Page tree
Title: Opintojen ajoitusmallit (2020-2023)  
Author: Emmy Pusula 2019-03-07
Last Changed by: Hanna-Mari Kivinen 2023-03-14
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.helsinki.fi/x/QaApEQ
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (12)
    https://wiki.helsinki.fi/x/zp8pEQ
    https://wiki.helsinki.fi/x/nwLrGg
    https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=21040…
    https://wiki.helsinki.fi/x/z58pEQ
    https://wiki.helsinki.fi/x/IBBUF
    https://wiki.helsinki.fi/x/zZ8pEQ
    https://wiki.helsinki.fi/x/y58pEQ
    https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=21397…
    https://wiki.helsinki.fi/x/1p8pEQ
    https://wiki.helsinki.fi/x/2J8pEQ
    https://wiki.helsinki.fi/x/1J8pEQ
    https://wiki.helsinki.fi/x/1Z8pEQ
Opetussuunnitelma (67)     Page: FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet
    Page: FYS2032 Ilmakehän termodynamiikka
    Page: FYS2033 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet
    Page: FYS4001 Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen (2020-2023)
    Page: FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II (2020-2023)
    Page: FYS2085 Tieteellinen laskenta II (2020-2023)
    Page: FYS2025 Kvantfysikens tillämpningar I - Atomer och molekyler
    Page: FYS2017 Elektrodynamiikka II (2020-2023)
    Page: FYS2034 Klimatologian perusteet (2020-2023)
    Page: FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib
    Page: FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä
    Page: FYS2027 Mekaniikka (2020-2023)
    Page: FYS4005 Opiskelutaidot II (2020-2023)
    Page: FYS2007 Fysiikan mittausmenetelmät
    Page: FYS2053 Linnunradan rakenne
    Page: FYS2019 Kvanttistatistiikka (2020-2023)
    Page: FYS2023 Kvantfysikens grunder (2020-2023)
    Page: FYS1009 Strålningsfält och fotoner
    Page: FYS2035 Fysikaalinen klimatologia (2020-2023)
    Page: FYS2021 Termofysikens grunder (2020-2023)
    Page: FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen
    Page: FYS4004 Opiskelutaidot I (2020-2023)
    Page: FYS2018 Kvanttimekaniikka I (2020-2023)
    Page: FYS2022 Termodynamiska potentialer (2020-2023)
    Page: FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys
    Page: FYS1004 Säteilykentät ja fotonit
    Page: FYS2015 Statistinen mekaniikka (2020-2023)
    Page: FYS1003 Sähkömagnetismi
    Page: FYS2004 Suhteellisuusteorian perusteet (2020-2023)
    Page: FYS1008 Elektromagnetism (2020-2023)
    Page: FYS2047 Astrofysiikan peruskurssi II (2020-2023)
    Page: FYS2024 Relativitetsteorins grunder (2020-2023)
    Page: FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa
    Page: FYS1006 Växelverkningar och kroppar
    Page: FYS2043 Johdatus avaruusplasmafysiikkaan
    Page: FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet (2020-2023)
    Page: FYS2016 Elektrodynamiikka I (2020-2023)
    Page: FYS1017 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II (2020-2023)
    Page: FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I (2020-2023)
    Page: FYS2070 Kandidatavhandling, fysik studieinriktning (2020-2023)
    Page: FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I
    Page: FYS2001 Termofysiikan perusteet (2020-2023)
    Page: FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine (2020-2023)
    Page: FYS4006 Äidinkieli (tutkielmaseminaari)
    Page: FYS2002 Termodynaamiset potentiaalit (2020-2023)
    Page: FYS1007 Växelverkningar och materia
    Page: FYS2055 Taivaanmekaniikka (2020-2023)
    Page: FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia
    Page: FYS1013 Tieteellinen laskenta I (2020-2023)
    Page: FYS2006 Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine ja alkeishiukkaset (2020-2023)
    Page: FYS2026 Kvantfysikens Tillämpningar II - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar
    Page: FYS2020 Kandidaatintutkielma, fysiikan opintosuunta (2020-2023)
    Page: FYS2046 Astrofysiikan peruskurssi I (2020-2023)
    Page: FYS2041 Tähtitieteen perusteet I
    Page: FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III (2020-2023)
    Page: FYS2040 Kandidaatintutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta (2020-2023)
    Page: FYS2045 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II
    Page: FYS2030 Kandidaatintutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta (2020-2023)
    Page: FYS2005 Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja molekyylit (2020-2023)
    Page: FYS2060 Kandidaatintutkielma, meteorologian opintosuunta (2020-2023)
    Page: FYS2009 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II
    Page: FYS2050 Kandidaatintutkielma, tähtitieteen opintosuunta
    Page: FYS2052 Galaksit ja kosmologia (2020-2023)
    Page: FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka (2020-2023)
    Page: FYS2042 Tähtitieteen perusteet II
    Page: FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb
    Page: FYS2044 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I