Page tree
Title: 3XX - Fysisk beskrivning m.m.  
Author: Jaana Routakangas 2011-11-02
Last Changed by: Minna Kantanen 2021-11-04
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.helsinki.fi/x/xM2LB
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
MARC21svenska (1)
    Home page: MARC 21 på svenska
Hierarchy
Parent Page
    Home page: MARC 21 på svenska
Children (38)
    Page: 300 - Fysisk beskrivning (R)
    Page: 306 - Speltid (NR)
    Page: 307 - Tillgänglighetstider (R)
    Page: 310 - Nuvarande utgivningsfrekvens (NR)
    Page: 321 - Tidigare frekvens (R)
    Page: 334 - Utgivningssätt (R)
    Page: 335 - Utvidgningsplan (R)
    Page: 336 - Innehållstyp (R)
    Page: 337 - Medietyp (R)
    Page: 338 - Bärartyp (R)
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
MARC21svenska (33)     Page: 336 - Innehållstyp (R)
    Page: 344 - Egenskaper för resursens ljud (R)
    Page: 341 - Tillgänglighetsinnehåll (R)
    Page: 310 - Nuvarande utgivningsfrekvens (NR)
    Page: 321 - Tidigare frekvens (R)
    Page: 307 - Tillgänglighetstider (R)
    Page: 335 - Utvidgningsplan (R)
    Page: 381 - Andra särskiljande karakteristika för verk eller uttryck (R)
    Page: 385 Målgruppskategori (R)
    Page: 380 - Verkets genre eller form (R)
    Page: 345 - Egenskaper för rörliga bilder (R)
    Page: 366 - Tillgänglighet på marknaden (R)
    Page: 382 - Uppsättning för framförande av musikaliska verk (R)
    Page: 384 - Tonart för musikaliskt verk (R)
    Page: 347 - Egenskaper för resursens digitala kodning (R)
    Page: 342 - Geodata, landskapsdata eller geografiska rumsliga data (R)
    Page: 357 - Upphovsmans bestämmelser för spridning (NR)
    Page: 346 - Egenskaper för resursens videokodning (R)
    Page: 306 - Speltid (NR)
    Page: 337 - Medietyp (R)
    Page: 351 - Organisation och sorteringsprinciper för en samling objekt (R)
    Page: 300 - Fysisk beskrivning (R)
    Page: 352 - Digital grafisk representation (R)
    Page: 365 - Marknadspris (R)
    Page: 377- Associerat språk (R)
    Page: 363 - Alfanumeriska och-eller kronologiska volymbeteckningar i normaliserad form (R)
    Page: 340 - Fysiskt medium (R)
    Page: 383 - Numerisk beteckning för musikaliskt verk (R)
    Page: 348 - Form av musiktryck (R)
    Page: 343 - Data för plankoordinater (R)
    Page: 355 - Grad av sekretess (R)
    Page: 362 - Alfanumeriska och-eller kronologiska volymbeteckningar (R)
    Page: 338 - Bärartyp (R)