Title: Kontroll- och länkdelfält  
Author: Jaana Routakangas 2011-12-01
Last Changed by: Jaana Routakangas 2018-06-20
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.helsinki.fi/x/zLqvB
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
MARC21svenska (183)
    Page: 515 - Anmärkning - Numrering och utgivning (R)
    Page: 541 - Anmärkning - Förvärvsuppgifter (R)
    Page: 310 - Nuvarande utgivningsfrekvens (NR)
    Page: 544 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för sammanhörande arkivmaterial (R)
    Page: 787 - Länkfält - Annat samband (R)
    Page: 850 - Ägande institution (R)
    Page: 600 - Ämnesord - Personnamn (R)
    Page: 830 - Seriebiuppslag under titel (R)
    Page: 072 - Kod för ämneskategori (R)
    Page: 088 - Rapportnummer (R)
    Page: 336 - Innehållstyp (R)
    Page: 586 - Anmärkning - Utmärkelser (R)
    Page: 880 - Uppgift i icke-latinsk skriftart (R)
    Page: 550 - Anmärkning - Utgivande institution (för fortlöpande resurser) (R)
    Page: 254 - Musikalietypsspecifik uppgift (NR)
    Page: 385 Målgruppskategori (R)
    Page: 647 - Ämnesord – Händelsens namn (R)
    Page: 774 - Länkfält - Del inom samling (R)
    Page: 061 - NLM-uppgift rörande annat exemplar (R)
    Page: 243 - Grupptitel (NR)
    Page: 255 - Kartografiska matematiska uppgifter (R)
    Page: 074 - Uppställningssignum inom U.S Government Printing Office (GPO) (R)
    Page: 365 - Marknadspris (R)
    Page: 654 - Ämnesord - Fasetterade termer (R)
    Page: 245 - Titel och upphov (NR)
    Page: 366 - Tillgänglighet på marknaden (R)
    Page: 501 - Anmärkning - Utgiven tillsammans med (R)
    Page: 242 - Översatt eller normaliserad titel (R)
    Page: 337 - Medietyp (R)
    Page: 767 - Länkfält - Översättning (R)
    Page: 250 - Upplaga (R)
    Page: 610 - Ämnesord - Institutionsnamn (R)
    Page: 050 - Library of Congress klassifikationskod
    Page: 382 - Uppsättning för framförande av musikaliska verk (R)
    Page: 662 - Ämnesord - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)
    Page: 751 - Biuppslag - Geografiskt namn (R)
    Page: 351 - Organisation och sorteringsprinciper för en samling objekt (R)
    Page: 130 - Huvuduppslag - Uniform titel (NR)
    Page: 084 - Annan klassifikation (R)
    Page: 502 - Anmärkning - Dissertation o. dyl. (R)
    Page: 348 - Egenskaper för notmaterial (R)
    Page: 370 - Associerad plats/ort (R)
    Page: 885 - Uppgift om posters motsvarighet (R)
    Page: 111 - Huvuduppslag - Konferensnamn (NR)
    Page: 547 - Anmärkning - Tidigare titlar (komplicerade fall) (R)
    Page: 341 - Tillgänglighetsinnehåll (R)
    Page: 562 - Anmärkning - Identifiering av exemplar, kopia eller version (R)
    Page: 777 - Länkfält - Utgiven tillsammans med (R)
    Page: 240 - Uniform titel (NR)
    Page: 052 - Geografisk klassifikation (R)
    Page: 347 - Egenskaper för resursens digitala kodning (R)
    Page: 546 - Anmärkning - Språk (R)
    Page: 357 - Upphovsmans bestämmelser för spridning (NR)
    Page: 338 - Bärartyp (R)
    Page: 490 - Serietitel (R)
    Page: 772 - Länkfält - Huvudpost (R)
    Page: 720 - Biuppslag - Okontrollerat namn (R)
    Page: 082 - DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)
    Page: 256 - Filspecifika uppgifter (NR)
    Page: 270 - Adress (R)
    Page: 345 - Egenskaper för rörliga bilder (R)
    Page: 580 - Anmärkning - Komplicerade länkningar (R)
    Page: 811 - Seriebiuppslag under konferensnamn (R)
    Page: 516 - Anmärkning - Filtyp och data (R)
    Page: 352 - Digital grafisk representation (R)
    Page: 388 Tidsperiod under vilken verket/uttrycket ursprungligen skapades (R)
    Page: 258 - Filatelistisk utgivning (R)
    Page: 730 - Biuppslag - Uniform titel (R)
    Home page: MARC 21 på svenska
    Page: 585 - Anmärkning - Utställningar (R)
    Page: 760 - Länkfält - Huvudserie (R)
    Page: 656 - Indexterm - Yrke (R)
    Page: 524 - Anmärkning - Rekommenderad citens (R)
    Page: 536 - Anmärkning - Finansiell information (R)
    Page: 355 - Grad av sekretess (R)
    Page: 380 - Verkets genre eller form (R)
    Page: 520 - Anmärkning - Innehållsbeskrivning, sammanfattning (R)
    Page: 110 - Huvuduppslag - Institutionsnamn (NR)
    Page: 538 - Anmärkning - Systemkrav och mediespecifika uppgifter (R)
    Page: 033 - Formaterad information om tid och plats för händelse (R)
    Page: 263 - Förväntad utgivningstid (NR)
    Page: 522 - Anmärkning - Geografisk täckning (R)
    Page: 342 - Geodata, landskapsdata eller geografiska rumsliga data (R)
    Page: 507 - Anmärkning - Skala (NR)
    Page: 500 - Anmärkning -- Allmän (R)
    Page: 384 - Tonart för musikaliskt verk (R)
    Page: 584 - Anmärkning - Tillväxt- och användningsfrekvens (R)
    Page: 340 - Fysiskt medium (R)
    Page: 534 - Anmärkning - Original (R)
    Page: 346 - Egenskaper för resursens videokodning (R)
    Page: 511 - Anmärkning - Medverkande (R)
    Page: 100 - Huvuduppslag - Personnamn (NR)
    Page: 321 - Tidigare frekvens (R)
    Page: 083 - Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)
    Page: 775 - Länkfält - Annan utgåva (R)
    Page: 765 - Länkfält - Original till översättning (R)
    Page: 655 - Indexterm - Genre eller Form (R)
    Page: 505 - Anmärkning - Formaterad innehållsförteckning (R)
    Page: 786 - Länkfält - Informationskälla (R)
    Page: 381 - Andra särskiljande karakteristika för verk eller uttryck (R)
    Page: 810 - Seriebiuppslag under institutionsnamn (R)
    Page: 518 - Anmärkning - Tid och plats för en händelse (R)
    Page: 900 - Hänvisning - personnamn -- finländskt fält (R)
    Page: 034 - Skala och positionsdata (R)
    Page: 770 - Länkfält - Supplement, Specialnummer, Del (R)
    Page: 651 - Ämnesord - Geografiskt namn (R)
    Page: 300 - Fysisk beskrivning (R)
    Page: 800 - Seriebiuppslag under personnamn (R)
    Page: 251 - Version (R)
    Page: 246 - Varianttitel (R)
    Page: 513 - Anmärkning - Rapporttyp och -period
    Page: 521 - Anmärkning - Målgrupp (R)
    Page: 504 - Anmärkning - Bibliografi etc. (R)
    Page: 556 - Anmärkning - Fildokumentation (R)
    Page: 506 - Anmärkning - Restriktioner för tillgång och utlån (R)
    Page: 257 - Land för produktionsenhet eller -bolag (NR)
    Page: 306 - Speltid (NR)
    Page: 545 - Anmärkning - Biografiska eller historiska uppgifter (R)
    Page: 526 - Anmärkning - Studieprograminformation (R)
    Page: 222 - Nyckeltitel (R)
    Page: 773 - Länkfält - Moderpublikation (R)
    Page: 762 - Länkfält - Underserie (R)
    Page: 752 - Biuppslag - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)
    Page: 377- Associerat språk (R)
    Page: 514 - Anmärkning - Datakvalitet (NR)
    Page: 509 - Anmärkning om andra lärdomsprov - finländskt fält (R)
    Page: 785 - Länkfält - Efterföljande titel (R)
    Page: 070 - National Agricultural Library (NAL) klassifikation (R)
    Page: 776 - Länkfält - Annat medium (R)
    Page: 080 - UDK-klassifikation (Universell decimalklassifikation) (R)
    Page: 852 - Lokalsignum (R)
    Page: 260 - Utgivning, distribution, etc. (R)
    Page: 540 - Anmärkning - Villkor för användning och reproduktion (R)
    Page: 043 - Kod för geografiskt område (GAC) (R)
    Page: 882 - Hänvisning till ersättande bibliografisk post (R)
    Page: 508 - Anmärkning - Upphov inom produktion och teknik (R)
    Page: 343 - Data för plankoordinater (R)
    Page: 611 - Ämnesord - Konferensnamn (R)
    Page: 740 - Biuppslag - Okontrollerad titel (R)
    Page: 386 Upphovs-/medverkandekategori (R)
    Page: 753 - Biuppslag - Systemspecifika detaljer (R)
    Page: 525 - Anmärkning - Supplement (R)
    Page: 530 - Anmärkning - Andra tillgängliga utföranden (R)
    Page: 542 - Anmärkning - Copyright (R)
    Page: 710 - Biuppslag - Institutionsnamn (R)
    Page: 086 - Klassifikation för statliga publikationer (R)
    Page: 210 - Förkortad titel (R)
    Page: 085 - Klassifikationskodens sammansättning (R)
    Page: 856 - Elektronisk adress och åtkomst (URI) (R)
    Page: 344 - Egenskaper för resursens ljud (R)
    Page: 533 - Anmärkning - Reproduktion (R)
    Page: 700 - Biuppslag - Personnamn (R)
    Page: 362 - Alfanumeriska och-eller kronologiska volymbeteckningar (R)
    Page: 658 - Indexterm - Kursplans målsättning (R)
    Page: 363 - Alfanumeriska och-eller kronologiska volymbeteckningar i normaliserad form (R)
    Page: 535 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för original eller kopia (R)
    Page: 051 - LC-uppgift rörande annat exemplar, utgåva, tryckning (R)
    Page: 780 - Länkfält - Föregående titel (R)
    Page: 247 - Tidigare titel (R)
    Page: 383 - Numerisk beteckning för musikaliskt verk (R)
    Page: 055 - LAC-klassifikation för serie (Library and Archives Canada) (R)
    Page: 307 - Tillgänglighetstider (R)
    Page: 711 - Biuppslag - Konferensnamn (R)
    Page: 060 - NLM-klassifikation (National Library of Medicine) (R)
    Page: 940 - Hänvisning - titel -- finländskt fält (R)
    Page: 583 - Anmärkning - Åtgärd (R)
    Page: 657 - Indexterm - Funktion (R)
    Page: 532 - Anmärkning om tillgänglighet (R)
    Page: 510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)
    Page: 588 - Intern anmärkning om katalogiseringskälla (R)
    Page: 561 - Anmärkning - Provenienshistorik och ägarförhållanden (R)
    Page: 264 - Uppgift om produktion, publicering, distribution, tillverkning eller copyright (R)
    Page: 581 - Anmärkning - Publikationer om det beskrivna materialet (R)
    Page: 552 - Anmärkning - Enheter och attribut (R)
    Page: 630 - Ämnesord - Uniform titel (R)
    Page: 650 - Ämnesord - Term (R)
    Page: 910 - Hänvisning - institutionsnamn -- finländskt fält (R)
    Page: 911 - Hänvisning - konferensnamn -- finländskt fält (R)
    Page: 071 - NAL-uppgift rörande exemplar (R)
    Page: 653 - Indexterm - Okontrollerad (R)
    Page: 754 - Biuppslag - Taxonomisk identifikation (R)
    Page: 648 - Ämnesord - Kronologisk term (R)
    Page: 883 - Proveniens för maskingenererad metadata (R)
Hierarchy
Parent Page
    Home page: MARC 21 på svenska
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (1)
    www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html
MARC21svenska (1)     Page: MARC 21 Organisationer