Title: 50X-53X - Anmärkningar  
Author: Jaana Routakangas 2011-11-02
Last Changed by: Ulla Ikäheimo 2019-10-30
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.helsinki.fi/x/ys2LB
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
MARC21svenska (1)
    Home page: MARC 21 på svenska
Hierarchy
Parent Page
    Home page: MARC 21 på svenska
Children (27)
    Page: 500 - Anmärkning -- Allmän (R)
    Page: 501 - Anmärkning - Utgiven tillsammans med (R)
    Page: 502 - Anmärkning - Dissertation o. dyl. (R)
    Page: 504 - Anmärkning - Bibliografi etc. (R)
    Page: 505 - Anmärkning - Formaterad innehållsförteckning (R)
    Page: 506 - Anmärkning - Restriktioner för tillgång och utlån (R)
    Page: 507 - Anmärkning - Skala (NR)
    Page: 508 - Anmärkning - Upphov inom produktion och teknik (R)
    Page: 509 - Anmärkning om andra lärdomsprov - finländskt fält (R)
    Page: 510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
MARC21svenska (27)     Page: 502 - Anmärkning - Dissertation o. dyl. (R)
    Page: 526 - Anmärkning - Studieprograminformation (R)
    Page: 535 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för original eller kopia (R)
    Page: 534 - Anmärkning - Original (R)
    Page: 509 - Anmärkning om andra lärdomsprov - finländskt fält (R)
    Page: 511 - Anmärkning - Medverkande (R)
    Page: 505 - Anmärkning - Formaterad innehållsförteckning (R)
    Page: 520 - Anmärkning - Innehållsbeskrivning, sammanfattning (R)
    Page: 521 - Anmärkning - Målgrupp (R)
    Page: 525 - Anmärkning - Supplement (R)
    Page: 504 - Anmärkning - Bibliografi etc. (R)
    Page: 501 - Anmärkning - Utgiven tillsammans med (R)
    Page: 513 - Anmärkning - Rapporttyp och -period
    Page: 500 - Anmärkning -- Allmän (R)
    Page: 507 - Anmärkning - Skala (NR)
    Page: 516 - Anmärkning - Filtyp och data (R)
    Page: 524 - Anmärkning - Rekommenderad citens (R)
    Page: 533 - Anmärkning - Reproduktion (R)
    Page: 506 - Anmärkning - Restriktioner för tillgång och utlån (R)
    Page: 522 - Anmärkning - Geografisk täckning (R)
    Page: 510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)
    Page: 518 - Anmärkning - Tid och plats för en händelse (R)
    Page: 532 - Anmärkning om tillgänglighet (R)
    Page: 508 - Anmärkning - Upphov inom produktion och teknik (R)
    Page: 514 - Anmärkning - Datakvalitet (NR)
    Page: 530 - Anmärkning - Andra tillgängliga utföranden (R)
    Page: 515 - Anmärkning - Numrering och utgivning (R)