Space Tools

An 'undefined' page is any page that has been linked to from within Confluence, but that does not yet exist.

Undefined Page Linked From
Tane13 Page: TKT100052 - Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma) (Opetussuunnitelma)
Page: TKT100052 - Tietokoneen toiminnan jatkokurssi (Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma) (OPS 23-26) (Opetussuunnitelma 2023-26 / Undervisningsplan 2023-26 / Curriculum 2023-26)