalogkod (NR)
    Page: 041 - Kompletterande språkkod (R)
    Page: 022 - Internationellt standardserienummer (ISSN) (R)
    Page: 013 - Patentnummer (R)
    Page: 015 - Nummer i nationalbibliografi (R)
    Page: 025 - Utländskt anskaffningsnummer (LC) (R)
    Page: 024 - Annan standardiserad identifikator (R)
    Page: 037 - Förvärvskälla (R)
    Page: 026 - Fingerprint identifier (R)
    Page: 043 - Kod för geografiskt område (GAC) (R)
    Page: 035 - Unikt nummer i annat system (R)
    Page: 047 - Kod för musikalisk form eller genre (R)
    Page: 036 - Registreringsnummer för datafiler (NR)
    Page: 016 - Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R)
    Page: 018 - Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (NR)
    Page: 046 - Specialkodade tidsattribut (R)
    Page: 020 - Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)
    Page: 017 - Registreringsnummer för copyright (R)
    Page: 033 - Formaterad information om tid och plats för händelse (R)
    Page: 027 - ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (R)
    Page: 044 - Landkod för utgivande eller producerande enhet (NR)
    Page: 030 - CODEN (R)
    Page: 010 - LC-nummer (NR)
    Page: 039 - Finländskt kartverkkoordinatsystem - finländskt fält (NR)