Page tree
Title: Databas- eller systemspecifika fält  
Author: Jaana Routakangas 2012-01-04
Last Changed by: Jaana Routakangas 2012-05-02
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.helsinki.fi/x/ty2_B
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
MARC21svenska (3)
    Page: 59X - Lokala anmärkningar
    Page: 9XX - Finländska fält
    Home page: MARC 21 på svenska
Hierarchy
Parent Page
    Home page: MARC 21 på svenska
Children (35)
    Page: 019 - FINUC ID-nummer (NR)
    Page: 035 $9 - Systemproducerat kontrollnummer - Voyager-delfält
    Page: 090-099 - Biblioteksspecifika klassifikationsfält (R)
    Page: 130 2. indikator 9 - Uniform titel - Voyager-indikator
    Page: 579 - Statistikanteckning - Voyager- fält (NR)
    Page: 590 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 591 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 592 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 593 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 594 - Biblioteksspecifik anmärkning
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
MARC21svenska (35)     Page: 653 $9 - Okontrollerad sökterm - Voyager-delfält
    Page: 700, 710, 711 $9 - Fält för biuppslag - Voyager-delfält
    Page: 971 - Inköpsuppgifter (R)
    Page: 901 - Biblioteksspecifik kod
    Page: 933 - Komittésekreterare - Voyager-fält (R)
    Page: 597 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 902 - Kod för upplaga (R)
    Page: 907 - YLE-kod eller Kod för Rundradion (R)
    Page: 905 - Typkod för fortlöpande publikation - Voyager-fält (R)
    Page: 592 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 931 - Dag för kommittébetänkandets avgivande - Voyager-fält (R)
    Page: 930 - Dag för kommitténs grundande - Voyager-fält (R)
    Page: 591 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 903 - Biblioteksspecifik kod
    Page: 130 2. indikator 9 - Uniform titel - Voyager-indikator
    Page: 972 - BTJ-kod (R)
    Page: 579 - Statistikanteckning - Voyager- fält (NR)
    Page: 599 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 594 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 090-099 - Biblioteksspecifika klassifikationsfält (R)
    Page: 593 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 590 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 600, 610, 611 $9 - Fält för ämnesord - Voyager-delfält
    Page: 800, 810, 811 $9 - Seriefält - Voyager-delfält
    Page: 596 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 035 $9 - Systemproducerat kontrollnummer - Voyager-delfält
    Page: 019 - FINUC ID-nummer (NR)
    Page: 932 - Kommittéordförande - Voyager-fält (R)
    Page: 906 - Geografisk och språklig täckning för en fortlöpande publikation - Voyager-fält (R)
    Page: 595 - Biblioteksspecifik anmärkning
    Page: 904 - Kod för småtryck (R)
    Page: 935 - Biblioteksspecifik kod
    Page: 908 - Nationalitetskod (R)
    Page: 790 - Länkfält - Voyager-fält (NR)
    Page: 598 - Biblioteksspecifik anmärkning