Title: 53X-59X - Anmärkningar  
Author: Jaana Routakangas 2011-11-02
Last Changed by: Jaana Routakangas 2012-04-12
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.helsinki.fi/x/zs2LB
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
MARC21svenska (1)
    Home page: MARC 21 på svenska
Hierarchy
Parent Page
    Home page: MARC 21 på svenska
Children (26)
    Page: 536 - Anmärkning - Finansiell information (R)
    Page: 538 - Anmärkning - Systemkrav och mediespecifika uppgifter (R)
    Page: 540 - Anmärkning - Villkor för användning och reproduktion (R)
    Page: 541 - Anmärkning - Förvärvsuppgifter (R)
    Page: 542 - Anmärkning - Copyright (R)
    Page: 544 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för sammanhörande arkivmaterial (R)
    Page: 545 - Anmärkning - Biografiska eller historiska uppgifter (R)
    Page: 546 - Anmärkning - Språk (R)
    Page: 547 - Anmärkning - Tidigare titlar (komplicerade fall) (R)
    Page: 550 - Anmärkning - Utgivande institution (för fortlöpande resurser) (R)
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
MARC21svenska (25)     Page: 552 - Anmärkning - Enheter och attribut (R)
    Page: 562 - Anmärkning - Identifiering av exemplar, kopia eller version (R)
    Page: 550 - Anmärkning - Utgivande institution (för fortlöpande resurser) (R)
    Page: 545 - Anmärkning - Biografiska eller historiska uppgifter (R)
    Page: 556 - Anmärkning - Fildokumentation (R)
    Page: 59X - Lokala anmärkningar
    Page: 547 - Anmärkning - Tidigare titlar (komplicerade fall) (R)
    Page: 565 - Anmärkning - Fallfilspecifika uppgifter (R)
    Page: 544 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för sammanhörande arkivmaterial (R)
    Page: 585 - Anmärkning - Utställningar (R)
    Page: 584 - Anmärkning - Tillväxt- och användningsfrekvens (R)
    Page: 542 - Anmärkning - Copyright (R)
    Page: 536 - Anmärkning - Finansiell information (R)
    Page: 580 - Anmärkning - Komplicerade länkningar (R)
    Page: 586 - Anmärkning - Utmärkelser (R)
    Page: 561 - Anmärkning - Provenienshistorik och ägarförhållanden (R)
    Page: 581 - Anmärkning - Publikationer om det beskrivna materialet (R)
    Page: 538 - Anmärkning - Systemkrav och mediespecifika uppgifter (R)
    Page: 546 - Anmärkning - Språk (R)
    Page: 567 - Anmärkning - Metodik (R)
    Page: 563 - Anmärkning - Bokband (R)
    Page: 541 - Anmärkning - Förvärvsuppgifter (R)
    Page: 583 - Anmärkning - Åtgärd (R)
    Page: 540 - Anmärkning - Villkor för användning och reproduktion (R)
    Page: 588 - Intern anmärkning om katalogiseringskälla (R)